Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wygrana w zakładach wzajemnych poza terytorium Polski a Urząd Skarbowy

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-12-22 • Aktualizacja: 2022-01-06

Załóżmy, że znajdując się poza granicami Polski, na skutek zawierania zakładów wzajemnych przez sieć Internet znacznie się wzbogacę. Wygrane z kont bukmacherskich przekazane zostaną na tzw. portfel internetowy, który umożliwia przesyłanie pieniędzy na konto bankowe lub wypłacanie ich w bankomacie. W jakiej formie Urząd Skarbowy może zażądać przedstawienia źródła dochodów? Bukmacherzy, u których zawierane byłyby zwycięskie zakłady, zarejestrowani są na Malcie, Gibraltarze itp. i nie posiadają licencji Ministerstwa Finansów umożliwiającej działalność w Polsce. Możliwe jest jedynie przedstawienie zrzutów z ekranu zwycięskich kuponów z kont bukmacherskich lub potwierdzeń wpływów pieniędzy na konto. Jakie kroki w tej sytuacji może podjąć Urząd Skarbowy? Czy jest ryzyko, że podejmą próbę ustalenia, czy faktycznie przebywałem za granicą w chwili zawierania zakładów? Czy dowiedzenie tego stoi po stronie organów państwowych? Czy pieniądze uzyskane w ten sposób mogą być legalnie wydawane w Polsce?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wygrana w zakładach wzajemnych poza terytorium Polski a Urząd Skarbowy

Wygrane w konkursach, grach i zakładach wzajemnych a podatek

Pyta Pan „Jakie kroki w tej sytuacji mogą podjąć organy państwowe?” i „W jakiej formie organy skarbowe mogą zażądać przedstawienia źródła dochodów?”.

Wszystko zależy od rodzaju postępowania, w jakim prowadzona byłaby sprawa, zakres uprawnień określonego organu zależy od tego, co to za organ (US, UKS, prokurator) i jaki rodzaj postępowania prowadzi (np. US może prowadzić czynności sprawdzające, kontrole podatkową, postępowanie podatkowe). W praktyce to „jak zapyta organ” zależy od tego, czy trafi na trop pieniędzy przez wydatek i nie będzie wiedział, że to z zakładów wzajemnych, czy też „dowie” się o Panu nie poprzez wydatek a poprzez dane finansowe (np. bank) wiedząc, że ma do czynienia z wygranymi.

Podatkowo sprawa prezentuje się następująco:

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [Dz.U.2016.2032 t.j. ze zm – dalej jako u.PIT] od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Wolne od podatku są wygrane w kasynach gry oraz w grach bingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Także zwolniono wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wolna od podatku dochodowego jest również wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Wygrana z zakładów wzajemnych uzyskana poza UE i EOG

Gdy wygrana z zakładów wzajemnych została uzyskana poza UE i EOG, to stanowi dochody z innych źródeł, które będą opodatkowane na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej od pierwszej złotówki.

Powyższe dotyczy tylko legalnie uzyskanych wygranych. Zgodnie z art. 107 § 2 Kodeksu karnego skarbowego, który został zmieniony przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U.2015.1855) z dniem 13 lutego 2016 r. – każdy kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej grze losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych. Tego rodzaju przychodów niemożna osiągać w sposób legalny, więc nie można ich opodatkować PIT, bowiem na mocy art. 2 ust. 1 pkt 4 u.PIT przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

Ponad powyższe pyta Pan: „Czy jest ryzyko, że (organy podatkowe) podejmą próbę ustalenia, czy faktycznie przebywałem za granicą w chwili zawierania zakładów?”.

Tak, stanowi to podstawową okoliczność, która może decydować o tym, czy przychód cechuje walor legalności.

„Czy dowiedzenie tego stoi po stronie organów państwowych?”

Nie istnieje przepis, który precyzyjnie w takiej sprawie nakładałby ciężar dowodowy na podatnika bądź organ, w praktyce jednak postępowania prowadzone są tak, że od podatnika wymaga się udowodnienia tej istotnej okoliczności.

„Czy pieniądze uzyskane w ten sposób mogą być legalnie wydawane w Polsce?” – Oczywiście tak, z tym że winien Pan ów przychód opodatkować, jeśli osiągnął go Pan w opisany sposób. To, iż cechuje go wtedy walor legalności, nie zwalnia go z opodatkowania.

Załóżmy, że US zainteresuje się Pańskimi źródłami dochodu z powodu znacznego wydatku – w takim hipotetycznym przypadku otrzymałby Pan wezwanie do wyjaśnienia źródeł pochodzenia środków, którymi sfinansował Pan wydatek. Samo wykazanie, że pochodzą z zakładu wzajemnego, jeśli był legalny, ale nie opodatkowano przychodu, spowoduje opodatkowanie tego przychodu, konieczność zapłaty odsetek oraz ewentualne konsekwencje karnoskarbowe (np. grzywna) – stawka 75% grozi obecnie w sytuacji, gdy nie jest wiadome, z jakiego źródła pieniądze pochodzą. Od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych zryczałtowany podatek dochodowy wynosi 75% podstawy opodatkowania. Ale zgodnie z art. 25g u.PIT w przypadku ustalenia w postępowaniu podatkowym albo w postępowaniu kontrolnym organu kontroli skarbowej źródła pochodzenia nieujawnionych uprzednio przychodów (dochodów) i ich wysokości, przychody (dochody) te podlegają opodatkowaniu podatkiem na zasadach określonych w przepisach ustawy innych niż przepisy niniejszego rozdziału lub w przepisach odrębnych ustaw.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »