Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urząd skarbowy wezwał do wyjaśnienia pochodzenia środków na zakup gospodarstwa

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-11-23

Kolega otrzymał wezwanie do Urzędu Skarbowego dotyczące wyjaśnienia pochodzenia środków na zakup gospodarstwa. Zapłacił za zakup gruntów od wujka 400 000 zł, na co uzyskał kredyt, natomiast w akcie notarialnym wpisano 600 000 zł i zapisano, że wpłacono 200 000 złotych podczas umowy przedwstępnej. Pieniądze te nie zostały wpłacone – wpisano je tylko dlatego, że był taki wymóg banku. Jak ma to teraz tłumaczyć? Nie był świadomy, że nie będzie miał pokrycia, gdyż wcześniej nigdzie nie pracował. Czy lepiej przyznać się, czy napisać, że to darowizna od rodziców, dziadków?

Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

W pierwszej kolejności wskazać należy, że urząd skarbowy ma prawo badać źródło pochodzenia środków pieniężnych, które podatnik wydatkuje. Jest to tzw. postępowanie w sprawie źródeł nieujawnionych.

Zgodnie bowiem z art. 25b ustawy PIT „opodatkowaniu podlegają przychody:

1) nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach obejmujące przychody ze źródeł wskazanych przez podatnika, ujawnione w nieprawidłowej wysokości,

2) ze źródeł nieujawnionych obejmujące przychody ze źródeł niewskazanych przez podatnika i nieustalonych przez organ podatkowy

– w kwocie odpowiadającej nadwyżce wydatku nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi, uzyskanymi przed poniesieniem tego wydatku”.

Jak stanowi art. 25e ustawy „od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych podatek dochodowy wynosi 75% podstawy opodatkowania”.

W kontekście opisanego problemu bardzo ważna jest również treść art. 25g ustawy PIT, gdzie wskazano, że w toku postępowania podatkowego albo w toku kontroli celno-skarbowej ciężar dowodu w zakresie wykazania przychodów (dochodów) opodatkowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych stanowiących pokrycie wydatku spoczywa na podatniku.

Jak zatem, widać ciężar dowodu spoczywa zawsze na podatniku. W rezultacie oprócz wskazania, że środki (owe 200 000 zł) pochodzą z darowizny, należy ten fakt również udowodnić. Nie będzie wystarczające samo oświadczenie. Ponadto z pewnością również US sprawdzi, czy rodzice, dziadkowie byli w stanie zgromadzić i następnie podarować taką kwotę podatnikowi.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Jeżeli podatnik udowodni, że pieniądze pochodzą z darowizny (co US również może zweryfikować), to stawka podatku wynosi 20%, jeżeli podatnik tego nie udowodni, to US będzie mógł nałożyć podatek w wysokości aż 75%.

Nie za bardzo rozumiem, dlaczego podatnik zgodził się na taki zapis w akcie notarialnym, który po pierwsze nie jest zgodny z prawdą, a ponadto naraża go na zapłatę sankcyjnego podatku. Ponadto taki akt notarialny został sporządzony na podstawie nieprawdziwego oświadczenia, bowiem, jak rozumiem, podatnik oświadczył, że zapłacił za nieruchomości 600 000 zł, podczas gdy rzeczywiście była to kwota 400 000 zł.

Jeżeli natomiast podatnik oświadczy, że złożył nieprawdziwe oświadczenie przed notariuszem, to może dojść do wzruszenia ważności aktu notarialnego oraz samej umowy sprzedaży. Jak bowiem wynika z treści art. 199a § 3 Ordynacji podatkowej „jeżeli z dowodów zgromadzonych w toku postępowania, w szczególności zeznań strony, chyba że strona odmawia składania zeznań, wynikają wątpliwości co do istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, z którym związane są skutki podatkowe, organ podatkowy występuje do sądu powszechnego o ustalenie istnienia lub nieistnienia tego stosunku prawnego lub prawa”. Zatem urząd skarbowy może wystąpić do sądu o stwierdzenie, czy w ogóle doszło do zawarcia skutecznej umowy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Oświadczenie majątkowe

Za 2008 r. złożyłem oświadczenie majątkowe , w którym podałem niższą wartość środków pieniężnych i funduszy inwestycyjnych, niż...

Wygrana w zakładach wzajemnych poza terytorium Polski a Urząd Skarbowy

Załóżmy, że znajdując się poza granicami Polski, na skutek zawierania zakładów wzajemnych przez sieć Internet znacznie się wzbogacę. Wygrane z kont...

Zakup mieszkania z dochodów z prostytucji

Sprawa dotyczy zakupu mieszkania z dochodów z prostytucji. Jakie istnieje ryzyko, że urząd skarbowy zapuka do moich drzwi, jeśli kupię mieszkanie za...

Wezwanie do urzędu skarbowego w charakterze świadka - zarobkowanie bez działalności gospodarczej

Dostałem wezwanie do urzędu skarbowego w charakterze świadka w związku z prowadzeniem kontroli podatkowej w firmie, z którą...

Zakup domu za gotówkę a wyjaśnienia urzędowi skarbowemu skąd pochodzą pieniądze

Kupiłem wraz z małżonką dom za gotówkę – cena 250 tys. zł. Obawiam się, że urząd skarbowy może domagać się od nas wyjaśnień, skąd...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »