Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usługi pośrednictwa w dostawie towarów

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-01-21

Mam zamiar pośredniczyć w zakupie towaru pomiędzy klientem indywidualnym a sprzedawcą z zagranicy. Wyglądałoby to tak. Na swojej stronie internetowej prezentuję oferty sprzedawców zagranicznych. Klient wybiera dany towar i wpłaca mi pieniądze na konto. Po zaksięgowaniu składam zamówienie u zagranicznego dostawcy i przelewam mu odpowiednią kwotę pomniejszoną o swoją prowizję. Klientowi, który złożył u mnie zlecenie zakupu, wystawiam fakturę na usługę pośrednictwa zakupu. Od czego będę płacił podatek dochodowy? Czy mam wystawić fakturę czy paragon? Jaki symbol PKD wybrać?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat
Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa

Pośrednictwo w zakupie, które to będzie Pan świadczyć charakteryzuje się m.in. tym, że przychód z tytułu wykonania usługi pośrednictwa stanowić będzie tyko prowizja, albowiem tylko ta część otrzymywanych środków jest Panu należna. Potwierdza powyższe treść art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który uznaje za przychód z działalności gospodarczej, właśnie kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Zatem podatek, zakładając tu rozliczenie na zasadach ogólnych, zapłaci Pan od dochodu, którym będzie w dużym uproszczeniu przychód z tytułu wynagrodzenia za pośrednictwo pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Tak, może lub musi Pan (jeśli jest Pan podatnikiem czynnym) udokumentować wyświadczoną usługę zgodnie z postanowieniami art. 106b ustawy o podatku od towarów i usług.

Odnośnie paragonu zaś co do zasady podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Niemniej jednak obowiązują pewne zwolnienie z ww. obowiązku np. zwalnia się od niego na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2012 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł. Osoby w podobnej do Pana sytuacji, korzystają ze zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania sprzedaży z użyciem kasy fiskalnej na podstawie poz. 37 zał. I do ww. rozporządzenia w zw. z paragrafem 2 ust. 1 – pod pewnymi warunkami. Zgodnie z przytoczonym przepisem zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W kwestii PKD uważam, że opisana działalność mieści się w 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, albowiem w niej mieści się tzw. pośrednictwo w interesach. By mieć tu pewność można zwrócić się z wnioskiem o wydanie informacji w tym zakresie do GUS – Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Intercyza w trakcie trwania małżeństwa

W trakcie trwania 2-letniego małżeństwa podpisałam intercyzę. Kredyt na mieszkanie został przejęty przez małżonka w całości. Czy powoduje to jakieś...

Podatek od darowizny a budowa domu

Rodzice przepisali na mnie działki rolne w formie darowizny. Od tego czasu minęły dwa lata, chciałabym sprzedać te działki i rozpocząć budowę...

Sprzedaż darowizny a zwolnienie z podatku

W 2011 r. ojciec aktem darowizny przekazał mnie i bratu mieszkanie po połowie. Obecnie zdecydowaliśmy z bratem, że sprzedamy to mieszkanie...

Brak PIT-11 i problem z rozliczeniem rocznym

Otrzymałem wyrok sądu pracy, w którym zostały zasądzone kwoty za niewypłacone wynagrodzenie. Sprawa trafiła do komornika, lecz niestety komornik nie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »