Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wydatki na cele mieszkaniowe pozwalają uniknąć płacenia podatku

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-07-03

Otrzymałam mieszkanie w spadku. Chcę przekazać w darowiźnie po 1/3 dwóm córkom. Prawdopodobnie mieszkanie będzie sprzedane przed upływem pięciu lat. Część pieniędzy zostanie przez każdą z nas przeznaczona na własne cele mieszkaniowe. Od pozostałych pieniędzy ze sprzedaży mieszkania (nie przekazanych na własne cele mieszkaniowe) musimy zapłacić podatek dochodowy. Czy mogę tak postąpić?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

Zarówno przekazanie córkom mieszkania w darowiźnie, jak i sprzedaż mieszkania, a także skorzystanie przez córki i Panią z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych związanej z realizacją własnych celów mieszkaniowych to optymalne podatkowo rozwiązanie. Prostsze rozwiązanie, czyli sprzedaż przez Panią mieszkania i darowizna środków pieniężnych córkom (przy zachowaniu warunków dla zwolnienia od podatku od spadków i darowizn) jest wygodniejsze dla córek, bowiem mogą przeznaczyć środki na dowolny cel, lecz dla Pani mniej korzystne, bowiem proporcjonalnie względem części darowanej córkom będzie Pani musiała zapłacić 19% podatek dochodowym, albowiem nie skorzysta Pani ze zwolnienia związanego z wydatkami na własne cele mieszkaniowe. Z tego powodu zaproponowany scenariusz uznaję za korzystny.

Darowizna udziału w nieruchomości córkom korzystać będzie ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, a jako iż nabycie następować tu będzie na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego córki nie będą mieć obowiązku zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Przychodem, który podlega ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w odrębnym źródle jakim jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jest odpłatne zbycie nie następujące w wykonaniu działalności gospodarczej i dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Prawdą zatem jest, iż sprzedaż przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie w konsekwencji może powodować powstanie zobowiązania podatkowego. By 19% podatku od podstawy opodatkowania (podstawą obliczenia podatku jest tu dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem – wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia – z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonych zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw) uniknąć można skorzystać z ulgi. Z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z którym wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Wydatkami poniesionymi na własne cele mieszkaniowe są zarówno wydatki poniesione na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, jak i wydatki na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, na cele określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 (czyli m.in. nabycie budynku mieszkalnego).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Reasumując, wydatkowanie całej kwoty przychodu (wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia) na własny cel mieszkaniowy, w przywołanym terminie dwuletnim, pozwoli w ogóle nie zapłacić podatku. Wydatkowanie jedynie części przychodu na własny cel mieszkaniowy powoduje opodatkowanie części przychodu, lecz nie części obliczanej proporcjonalnie a zgodnie z mechanizmem zwolnienia: iloczyn dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Sprzedaż należy rozliczyć na druku PIT-39 (gdzie wskazuje się również zwolnienie) składanym do końca kwietnia roku następującego po roku, w którym dokonano sprzedaży.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Podatek od sprzedaży połowy domu

W 1995 r. nabyłem połowę domu, a w zeszłym roku – drugą jego część. Pod koniec 2014 r. sprzedałem cały dom. Od jakiej kwoty powinienem...

Jakie warunki trzeba spełnić, by nie zapłacić podatku?

Otrzymałem mieszkanie w formie darowizny. Jakie warunki muszę spełnić, aby przy sprzedaży nie zapłacić podatku?

Zwrot kapitału wpłacanego na ubezpieczenie

Dwa lata temu zawarłem z towarzystwem ubezpieczeniowym umowę ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym. Składki miesięczne opłacam do dziś....

Opodatkowanie działalności gospodarczej w zakresie handlu używanymi przedmiotami

Chciałbym rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży internetowej używanych przedmiotów – zegarków (licytacje na portalach...

Sprzedaż mieszkania bez płacenia podatku

Mój syn odziedziczył mieszkanie po babci, która zmarła półtora roku temu. Wcześniej wziął kredyt na mieszkanie na 30 lat, w którym obecnie mieszka....

Podatek dochodowy od różnicy między ceną zakupu i sprzedaży

Zakupiłem 2 ha gruntów rolnych od rolnika, po 3 latach sprzedałem. Pani w US twierdzi, że powinienem zapłacić podatek dochodowy od różnicy, pan...

Obowiązek spłaty udziału w majątku wspólnym a wysokość podatku dochodowego

W wyniku podziału majątku (2013 r.) otrzymałam dom z obowiązkiem spłaty udziału w majątku wspólnym. Były mąż otrzymał mieszkanie. Dom...

Rozliczenie podatku od sprzedaży mieszkania

W 2013 r. sprzedaliśmy mieszkanie zakupione mniej niż 5 lat wcześniej. Spora część pieniędzy ze sprzedaży została przeznaczona na spłatę kredytu...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »