Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usługi świadczone przez emeryta a PIT

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-05-20

Jestem emerytem i od stycznia 2014 miałem wystawione aukcje „malowanie portretów ze zdjęć”. Przypadkowo przeczytałem, że taka usługa musi być opodatkowana, a co najgorsza – trzeba założyć działalność gospodarczą. Od razu wtedy zrezygnowałem z dalszego wystawiania aukcji. To, co zarobiłem od początku roku, to ok. 1000 zł bez odliczenia kosztów. Bardzo obawiam się teraz konsekwencji ze strony fiskusa. Czy w moim przypadku można zgłosić czynny żal? Czy jest jakieś inne rozwiązanie?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

Działalnością gospodarczą na gruncie PIT jest działalność zarobkowa:

a) wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,

b) polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
– prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Prawdą jest, że każdy niemal dochód osoby fizycznej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, w tym ten przez Pana opisywany, nie do końca jednak jest tak, iż opisany dochód musi być dochodem z działalność gospodarczej. Prawo pozwala na zawieranie umów o dzieło między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej jak i miedzy osobą nieprowadzącą działalności a przedsiębiorcą. Kwestię tę reguluje Kodeks cywilny, a prawo podatkowe w pełni respektuje taką możliwość. Przychody uzyskane z realizacji umowy o dzieło pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, stanowią przychody z tzw. „innych źródeł” (art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), a w przypadku umowy z przedsiębiorcą jest to przychód ze źródła „działalność wykonywana osobiście” (art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 8 lit. a).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zakładam, że wykonywał Pan dzieła dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, więc osiągnął Pan dochód z tzw. innych źródeł, który opodatkowany jest na zasadach ogólnych, to jest według skali podatkowej. Co do zasady, powinno się tu dopiero w zeznaniu podatkowym wykazać dochód z tego tytułu wraz z innymi dochodami i od łącznej sumy obliczyć należny za dany rok podatek dochodowy – więc rozliczenia dokona Pan w PIT za 2014 r. czyli dopiero w 2015 r.

Pozostaje jeszcze kwestia ew. obowiązku wpłacania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy. Na ogół wskazuje się (słusznie), że nie ma obowiązku wpłacania w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy z tytułu dochodów z innych źródeł, niemniej jednak zgodnie z art. 40 ww. ustawy niektórzy podatnicy mają taki obowiązek. Artykuł ten jest różnie rozumiany w praktyce i bardzo często spotykam się z sytuacją, gdy nawet organy podatkowe go nie stosują, niemniej jednak artykuł ten stanowi, że podatnicy, o których mowa w art. 31, 33, 34 i 35 ww. ustawy, jeżeli osiągają inne dochody, od których płatnicy nie mają obowiązku poboru zaliczek na podatek, są obowiązani samodzielnie wpłacić zaliczki na podatek należny od tych dochodów według zasad określonych w art. 44 ust. 3a. Jak wskazuje się w doktrynie przepis ten obejmuje zatem podatników uzyskujących m.in. przychody z wypłacanych bezpośrednio przez organy rentowe emerytur i rent, a tym samym „jeżeli osoby, o których mowa wyżej, uzyskują inne jeszcze dochody, od których nie jest pobierana zaliczka na podatek, obowiązane są samodzielnie odprowadzić zaliczkę na podatek” [Bartosiewicz Adam, Kubacki Ryszard, Komentarz do art. 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, LEX, 2014]. Podatnicy niewymienieni w art. 40 na mocy art. 44 ust. 1c-1f, czyli ci niewymienieni w art. 40, którzy uzyskują przychody z innych źródeł na podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy-zlecenia lub o dzieło, mogą (ale nie muszą) w ciągu roku podatkowego wpłacać zaliczki miesięczne.

Co zatem powinien Pan zrobić? Uwzględniając art. 10, jego restrykcyjną wykładnię i fakt, iż jest Pan emerytem, najbezpieczniej byłoby wpłacić zaległe zaliczki na podatek dochodowy (obliczone na zasadach ogólnych, czyli w ogromnym uproszczeniu przychód minus koszty równa się dochód, a zaliczkę liczymy od dochodu) wraz z odsetkami i jednocześnie złożyć czynny żal celem uniknięcia konsekwencji karnoskarbowych (tu znajdzie Pan potrzebne informacje – Czynny żal), a następnie rozliczyć całość dochodów w zeznaniu rocznym (co może spowodować, że część tych zaliczek do Pana wróci jako zwrot).

Na koniec dodam, że w przyszłości może Pani świadczyć takie usługi bez zakładania działalności, o ile nie przybierze to formy działalności gospodarczej właśnie. W pewnym uproszczeniu przedstawiony schemat rozliczeń jest prawidłowy do momentu, w którym nie można Panu przypisać prowadzenia działalności w sposób zorganizowany i ciągły.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Przychody z najmu nieruchomości

Prowadzę działalność gospodarczą polegająca m.in. na handlu art. spożywczymi oraz dodatkowo mam zgłoszone prowadzenie działalności gospodarczej...

Podatek, jaki musi zapłacić występujący ze spółki wspólnik

Jestem współwłaścicielem firmy (spółki jawnej) i postanowiłem z niej wystąpić. Jaki muszę odprowadzić podatek od kwoty uzyskanej tytułem...

Sprzedaż kawałka działki otrzymanej w darowiźnie

Niedawno otrzymałem darowiznę od rodziców – działkę z domem. Wiem, że taka darowizna nie podlega opodatkowaniu, jeśli jej nie sprzedam przed...

Lokal mieszkalny przeznaczony pod działalność a zaliczenie wydatków na remont w koszty

Prowadzę działalność gospodarczą (biuro projektowe) i jestem podatnikiem VAT. Zakupiłem prywatnie (nie wprowadziłem w koszty działalności...

Podatek od sprzedaży gruntu

W 2010 r. sprzedaliśmy z byłym mężem działkę rekreacyjną, która została przez nas zakupiona w 1995 r. Wówczas byliśmy małżeństwem, ale maż...

Wydatki na remont - cele mieszkaniowe

W lutym 2011 r. otrzymałam w darowiźnie od mamy działkę. W październiku 2013 r. ją sprzedałam i zadeklarowałam, że część środków...

Podatek od sprzedaży połowy domu

W 1995 r. nabyłem połowę domu, a w zeszłym roku – drugą jego część. Pod koniec 2014 r. sprzedałem cały dom. Od jakiej kwoty powinienem...

Opodatkowanie działalności gospodarczej w zakresie handlu używanymi przedmiotami

Chciałbym rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży internetowej używanych przedmiotów – zegarków (licytacje na portalach...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »