Błędnie wypełniony PIT-37

Autor: Aleksander Słysz

Jestem matką samotnie wychowującą dziecko. W rozliczeniu podatkowym za ubiegły rok zaznaczyłam błędnie, że rozliczam się sama, a powinnam zaznaczyć, że wspólnie z dzieckiem. W czerwcu dostałam wezwanie z urzędu skarbowego do zapłaty zaległego podatku w związku z błędnym wypełnieniem PIT-37 na kwotę prawie 3000 zł, gdyż uzyskałam za wysokie przychody. Zadzwoniłam z wyjaśnieniem do urzędu skarbowego i polecono mi złożyć korektę. Przy korekcie, kiedy zaznaczyłam prawidłowo – dla osób samotnie wychowujących dziecko – wyszło, że urząd skarbowy powinien mi zwrócić 550 zł. Od czerwca była cisza aż do sierpnia, kiedy to zadzwoniła pani z urzędu i powiedziała, że nie mogą uznać mojej korekty, bo nie można zmienić podatku po terminie, który upłynął 30 kwietnia. Moje pytanie: czy faktycznie nie mam prawa do złożenia korekty PIT-37 po 30 kwietnia i czy muszę zapłacić dodatkowy podatek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Błędnie wypełniony PIT-37

Czy można skorygować zeznanie podatkowe tak by rozliczyć się jako matka samotnie wychowująca dziecko?

Rozliczenie, jakiego chciałaby Pani dokonać, jest możliwe jedynie na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym. Niestety, zgodnie z art. 6 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sposób opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 i 4 (czyli wspólnie z małżonkiem lub dla samotnie wychowujących dziecko), nie ma zastosowania do podatników, którzy ów wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym złożą po terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1, czyli po dniu 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Orzecznictwo potwierdza powyższą wykładnię. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 20 stycznia 2015 r. [sygn. I SA/Gd 1313/14] sąd uznał, że:

„Wniosek realizujący prawo do preferencji podatkowych dla osoby samotnie wychowującej dzieci należy złożyć w zeznaniu podatkowym, przed 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Ww. termin jest terminem prawa materialnego i nie podlega przywróceniu. Ustawa z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje możliwości złożenia tego wniosku w innym czasie i formie” [LEX nr 1668130]. Analogicznie wskazuje Izba Skarbowa w Warszawie w piśmie z dnia 24 kwietnia 2008 r. [sygn. IPPB1/415-223/08-2/ES]: „Termin do złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania dochodów uzyskanych za dany rok podatkowy w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci jest terminem prawa materialnego, a podatnikowi, który w ustawowym terminie złożył zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego w danym roku podatkowym dochodu, rozliczając się w sposób indywidualny, nie przysługuje prawo do złożenia korekty zeznania podatkowego w tym zakresie”.

Reasumując, nie może Pani skorygować zeznania, tak by rozliczyć się jako matka samotnie wychowująca dziecko, co powoduje, że musi się Pani rozliczyć indywidualnie, to zaś zaowocuje większym zobowiązaniem podatkowym (obecnie już zaległością podatkową do zapłaty wraz z odsetkami).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »