Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utrata prawa do ryczałtu ewidencjonowanego

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-11-25

Prowadzę działalność gospodarczą i dotychczas rozliczałem się w formie ryczałtu od przychodów. Po kontroli urzędu skarbowego okazało się, że w roku 2009 przekroczyłem limit ryczałtu. Obecnie trwa wyliczenie mojego podatku za lata 2010-2012 wg skali na zasadach ogólnych. Na jakie „łaski” ze strony urzędu skarbowego mogę liczyć i czy mogę bronić się w jakiś sposób?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z dnia 27 listopada 1998 r.) w razie utraty warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, co do zasady, należy od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić właściwe księgi i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach. W stosunku do podatników, którzy utracili warunki do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podlegających za część roku opodatkowaniu na ogólnych zasadach, za podstawę do określenia podatku dochodowego przyjmuje się dochód osiągnięty po utracie warunków do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Konsekwencją powyższego jest konieczność rozliczenia dochodu na zasadach ogólnych, od momentu utraty prawa do ryczałtu.

Powyższe potwierdzają w praktyce działania organów podatkowych, w piśmie z dnia 24 marca 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie (sygnatura: IPPB1/415-114/09-2MT) wskazuje, iż „Przy przekroczeniu limitu uprawniającego do opodatkowania działalności w formie ryczałtu ewidencjonowanego, które nastąpiło w październiku 2008 r., podatnik powinien od listopada 2008 r. założyć księgę przychodów i rozchodów i opłacać podatek na ogólnych zasadach”.

Zgodnie z art. 23 § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa organ podatkowy określa podstawę opodatkowania w drodze oszacowania, jeżeli podatnik naruszył warunki uprawniające do korzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania. Warto pamiętać, że określenie podstawy opodatkowania w drodze oszacowania powinno zmierzać do określenia jej w wysokości zbliżonej do rzeczywistej podstawy opodatkowania, w praktyce jednak jest to bardzo trudne.

Mimo że organ podatkowy odstąpi od określenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania, jeżeli dane wynikające z ksiąg podatkowych, uzupełnione dowodami uzyskanymi w toku postępowania, pozwalają na określenie podstawy opodatkowania to często podstawę opodatkowania określa się w drodze oszacowania. Paragraf 3 art. 23 stanowi, iż organ dokonuje określenia podstawy, stosując następujące metody:

1) porównawczą wewnętrzną – polegającą na porównaniu wysokości obrotów w tym samym przedsiębiorstwie za poprzednie okresy, w których znana jest wysokość obrotu;

2) porównawczą zewnętrzną – polegającą na porównaniu wysokości obrotów w innych przedsiębiorstwach prowadzących działalność o podobnym zakresie i w podobnych warunkach;

3) remanentową – polegającą na porównaniu wartości majątku przedsiębiorstwa na początku i na końcu okresu, z uwzględnieniem wskaźnika szybkości obrotu;

4) produkcyjną – polegającą na ustaleniu zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa;

5) kosztową – polegającą na ustaleniu wysokości obrotu na podstawie wysokości kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo, z uwzględnieniem wskaźnika udziałów tych kosztów w obrocie;

6) udziału dochodu w obrocie – polegającą na ustaleniu wysokości dochodów ze sprzedaży określonych towarów i wykonywania określonych usług, z uwzględnieniem wysokości udziału tej sprzedaży (wykonanych usług) w całym obrocie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy nie można zastosować metod ww. organ podatkowy może w inny sposób oszacować podstawę opodatkowania.

Reasumując, miejsca na „łaskę” ustawodawca organom podatkowym nie zostawia. Winien Pan zwrócić uwagę, czy pod uwagę wzięto, obliczając dochód, wszystkie poniesione przez Pana koszty i czy nie przypisano Panu nieosiągniętego przychodu. Jeśli organ posługuje się danymi wynikającymi z ksiąg podatkowych, uzupełnionymi dowodami uzyskanymi w toku postępowania jest to sytuacja na ogół bardziej korzystna dla podatnika niż przywołane metody szacowania.

Może Pan, gdy już zostanie wydana decyzja (o ile będzie się Pan z nią zgadzał i nie zdecyduje się na odwołanie), wnioskować o rozłożenie płatności zobowiązania podatkowego na raty (co jest możliwe m.in., gdy wykaże Pan swój ważny interes).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-pracy.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »