Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności a podatek

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2012-07-03

Na mojej działce ma powstać nowa linia energetyczna. Przedsiębiorca przesyłowy zawarł ze mną umowę, w wyniku której otrzymałam jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności. Czy w związku z tym mam zapłacić jakiś podatek?

 

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena

Wynagrodzenie takie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako tzw. dochód z innych źródeł. Dochód należy wykazać w zeznaniu rocznym za rok podatkowy, w którym wynagrodzenie zostało wypłacone (podatek zostanie rozliczony zgodnie z zasadami ogólnymi, tj. według skali podatkowej 18% lub 32%).

 

Podobne stanowisko znajdziemy m.in. w piśmie z dnia 8 grudnia 2010 r. (Izba Skarbowa w Bydgoszczy, ITPB2/415-838d/10/MK): „Świadczenie pieniężne z tytułu ustanowienia służebności przesyłu stanowić będzie podlegający opodatkowaniu przychód z innych źródeł zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

 

Ponadto można uznać, że wypłacający świadczenie winien wystawić PIT-8C. Analogiczny pogląd znajdziemy na przykład w piśmie z dnia 13 czerwca 2011 r. (Izba Skarbowa w Warszawie, IPPB2/415-235/11-7/MS): „(…) wypłacone osobie fizycznej wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu stanowić będzie dla podatnika przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Dlatego też na wnioskodawcy, w myśl art. 42a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, spoczywał będzie obowiązek sporządzenia informacji według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Obowiązek ten dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1.

 

Reasumując, należy stwierdzić, iż w związku z wypłatą wynagrodzenia na rzecz właścicieli gruntów za ustanowienie służebności przesyłu na tych gruntach, na wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki podatkowe wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w szczególności obowiązki wystawienia dla osób, którym dokonano wypłaty wynagrodzenia w danym roku podatkowym informacji według ustalonego wzoru na druku PIT-8C o przychodach z innych źródeł”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »