Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustanowienie nieodpłatnego użytkowania a podatki

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-01-09

Moja żona posiada własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu (należące do jej majątku osobistego) na którym zamierza ustanowić dla mnie nieodpłatne użytkowanie. Jak przedstawiają się dla mnie kwestie podatkowe przy ustanowieniu użytkowania, tj. czy wystąpi tu podatek dochodowy, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena
Opinia kompetentna. W ciągu 24 godzin miałem pełną informację co należy mi się od zakładu pracy i jak mogę to uzyskać. Polecam.
Piotr

Przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z jej art. 2 ust. 1 pkt 3, nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Nawet jednak, gdyby tak nie było to wolna od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 125 jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn – czyli również od żony. Gdy przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku wolna wartość to równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku.

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. nieodpłatnego użytkowania. Nie znam wszelkich ruchów majątkowych między Państwem, ale kwota wolna w 1 grupie (w uproszczeniu na 5 lat) to 9637 zł. Do tej wartości nie trzeba nic „zgłaszać”.

Wartość świadczeń powtarzających się przyjmuje się do podstawy opodatkowania w wysokości rocznego świadczenia pomnożonego:

1) w razie ustanowienia świadczeń na czas określony co do liczby lat lub ich części – przez liczbę lat lub ich części;

2) w pozostałych przypadkach, w tym w razie ustanowienia świadczeń na czas nieokreślony – przez 10 lat.

Roczną wartość użytkowania ustala się w wysokości 4% wartości rzeczy oddanej w użytkowanie lub obciążonej służebnością. Od długości umowy zatem zależy wartość użytkowania nieodpłatnego, oraz od wartości oddanej w użytek rzeczy. Niemniej jednak po przekroczeniu ww. kwoty wolnej, skorzystać można ze zwolnienia z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, składając w terminie 6 miesięcy od ustanowienia użytkowania zgłoszenie SD-Z2.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlega ustanowienie odpłatnego użytkowania, nieodpłatne użytkowanie nie podlega więc opodatkowaniu PCC.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »