Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usługi świadczone przez emeryta a PIT

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-05-20

Jestem emerytem i od stycznia 2014 miałem wystawione aukcje „malowanie portretów ze zdjęć”. Przypadkowo przeczytałem, że taka usługa musi być opodatkowana, a co najgorsza – trzeba założyć działalność gospodarczą. Od razu wtedy zrezygnowałem z dalszego wystawiania aukcji. To, co zarobiłem od początku roku, to ok. 1000 zł bez odliczenia kosztów. Bardzo obawiam się teraz konsekwencji ze strony fiskusa. Czy w moim przypadku można zgłosić czynny żal? Czy jest jakieś inne rozwiązanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Działalnością gospodarczą na gruncie PIT jest działalność zarobkowa:

a) wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,

b) polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
– prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Prawdą jest, że każdy niemal dochód osoby fizycznej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, w tym ten przez Pana opisywany, nie do końca jednak jest tak, iż opisany dochód musi być dochodem z działalność gospodarczej. Prawo pozwala na zawieranie umów o dzieło między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej jak i miedzy osobą nieprowadzącą działalności a przedsiębiorcą. Kwestię tę reguluje Kodeks cywilny, a prawo podatkowe w pełni respektuje taką możliwość. Przychody uzyskane z realizacji umowy o dzieło pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, stanowią przychody z tzw. „innych źródeł” (art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), a w przypadku umowy z przedsiębiorcą jest to przychód ze źródła „działalność wykonywana osobiście” (art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 8 lit. a).

Zakładam, że wykonywał Pan dzieła dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, więc osiągnął Pan dochód z tzw. innych źródeł, który opodatkowany jest na zasadach ogólnych, to jest według skali podatkowej. Co do zasady, powinno się tu dopiero w zeznaniu podatkowym wykazać dochód z tego tytułu wraz z innymi dochodami i od łącznej sumy obliczyć należny za dany rok podatek dochodowy – więc rozliczenia dokona Pan w PIT za 2014 r. czyli dopiero w 2015 r.

Pozostaje jeszcze kwestia ew. obowiązku wpłacania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy. Na ogół wskazuje się (słusznie), że nie ma obowiązku wpłacania w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy z tytułu dochodów z innych źródeł, niemniej jednak zgodnie z art. 40 ww. ustawy niektórzy podatnicy mają taki obowiązek. Artykuł ten jest różnie rozumiany w praktyce i bardzo często spotykam się z sytuacją, gdy nawet organy podatkowe go nie stosują, niemniej jednak artykuł ten stanowi, że podatnicy, o których mowa w art. 31, 33, 34 i 35 ww. ustawy, jeżeli osiągają inne dochody, od których płatnicy nie mają obowiązku poboru zaliczek na podatek, są obowiązani samodzielnie wpłacić zaliczki na podatek należny od tych dochodów według zasad określonych w art. 44 ust. 3a. Jak wskazuje się w doktrynie przepis ten obejmuje zatem podatników uzyskujących m.in. przychody z wypłacanych bezpośrednio przez organy rentowe emerytur i rent, a tym samym „jeżeli osoby, o których mowa wyżej, uzyskują inne jeszcze dochody, od których nie jest pobierana zaliczka na podatek, obowiązane są samodzielnie odprowadzić zaliczkę na podatek” [Bartosiewicz Adam, Kubacki Ryszard, Komentarz do art. 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, LEX, 2014]. Podatnicy niewymienieni w art. 40 na mocy art. 44 ust. 1c-1f, czyli ci niewymienieni w art. 40, którzy uzyskują przychody z innych źródeł na podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy-zlecenia lub o dzieło, mogą (ale nie muszą) w ciągu roku podatkowego wpłacać zaliczki miesięczne.

Co zatem powinien Pan zrobić? Uwzględniając art. 10, jego restrykcyjną wykładnię i fakt, iż jest Pan emerytem, najbezpieczniej byłoby wpłacić zaległe zaliczki na podatek dochodowy (obliczone na zasadach ogólnych, czyli w ogromnym uproszczeniu przychód minus koszty równa się dochód, a zaliczkę liczymy od dochodu) wraz z odsetkami i jednocześnie złożyć czynny żal celem uniknięcia konsekwencji karnoskarbowych (tu znajdzie Pan potrzebne informacje – Czynny żal), a następnie rozliczyć całość dochodów w zeznaniu rocznym (co może spowodować, że część tych zaliczek do Pana wróci jako zwrot).

Na koniec dodam, że w przyszłości może Pani świadczyć takie usługi bez zakładania działalności, o ile nie przybierze to formy działalności gospodarczej właśnie. W pewnym uproszczeniu przedstawiony schemat rozliczeń jest prawidłowy do momentu, w którym nie można Panu przypisać prowadzenia działalności w sposób zorganizowany i ciągły.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »