Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usługi nauczania a podatek VAT

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2012-08-07

Prowadzę działalność gospodarczą, jestem płatnikiem VAT. Z wykształcenia jestem nauczycielem – obecnie uczę w zaocznym liceum dla dorosłych. Za przeprowadzone zajęcia wystawiam fakturę. Czy przepisy przewidują zwolnienie od podatku VAT w przypadku usług nauczania?

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zadał Pan następujące pytanie: „Czy przepisy przewidują zwolnienie od podatku VAT w przypadku usług nauczania?”. W pierwszej kolejności należy przytoczyć odpowiednie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Według tejże ustawy:

 

„Art. 43. 1. Zwalnia się od podatku:

(…)

26) usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym
  – oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane;

 

27) usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli;

 

28) usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29;

 

29) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych
  – oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane”.

 

Natomiast jak podaje ust. 17 i 17a wyżej cytowanego artykułu:

 

„17. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt (…) 26, 28, 29, (…), nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 

1) nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub

 

2) ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

 

17a. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt (…) 26, 28, 29, (…), mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe”.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2011 r.) stanowi ponadto, iż zwalnia się od podatku:

 

 • usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;
 • usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

 

Jak zatem widać, wyżej wymienione przepisy nie przewidują zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT w opisanej sytuacji, chyba że uczy Pan języka obcego. Można argumentować, iż art. 43 ust. 1 pkt 26) zwalnia usługi świadczone przez licea jako jednostki objęte systemem oświaty i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wskazując, że świadczenie usług ściśle z ww. usługami związanymi nie musi się odbywać bezpośrednio przez licea. Niestety takiej interpretacji zdają się nie podzielać organy podatkowe.

 

Zatem świadczona usługa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »