Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynajem prywatnej nieruchomości dla własnej spółki cywilnej

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-11-10

Wraz z żoną prowadzimy działalność w formie spółki cywilnej. Niedawno zakupiliśmy nieruchomość. Czy możemy (lub jedno z nas) wynająć ją w całości własnej spółce cywilnej na biuro? Jeśli tak, to jakiej wysokości podatek z tytułu wynajmu będziemy musieli odprowadzić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jest to kontrowersyjne, bowiem spółka cywilna nie ma odrębnej podmiotowości prawnej ani zdolności prawnej, nie jest odrębnym podatnikiem podatku dochodowego. Nawet zakładając, że umowa najmu pomiędzy wspólnikami spółki cywilnej a spółką byłaby ważna (nieważna z mocy prawa jest umowa zawarta z samym sobą) to podatkowo może okazać się nieopłacalna, bowiem, jak słusznie wskazuje A. Bartosiewicz „Podatnikami podatku dochodowego pozostają wspólnicy tych spółek. W związku z tym koszty ponoszone przez spółkę w istocie są kosztami uzyskania przychodów dla wspólników prowadzących działalność w formie spółki; podobnie przychody nie są przychodami spółki, lecz są przychodami wspólników prowadzących działalność w formie spółki.

Należy przy tym zauważyć, że ewentualna umowa najmu będzie wywierać skutki podatkowe tylko względem tego wspólnika spółki, który nie wynajmuje nieruchomości. Tylko dla niego ponoszone wydatki będą kosztem podatkowym.

Dla wspólnika, który wynajmuje nieruchomość koszt podatkowy nie powstanie. Nie ponosi on bowiem faktycznie kosztów. Nie jest obciążany kosztami, bowiem »pobiera« te koszty sam od siebie. W tej części, w jakiej koszt jest wynagrodzeniem dla samego siebie, nie jest on kosztem faktycznie poniesionym.

W związku z tym tylko przychody z najmu otrzymane od drugiego wspólnika (tego, który nie wynajmuje nieruchomości) będą przychodami podatkowymi.

Przykładowo: dwóch wspólników – udziały w spółce 60% (wspólnik wynajmujący) i 40% (drugi wspólnik); czynsz najmu 1000 zł; dla drugiego wspólnika kosztem w działalności (z tytułu wynajmu) będzie 400 zł; pierwszy wspólnik nie rozpozna w ogóle kosztów z tego tytułu; dla drugiego wspólnika przychodem z wynajmu będzie tylko 400 zł.” (Vademecum Doradcy Podatkowego, 132818).

Co do podatku od wynajmu, to osoba fizyczna, która chce uzyskiwać przychody z tytułu wynajmu nieruchomości, ma możliwość wyboru z jakiego źródła, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie przychód ów pochodzić; do wyboru są dwie opcje:

1) najem itp. jako odrębne źródło przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz

2) pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

W pierwszym przypadku można wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (opodatkowanie przychodu, bez odliczania kosztów uzyskania przychodu i odpisów amortyzacyjnych, stawką 8,5%) lub zasady ogólne (odliczamy koszty, amortyzujemy, podatek do dochodu 18% i 32%).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Umowa kupna sprzedaży w rozliczeniu rocznym PIT

Czy umowa kupna sprzedaży zawarta pomiędzy osobą fizyczną (sprzedający), a firmą powinna być uwzględniona w rozliczeniu rocznym PIT osoby...

 

Podatek od sprzedaży wartościowych przedmiotów - srebra

Jakiś czas temu otrzymałam od ojca kilka drogocennych sreber, które od lat były w naszej rodzinie. Ostatnio sprzedałam je. Czy powinnam zapłacić jakiś...

 

Eksport usług przy rozliczaniu się w formie karty podatkowej

Prowadzę małą firmę usługową, rozliczam się w formie karty podatkowej. Czy mogę dokonywać eksportu usług do Niemiec, ale wykonując je w Polsce?...

 

Aport do spółki z o.o. a podatek dochodowy

Kilka lat temu wniosłem do spółki z o.o. nieruchomość gruntową, którą wyceniłem na 60 000 zł (wartość rynkowa). W zamian za aport objąłem udziały w...

 

Ustanowienie nieodpłatnego użytkowania a podatki

Moja żona posiada własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu (należące do jej majątku osobistego) na którym zamierza ustanowić dla mnie nieodpłatne...

 

Zakup działki na firmę

Chcę kupić działkę, aby wybudować na niej budynek wielorodzinny i następnie sprzedać mieszkania w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności...

 

Wystawienie paragonu z opóźnieniem

Przyjęłam w zeszłym miesiącu zamówienie i otrzymałam zapłatę na konto za usługę, którą będą wykonywać dopiero w tym miesiącu. Nie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »