Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usługi opieki nad niemowlętami a zwolnienie z VAT

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-11-29

Chcę prowadzić działalność gospodarczą, która będzie polegała na świadczeniu usług opieki nocnej i dziennej nad niemowlętami (do 1. roku życia, w tym nad noworodkami). W tym celu zatrudniać będę wyłącznie położne i pielęgniarki noworodkowe (sama nie należę do tej grupy zawodowej). Chciałabym korzystać ze zwolnienia VAT od tej usługi. Czy lepiej będzie zarejestrować działalność jako agencję niań i opiekunek i korzystać ze zwolnienia VAT dotyczącego opieki nad dziećmi do lat 3 (chociaż ustawa nie reguluje takiego przypadku), czy może trzeba zarejestrować działalność jako podmiot medyczny i korzystać ze zwolnienia na podstawie punktu 19a, o którym pisali Państwo w jednym ze swoich artykułów? Rejestracja podmiotu medycznego wydaje się bardziej skomplikowana pod względem prawnym. Co będzie najkorzystniejsze w tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Usługi opieki nad niemowlętami a zwolnienie z VAT

Usługi zwolnione od podatku VAT

W przedstawionym przez Panią stanie faktycznym dostrzegam możliwość skorzystania z dwóch rodzajów zwolnienia od podatku VAT. Po pierwsze zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy VAT „zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:

a) lekarza i lekarza dentysty,

b) pielęgniarki i położnej,

c) medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260),

d) psychologa”.

Ponadto w myśl art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy VAT zwalnia się również od podatku świadczenie usług, o których mowa w pkt 19, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o których mowa w pkt 19.

Zwolnienie z podatku VAT świadczeń medycznych

W konsekwencji powyższe zwolnienie obejmuje zatem tylko świadczenia medyczne wykonywane w określonym celu przez określone osoby (podmioty). Jeśli głównym celem świadczenia nie będzie profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia, to wówczas nie będzie ono objęte zwolnieniem podatkowym. Zwolnienie to dotyczy całości obrotu podatnika. Zwolnienie ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Usługi muszą dotyczyć ochrony zdrowia i być wykonywane w ramach tych zawodów (a nie konkretnie przez te zawody).

Co ciekawe, pojawiają się interpretacje podatkowe (np. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6.08.2012 r., IBPP3/443-407/112/AŚ), w których organ podatkowy stwierdza, że ze zwolnienia może również korzystać podmiot nieleczniczy zatrudniający osoby z ww. zawodów jeżeli jego działalność polega na świadczeniu usługi ochrony zdrowia na rzecz pacjentów.

Warto również przytoczyć fragment komentarza A. Bartosiewicza do ustawy o podatku od towarów i usług z 2018 r., gdzie czytamy:

„Z dniem 1.04.2011 r. nieco złagodzono rygoryzm podmiotowości zwolnień, o których mowa. Po pierwsze bowiem – rozszerzono prawo do zwolnienia na usługi refakturowane, o ile zostały one wykonane przez podmioty korzystające ze zwolnień dla usług medycznych (nowy art. 43 ust. 1 pkt 19a). Po drugie natomiast – zamiast stwierdzenia, że usługi mają być wykonywane przez określone osoby (wykonujące zawody medyczne), pojawiło się sformułowanie, że usługi mają być świadczone „w ramach wykonywania zawodów” medycznych. Zwolnienie będzie mogło obejmować usługi związane z ochroną zdrowia, które są wykonywane przez podmioty niemające stosownych uprawnień do wykonywania zawodów medycznych, byle istotą świadczeń było to, co wykonywane jest w ramach danego zawodu medycznego”.

Zwolnienie z podatku VAT w zakresie agencji opiekunek i niań

Druga opcja to skorzystanie ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ustawy VAT w zakresie agencji opiekunek i niań. Wspomniany przepis stanowi, że „zwalnia się od podatku:

  • sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł
  • sprzedaż dokonywaną przez podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekracza, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, 200.000 zł”.

Zwolnienie to nie jest obwarowane żadnymi innymi warunkami. W rezultacie jeżeli obrót agencji niań i opiekunek nie przekroczy w ciągu roku 200 000 zł. można skorzystać ze zwolnienia od podatku. o którym mowa w art. 113 ustawy VAT.

W zakresie tego zwolnienia nie ma obowiązku opodatkowania świadczonych usług podatkiem VAT. Dodatkowo podatnik nie musi składać żadnych deklaracji podatkowych do US. Jedynym obowiązkiem jest prowadzenie ewidencji sprzedaży w celu monitorowania. czy roczny próg 200 000 zł nie został przekroczony.

W rezultacie niezależnie od tego. na jaką formę działalności zdecyduje się Pani. istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »