Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wykorzystanie środków ze sprzedaży mieszkania ze spadku na zakup nowego a zwolnienie z podatku

Autor: Marcin Sądej

W 2018 roku otrzymałam w spadku 1/2 mieszkania. Do końca roku planuję je sprzedać. W maju roku zakupiliśmy z mężem mieszkanie (współwłasność). Na mieszkanie wzięliśmy kredyt z możliwością szybszej spłaty. Do końca roku zamierzamy również się rozwieść. Ustaliliśmy, że wyżej opisane mieszkanie zostanie przypisane mi i będzie moim głównym lokalem mieszkalnym. Jeżeli środki otrzymane ze sprzedaży mieszkania zostaną przeznaczone na spłatę kredytu oraz mieszkanie będzie moją całkowitą własnością i moim głównym miejscem zamieszkania, to czy mogę skorzystać ze zwolnienia od podatku od dochodu? Jakie trzeba spełnić warunki (harmonogram czasowy poszczególnych czynności), żeby tak się stało? Czy do urzędu należy złożyć deklaracje odnośnie wykorzystania środków ze sprzedaży mieszkania, czy tez zatrzymać dokumentacje i czekać na ewentualne wszczęcie czynności sprawdzających przez urząd?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykorzystanie środków ze sprzedaży mieszkania ze spadku na zakup nowego a zwolnienie z podatku

Sprzedaż mieszkania ze spadku i podatek

W pierwszej kolejności należy odnieść się do kwestii powstania ewentualnego zobowiązania z tytułu samego odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy PIT „opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości jeżeli zostało dokonane w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie”. Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem przez nabycie rozumie się również nabycie w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia czy zniesienia współwłasności. W konsekwencji aktualnie w przypadku nabycia nieruchomości w drodze spadku należy poczekać 5 pełnych lat kalendarzowych, aby móc sprzedaż nieruchomość bez podatku.

Powyższy przepis doznał jednak istotnej zmiany, począwszy od 1 stycznia 2019 r. W myśl art. 1 pkt 4 ww. ustawy zmieniającej ustawodawca dodał nowy art. 10 ust. 5 o następującym brzmieniu:

„W przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a–c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę”.

Zgodnie z art. 16 ustawy zmieniającej przepisy ustaw zmienianych w art. 1–3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

W konsekwencji sprzedaż nieruchomości dokonana po 2019 r. powoduje, że znajdują zastosowanie nowe zasady obliczania okresu opodatkowania sprzedaży nieruchomości nabytych w spadku. W takim przypadku okres pięciu lat liczony jest od chwili kiedy to spadkodawca, a nie spadkobierca, nabył nieruchomość.

Zwolnienie z podatku

Aby zatem rozpocząć rozważania na temat tego, czy zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku z tytułu sprzedaży nieruchomości z uwagi na przeznaczenie środków ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe, należy w pierwszej kolejności zastanowić się czy w ogóle powstanie obowiązek podatkowy w PIT z tytułu sprzedaży. Kluczowe jest zatem wskazanie, kiedy to spadkodawca nabył nieruchomość, bowiem w świetle nowych przepisach data 2017 r., tj. data nabycia nieruchomości przez spadkobiercę, nie ma już znaczenia. Proszę zatem o informację, kiedy spadkodawca nieruchomości stał się jej właścicielem, i to od tej daty należy obliczać okres 5 lat.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info