Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usługi na rzecz jednego podmiotu a ryczałt

Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 2012-08-17

Mój narzeczony prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (usługi budowlane) opodatkowaną ryczałtem. Podczas kontroli skarbowej zakwestionowano ryczałt jako dopuszczalną formę opodatkowania. Zarzucono mojemu narzeczonemu, że w 2009 r. świadczył usługi tylko na rzecz jednego podmiotu. Jednak już w 2010 r. miał kilku kontrahentów. Jak mój narzeczony może się bronić?

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W mojej ocenie już sam fakt, że w 2010 r. było kilku zleceniodawców działa na korzyść Pani narzeczonego.

 

W 2009 r. na podstawie pkt 18 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.) z opodatkowania w formie ryczałtu wyłączone było między innymi świadczenie usług klasyfikowanych pod symbolem PKWiU 74.5 – „Usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu oraz usługi świadczone przez jednoosobowe podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu”.

 

Państwa linia obrony powinna więc polegać na przekonaniu urzędników, że działalność Pani narzeczonego nie mieści się w klasyfikacji statystycznej o tym symbolu – właściwy symbol jest inny (dotyczący wykonywania usług budowlanych).

 

W interpretacji indywidualnej (DR/415-0006/05), wydanej przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku, organ podatkowy stwierdza: „Tutejszy Urząd Skarbowy informuje, że zgodnie ze stanowiskiem Głównego Urzędu Statystycznego Departamentu Koordynacji i Organizacji Badań, usługi polegające na świadczeniu przez jednoosobowy podmiot gospodarczy usług, których efektem jest wyłącznie praca, bez ponoszenia ryzyka i kosztów związanych z jej wykonywaniem, mieszczą się w zakresie grupowania PKWiU 74.50.23-00.20 Usługi jednoosobowych podmiotów gospodarczych wynajmujących się do pracy wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, w charakterze pracowników handlowych lub przemysłowych”.

 

Duże znaczenie będą więc miały w tym przypadku następujące okoliczności:

 

 1. czy pomiędzy Pani narzeczonym a podmiotem, na rzecz którego wykonywał usługi, była podpisana jakaś umowa – jeżeli tak, to:
  1. jakie dokładnie były jej zapisy,
  2. czy na podstawie tej umowy można stwierdzić, że narzeczony nie ponosił ryzyka i kosztów związanych z jej wykonywaniem,
  3. czy usługi były wykonywane z materiałów własnych, czy powierzonych,
  4. czy wynagrodzenie było stałe,
  5. czy praca wykonywana była stale, czy wyłącznie w okresach, w których narzeczony uzyskał od firmy zlecenie (ponoszenie ryzyka gospodarczego);
 2. czy narzeczony w międzyczasie w ogóle miał możliwość podejmowania innych zleceń, czy praca była na tyle absorbująca, że takiej możliwości nie było;
 3. czy narzeczony poszukiwał w 2009 r. innych kontrahentów (w szczególności mam tu na myśli formy aktywne, które można łatwo udokumentować, np. poprzez ogłoszenia w prasie, na portalach internetowych itp.).

 

Należy przede wszystkim podkreślać, że praca narzeczonego na rzecz wyłącznie jednego podmiotu nie była jego zamiarem, lecz koniecznością wynikającą z braku zleceń, których aktywnie poszukiwał. Należy również podkreślać, że narzeczony ponosił ryzyko gospodarcze przy wykonywanych usługach (jednym słowem mógł na ich wykonywaniu nie tylko zarobić, ale również stracić, ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich itp.).

 

Dobrym argumentem mogłaby być również opinia klasyfikacyjna wydana przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Głównego Urzędu Statystycznego w Łodzi – takie opinie są co prawda odpłatne, gdyby jednak udało się Państwu uzyskać klasyfikację odmienną niż wyłączająca z opodatkowania ryczałtem, świadczyłoby to na korzyść Pani narzeczonego.

 

Procedurę wydawania klasyfikacji znajdzie Pani tutaj:

http://www.stat.gov.pl/lodz/223_PLK_HTML.htm

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »