Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wezwanie z urzędu skarbowego do opłacenia podatku od sprzedaży nieruchomości wraz z odsetkami

Autor: Marcin Sądej

Wraz z żoną w 2015 r. zakupiliśmy dom i wzięliśmy na niego kredyt hipoteczny na 20 lat. W 2018 r. żona otrzymała w spadku po teściach mieszkanie, które zaraz sprzedała. Pod koniec 2018 r. żona złożyła osobiście w urzędzie skarbowym PIT-39, żeby być zwolnioną z podatku od sprzedaży. Udokumentowaliśmy, że cała kwota została przelana na zmniejszenie rat naszego kredytu hipotecznego na zakupiony dom. Pani w urzędzie skarbowym powiedziała, że wszystko jest w porządku i żona uzyskała zwolnienie z podatku. Po ponad 4 latach urząd skarbowy wysłał nam pismo wzywające do zapłacenia podatku wraz z odsetkami. Jeżeli nawet trzeba zapłacić ten podatek, to dlaczego z odsetkami? O co tu chodzi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wezwanie z urzędu skarbowego do opłacenia podatku od sprzedaży nieruchomości wraz z odsetkami

Podatek od zbycia nieruchomości

W opisanym przypadku odsetki są jak najbardziej należne i zasadnie urząd skarbowy wymaga ich zapłaty. Zgodnie z art. 30e ustawy PIT odpłatne zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego nabycia, podlega opodatkowaniu 19% podatkiem PIT. Termin płatności podatku to 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym i jest to jednocześnie termin złożenia deklaracji PIT-39. Od konieczności zapłaty podatku podatnik może się uwolnić poprzez zastosowanie zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT, który dotyczy wydatków na własne cele mieszkaniowe. Kwota zwolniona od podatku również jest wykazywana w PIT-39.

Zwolnienie od podatku

Należy jednak podkreślić, że zwolnienie jest obwarowane warunkiem w postaci wydatkowania środków na własne cele mieszkaniowe w terminie 3 lat. W przypadku niedopełnienia tego warunku terminem płatności podatku jest nadal 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym sprzedaży.

Niespełnienie warunku zwolnienia w żaden sposób nie zmienia terminu płatności podatku. Podatnik, który nie wypełnił warunku do skorzystania ze zwolnienia, jest zobowiązany do złożenia korekty deklaracji PIT-39. Skoro terminem płatności jest niezmiennie 30 kwietnia roku następującego po roku sprzedaży, to organ podatkowy słusznie wskazał, że należy również uiścić odsetki od zaległości podatkowej. Nie ma znaczenia to, że w momencie składania deklaracji „wszystko było dobrze”, ponieważ zwolnienie było zastosowane pod warunkiem.

Powyższe wynika zresztą bezpośrednio z treści przepisu. Jak bowiem podaje art. 30e ust. 7 ustawy PIT „w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania PIT-39 i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę, odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie”. Jak zatem widać, nie jest to dowolna interpretacja ze strony US, ale taka reguła naliczania odsetek wynika wprost z przepisu prawa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od nieruchomości?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info