Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wygrana w zakładach wzajemnych poza terytorium Polski a Urząd Skarbowy

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-12-22

Załóżmy, że znajdując się poza granicami Polski, na skutek zawierania zakładów wzajemnych przez sieć Internet znacznie się wzbogacę. Wygrane z kont bukmacherskich przekazane zostaną na tzw. portfel internetowy, który umożliwia przesyłanie pieniędzy na konto bankowe lub wypłacanie ich w bankomacie. W jakiej formie Urząd Skarbowy może zażądać przedstawienia źródła dochodów? Bukmacherzy, u których zawierane byłyby zwycięskie zakłady, zarejestrowani są na Malcie, Gibraltarze itp. i nie posiadają licencji Ministerstwa Finansów umożliwiającej działalność w Polsce. Możliwe jest jedynie przedstawienie zrzutów z ekranu zwycięskich kuponów z kont bukmacherskich lub potwierdzeń wpływów pieniędzy na konto. Jakie kroki w tej sytuacji może podjąć Urząd Skarbowy? Czy jest ryzyko, że podejmą próbę ustalenia, czy faktycznie przebywałem za granicą w chwili zawierania zakładów? Czy dowiedzenie tego stoi po stronie organów państwowych? Czy pieniądze uzyskane w ten sposób mogą być legalnie wydawane w Polsce?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

Pyta Pan „Jakie kroki w tej sytuacji mogą podjąć organy państwowe?” i „W jakiej formie organy skarbowe mogą zażądać przedstawienia źródła dochodów?”.

Wszystko zależy od rodzaju postępowania, w jakim prowadzona byłaby sprawa, zakres uprawnień określonego organu zależy od tego, co to za organ (US, UKS, prokurator) i jaki rodzaj postępowania prowadzi (np. US może prowadzić czynności sprawdzające, kontrole podatkową, postępowanie podatkowe). W praktyce to „jak zapyta organ” zależy od tego, czy trafi na trop pieniędzy przez wydatek i nie będzie wiedział, że to z zakładów wzajemnych, czy też „dowie” się o Panu nie poprzez wydatek a poprzez dane finansowe (np. bank) wiedząc, że ma do czynienia z wygranymi.

Podatkowo sprawa prezentuje się następująco:

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [Dz.U.2016.2032 t.j. ze zm – dalej jako u.PIT] od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Wolne od podatku są wygrane w kasynach gry oraz w grach bingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Także zwolniono wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wolna od podatku dochodowego jest również wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Gdy wygrana z zakładów wzajemnych została uzyskana poza UE i EOG, to stanowi dochody z innych źródeł, które będą opodatkowane na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej od pierwszej złotówki.

Powyższe dotyczy tylko legalnie uzyskanych wygranych. Zgodnie z art. 107 § 2 Kodeksu karnego skarbowego, który został zmieniony przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U.2015.1855) z dniem 13 lutego 2016 r. – każdy kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej grze losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych. Tego rodzaju przychodów niemożna osiągać w sposób legalny, więc nie można ich opodatkować PIT, bowiem na mocy art. 2 ust. 1 pkt 4 u.PIT przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

Ponad powyższe pyta Pan: „Czy jest ryzyko, że (organy podatkowe) podejmą próbę ustalenia, czy faktycznie przebywałem za granicą w chwili zawierania zakładów?”.

Tak, stanowi to podstawową okoliczność, która może decydować o tym, czy przychód cechuje walor legalności.

„Czy dowiedzenie tego stoi po stronie organów państwowych?”

Nie istnieje przepis, który precyzyjnie w takiej sprawie nakładałby ciężar dowodowy na podatnika bądź organ, w praktyce jednak postępowania prowadzone są tak, że od podatnika wymaga się udowodnienia tej istotnej okoliczności.

„Czy pieniądze uzyskane w ten sposób mogą być legalnie wydawane w Polsce?” – Oczywiście tak, z tym że winien Pan ów przychód opodatkować, jeśli osiągnął go Pan w opisany sposób. To, iż cechuje go wtedy walor legalności, nie zwalnia go z opodatkowania.

Załóżmy, że US zainteresuje się Pańskimi źródłami dochodu z powodu znacznego wydatku – w takim hipotetycznym przypadku otrzymałby Pan wezwanie do wyjaśnienia źródeł pochodzenia środków, którymi sfinansował Pan wydatek. Samo wykazanie, że pochodzą z zakładu wzajemnego, jeśli był legalny, ale nie opodatkowano przychodu, spowoduje opodatkowanie tego przychodu, konieczność zapłaty odsetek oraz ewentualne konsekwencje karnoskarbowe (np. grzywna) – stawka 75% grozi obecnie w sytuacji, gdy nie jest wiadome, z jakiego źródła pieniądze pochodzą. Od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych zryczałtowany podatek dochodowy wynosi 75% podstawy opodatkowania. Ale zgodnie z art. 25g u.PIT w przypadku ustalenia w postępowaniu podatkowym albo w postępowaniu kontrolnym organu kontroli skarbowej źródła pochodzenia nieujawnionych uprzednio przychodów (dochodów) i ich wysokości, przychody (dochody) te podlegają opodatkowaniu podatkiem na zasadach określonych w przepisach ustawy innych niż przepisy niniejszego rozdziału lub w przepisach odrębnych ustaw.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kontrola skarbowa trzech działalności na raz

Ja, ojciec i matka prowadzimy każde swoją działalność. W czasie kontroli w firmie matki US wychwycił przelewy z konta firmowego na konto...

Kara za brak aktualizacji adresu miejsca zamieszkania podatnika

Mam pytanie odnośnie aktualizacji danych w urzędzie skarbowym. Mieszkamy z mężem na stałe w Irlandii, gdzie opłacamy podatki. Na wakacje...

Praca za granicą i zakup mieszkania a urząd skarbowy

Od paru lat mieszkamy i pracujemy z żoną za granicą. W kraju mieliśmy oboje zarejestrowane jednoosobowe działalności gospodarcze przez około 4...

Sprzedaż BITCOIN i zakup mieszkania

Posiadam na swoim koncie trochę bitcoinów zdobytych poprzez pracę bez umowy. Teraz chciałbym je wypłacić poprzez pośrednika (kantor walut cyfrowych)....

Zakup mieszkania z dochodów z prostytucji

Sprawa dotyczy zakupu mieszkania z dochodów z prostytucji. Jakie istnieje ryzyko, że urząd skarbowy zapuka do moich drzwi, jeśli kupię mieszkanie za...

Wezwanie do urzędu skarbowego w charakterze świadka - zarobkowanie bez działalności gospodarczej

Dostałem wezwanie do urzędu skarbowego w charakterze świadka w związku z prowadzeniem kontroli podatkowej w firmie, z którą...

Urząd skarbowy wezwał do wyjaśnienia pochodzenia środków na zakup gospodarstwa

Kolega otrzymał wezwanie do Urzędu Skarbowego dotyczące wyjaśnienia pochodzenia środków na zakup gospodarstwa. Zapłacił za zakup gruntów od wujka 400 000...

Zakup domu za gotówkę a wyjaśnienia urzędowi skarbowemu skąd pochodzą pieniądze

Kupiłem wraz z małżonką dom za gotówkę – cena 250 tys. zł. Obawiam się, że urząd skarbowy może domagać się od nas wyjaśnień, skąd...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »