Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wspólny kredyt a rozdzielność majątkowa

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-06-01 • Aktualizacja: 2022-04-23

Mamy z mężem ustanowioną rozdzielność majątkową. Wzięliśmy wspólny kredyt na mieszkanie, którego właścicielem jestem tylko ja. Obecnie otrzymałam z urzędu skarbowego prośbę o wyjaśnienie, skąd wzięłam pieniądze na zakup mieszkania. Gdzieś przeczytałam, że taka forma wzięcia kredytu przy ustanowionej rozdzielności, to tak, jakby mąż przekazał mi darowiznę. Ja spłacam kredyt, ja jestem właścicielem mieszkania, ale mąż jest współkredytobiorcą. Czy jest to forma darowizny?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kredyt z mężem na mieszkanie przy rozdzielności majątkowej

To problematyczna i niejednoznacznie kwalifikowana z punktu widzenia prawa podatkowego sytuacja. Istnieje tu kilka przeciwstawnych kwalifikacji, niektórzy autorzy i organy podatkowe uważają, że w opisanej sytuacji ma tu miejsce:

  1. darowizna wraz z każdorazową spłatą raty kredytu przez męża,
  2. zwiększanie długu względem współkredytobiorcy, tj. nie ma miejsca darowizna, aż do momentu, gdy współkredytobiorca daruje drugiemu „dług”,
  3. darowizna o charakterze ciągłym lub, że
  4. darowizna ma miejsce w momencie zaciągnięcia kredytu w wysokości 1/2 wartości nieruchomości.

Organy podatkowe preferują tu pierwszy z ww. punktów widzenia (a), tj. taki, który opiera się o założenie, że samo zaciągnięcie wspólnego kredytu nie stanowi żadnego przysporzenia dla Pani, ale każdorazowa wpłata przez męża zrównana jest z darowizną, bowiem zwalnia Panią z części długo wobec banku, kosztem jego majątku. W podobnej sytuacji (dotyczącej rodziców i dziecka) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał, że obowiązek podatkowy powstaje tu jak dla darowizny, tj. z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia (z chwilą spłaty każdorazowej raty kredytu) i w momencie spłaty raty kredytu przez współkredytobiorcę niebędącego właścicielem nastąpi darowizna prawa majątkowego w postaci zwolnienia z długu na rzecz wnioskodawcy (interpretacja indywidualna, sygn. IBPBII/1/436-144/10/AŻ z dnia 2010.10.07 r.). Konsekwencją takiego podejścia jest kwalifikacja każdej spłaty jako darowizny, która może korzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, jednak wymaga to złożenia zgłoszenia SD-Z2 w odpowiednich okresach (po każdej spłacie lub zbiorczo raz co 6 miesięcy). Z drugiej strony, jeśli wzięli Państwo kredyt razem, lecz mąż nie spłaca tego kredytu, nie ma po Pani stronie przysporzenia, więc trudno wskazać, że miała miejsce darowizna.

W przypadku gdyby mąż spłacał kredyt możliwe jest – by wykazać, że wpłaty nie są darowizną – forsowanie stanowiska drugiego (b). Nie jest to bezpodstawne, aczkolwiek organy podatkowe na ogół go nie podzielają. Warto przytoczyć tu punkt widzenia A. Bartosiewicza, który słusznie zauważa, iż „W myśl art. 366 K.c. kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników). Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani. W tym przypadku, zatem dług kredytowy obciąża trzy osoby solidarnie. Każda z nich jest zobowiązana do zapłaty całego długu; każda z nich jest do tego także uprawniona. Rodzice przekazując środki finansowe na zapłatę kredytu nie dokonują moim zdaniem odrębnego świadczenia na rzecz syna (trzeciego dłużnika solidarnie) tylko spłacają dług ich obciążający” (Vademecum Doradcy Podatkowego – 212082). W tym ujęciu, mając na uwadze, że jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników, otrzymałaby Pani przysporzenie (zrównane z darowizną) dopiero w momencie zwolnienia Pani przez męża z długu względem niego, tj. zwolnienia go ze zwrotu zapłaconej kwoty kredytu.

W praktyce niestety organy podatkowe w zupełnie niejednolite sposoby podchodzą do opisanej sytuacji i mimo istnienia interpretacji indywidualnych w omawianym zakresie, które winny pośrednio ujednolicić praktykę stosowania omawianych norm, rozbieżności jest cała masa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »