Kategoria: Podatek VAT

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usługi nauczania a podatek VAT

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2012-08-07

Prowadzę działalność gospodarczą, jestem płatnikiem VAT. Z wykształcenia jestem nauczycielem – obecnie uczę w zaocznym liceum dla dorosłych. Za przeprowadzone zajęcia wystawiam fakturę. Czy przepisy przewidują zwolnienie od podatku VAT w przypadku usług nauczania?

 

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat
Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa

Zadał Pan następujące pytanie: „Czy przepisy przewidują zwolnienie od podatku VAT w przypadku usług nauczania?”. W pierwszej kolejności należy przytoczyć odpowiednie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Według tejże ustawy:

 

„Art. 43. 1. Zwalnia się od podatku:

(…)

26) usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym
  – oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane;

 

27) usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli;

 

28) usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29;

 

29) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych
  – oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane”.

 

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Natomiast jak podaje ust. 17 i 17a wyżej cytowanego artykułu:

 

„17. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt (…) 26, 28, 29, (…), nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 

1) nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub

 

2) ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

 

17a. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt (…) 26, 28, 29, (…), mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe”.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2011 r.) stanowi ponadto, iż zwalnia się od podatku:

 

 • usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;
 • usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

 

Jak zatem widać, wyżej wymienione przepisy nie przewidują zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT w opisanej sytuacji, chyba że uczy Pan języka obcego. Można argumentować, iż art. 43 ust. 1 pkt 26) zwalnia usługi świadczone przez licea jako jednostki objęte systemem oświaty i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wskazując, że świadczenie usług ściśle z ww. usługami związanymi nie musi się odbywać bezpośrednio przez licea. Niestety takiej interpretacji zdają się nie podzielać organy podatkowe.

 

Zatem świadczona usługa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »