Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynajęcie mieszkania firmie wynajmującej pokoje a podatek

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2019-01-18

Chcę wynająć mieszkanie firmie, która wynajmuje pokoje studentom. Jaki podatek będę płacił? Oni twierdzą że 8,5%.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

To, jak rozliczy Pan przychód, a w efekcie jaki zapłaci Pan podatek, zależy od Pana wyboru, a wybór w zasadzie ogranicza się do czterech opcji opodatkowania:

 

  1. najem itp. jako odrębne źródło przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) – opodatkowany na zasadach ogólnych – stawka progresywna od dochodu 18% i 32%,
  2. najem itp. jako odrębne źródło przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) – opodatkowany w formie ryczałtu (od przychodu 8,5% a niekiedy 17%) oraz
  3. najem prowadzony w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust 1 pkt 3 ww. ustawy) opodatkowany progresywnie (skalą podatkową),
  4. najem prowadzony w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust 1 pkt 3 ww. ustawy) opodatkowany podatkiem liniowym (19%).

 

Dla najmu jako odrębnego źródła przychodu jedną z form opodatkowania jaką podatnik ma do wyboru jest ryczałt w wysokości 8,5%, jednak niektóre organy podatkowe i niektórzy przedstawiciele doktryny uznają, że najem krótkoterminowy nie może być rozliczany w źródle najem itp. jako odrębne źródło przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), a jedynie w ramach działalności gospodarczej. Tu jednak mamy dalsze komplikacje, bowiem inna jest sytuacja, gdy korzysta się z pośrednika, a inna gdy prowadzi się de facto samodzielnie wszelkie czynności związane z najmem krótkoterminowym i zakwaterowaniem. Słusznie zauważa K. Klimek tę różnicę i analizuje: „Najem krótkoterminowy ma bowiem zarobkowy, zorganizowany i ciągły charakter, prowadzony jest na własny rachunek i ryzyko a co za tym idzie powinien stanowić działalność gospodarczą – a konkretnie określoną w art. 4 ust. 1 pkt 1 u.z.p.d.o.f. działalność usługową. Podobnie wypowiedział się m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 16 października 2013 r., I SA/Sz 331/13. [przyp. aut.: co skutkowałoby 17% stawką ryczałtu] Natomiast najem długoterminowy apartamentów (np. na cele mieszkalne czy działalności gospodarczej) wciąż spełnia wymogi stawiane w art. 6 ust. 1a u.z.p.d.o.f.) i może być rozliczany stawką 8,5%. Taką stawką może być też najem na cele krótkotrwałego pobytu, ale organizowanego przez pośrednika (np. agencję turystyczną). Wówczas to agencja wykonuje usługi krótkotrwałego zakwaterowania w ramach działalności gospodarczej, wynajem wykonywany zaś przez właściciela ma charakter zwykłego najmu, który może być opodatkowany 8,5% ryczałtem. Taki charakter będzie też miała umowa polegająca na oddaniu apartamentów w długotrwały zarząd” („Vademecum Doradcy Podatkowego”, QA 606204).

 

Możliwe zatem, że w opisanej sytuacji jest opodatkowanie przychodu stawką 8,5%, bowiem to nie Pan będzie ewentualnie świadczyć usługi zakwaterowania. W przypadku ryczałtu konieczne jest dokonanie jego wyboru dla przychodów z najmu – podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »