Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących źródła finansowania środków trwałych wykazanych w deklaracji VAT

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-07-05

Otrzymałem wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących źródła finansowania środków trwałych wykazanych w deklaracji VAT. Czy darowizna od dziadka z 1993 r. w kwocie wolnej od podatku z tego roku otrzymana gotówką wymagała zgłoszenia do US? Co w przypadku darowizny otrzymanej gotówką w kwocie przewyższającej kwotę wolną? Czy w tej chwili można zgłosić i zapłacić podatek w wysokości 5% bez sankcji?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję pani mecenas Kindze za udzielenie wyczerpujących informacji.
Halina
Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa

Do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [Dz.U.2012.361 ze zm. – dalej jako „u.PIT”] dodano rozdział 5a zatytułowany „Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych” – rozdział ten dodany został przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz.U.2015.251) zmieniającej u.PIT z dniem 1 stycznia 2016 r.

Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 u.PIT, uważa się także przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych. Na mocy art. 25b ust. 1 u.PIT za takie przychody uważa się przychody:

„1) nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach obejmujące przychody ze źródeł wskazanych przez podatnika, ujawnione w nieprawidłowej wysokości,

2) ze źródeł nieujawnionych obejmujące przychody ze źródeł niewskazanych przez podatnika i nieustalonych przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej
– w kwocie odpowiadającej nadwyżce wydatku nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi, uzyskanymi przed poniesieniem tego wydatku”.

Za przychody (dochody) opodatkowane, zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami, uznaje się wartości pozostające w dyspozycji podatnika przed poniesieniem wydatku, spełniające łącznie następujące warunki:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„1) ich pochodzenie zostało ustalone co do tytułu, kwoty i okresu uzyskania;

2) jest możliwe określenie lub ustalenie zobowiązania podatkowego w odniesieniu do wartości, które mają wpływ na ustalenie takiego zobowiązania, albo zobowiązanie takie zostało określone lub ustalone, albo zostały zgłoszone do opodatkowania”.

Za przychody (dochody) nieopodatkowane uznaje się wartości pozostające w dyspozycji podatnika przed poniesieniem wydatku, których pochodzenie zostało ustalone co do tytułu, kwoty i okresu uzyskania, oraz które:

„1) były wolne od podatku lub zwolnione od opodatkowania na podstawie przepisów ustawy innych niż przepisy niniejszego rozdziału lub przepisów odrębnych ustaw albo

2) nie podlegały opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy innych niż przepisy niniejszego rozdziału lub przepisów odrębnych ustaw, albo

3) były objęte obowiązkiem podatkowym w zakresie właściwego podatku, jednak zobowiązanie podatkowe nie powstało albo wygasło wskutek:

a) zaniechania poboru podatku,

b) umorzenia zaległości podatkowej,

c) zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku,

d) przedawnienia”.

Opodatkowana lub zwolniona z opodatkowania darowizna, nawet z 1993 r. może być uznana za dochód nieopodatkowany w pewnym sensie mogący pokrywać wydatki, niemniej jednak ze względów dowodowych i odstępu czasu trudno będzie wykazać, że darowizna miała miejsce i jak spożytkowano z niej środki.

W 1993 roku obowiązywała już ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Opodatkowaniu podlegało nabycie przez nabywcę od jednej osoby własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej: 32.450.000 zł – jeżeli nabywcą była osoba zaliczona do I grupy podatkowej. Skala podatkowa wynosiła wtedy od 7% w I grupie do aż 19% w zależności od podstawy opodatkowania.

Pyta Pan, czy można zapłacić obecnie podatek. Zgodnie z art. 6 ust. 4 obowiązek podatkowy odnawia się, tj. powstaje ponownie – w przypadku gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania – z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia. Jeśli uznać by, że odnawia się obowiązek aktualnie, podatek wynosiłby od 3% przez 5% do 7%, bowiem zgodnie z art. 15 ust. 3 przy ustalaniu wysokości podatku przyjmuje się kwoty wartości rzeczy i praw majątkowych określone w art. 4 ust. 1 pkt 5 i w art. 9 ust. 1 oraz skale podatkowe określone w ust. 1 obowiązujące w dniu powstania obowiązku podatkowego; z tym jednak ważnym zastrzeżeniem, że jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony, to nabycie w drodze darowizny podlega opodatkowaniu według stawki 20%.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czym grozi nieujawnienie depozytu nieprawidłowego?

Na przełomie 2012/2013 użyczyłam naszego wspólnego (mojego i męża) konta bankowego teściowej. Ponieważ posiadałam inny rachunek bankowy, uważałam,...

Kłopot ze znajomymi w wynajmowanym mieszkaniu

Przez 9 miesięcy nie płaciłam urzędowi skarbowemu podatku za wynajem mieszkania. Prawda jest taka, że wynajmuję mieszkanie znajomym i nie mieliśmy umowy...

Jak sformułować czynny żal?

Nie złożyłam w terminie deklaracji VAT-7K. Nie miałam na to czasu i wyleciał mi ten fakt z głowy. Czy i jak mogę napisać czynny żal?...

Zalegalizowanie darowizny dla syna po latach

Przekazałam w 2011 r. mojemu synowi pieniądze przelewem na zakup mieszkania. Mieszkanie zostało zakupione w innym mieście. Syn był wówczas...

Czy dziedziczony dom będzie chroniony przed egzekucją?

Moja żona prowadzi jednoosobową firmę i ma duże długi podatkowe względem urzędu skarbowego. Wiem, że US może egzekwować dług z majątku...

Odprowadzanie składek od premii

Od 6 lat pracuję w firmie i dopatrzyłem się rozbieżności w PIT, które dotyczą wszystkich przepracowanych lat. Wynagrodzenie otrzymywałem na...

Sprzedaż na Allegro bez działalności gospodarczej, jakie konsekwencje?

Od miesiąca sprzedaję koszulki sportowe na Allegro, które kupuję taniej w Chinach, a sprzedaję drożej w Polsce. Teraz dowiedziałem się, że...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »