Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynajem prywatnej nieruchomości dla własnej spółki cywilnej

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-11-10

Wraz z żoną prowadzimy działalność w formie spółki cywilnej. Niedawno zakupiliśmy nieruchomość. Czy możemy (lub jedno z nas) wynająć ją w całości własnej spółce cywilnej na biuro? Jeśli tak, to jakiej wysokości podatek z tytułu wynajmu będziemy musieli odprowadzić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jest to kontrowersyjne, bowiem spółka cywilna nie ma odrębnej podmiotowości prawnej ani zdolności prawnej, nie jest odrębnym podatnikiem podatku dochodowego. Nawet zakładając, że umowa najmu pomiędzy wspólnikami spółki cywilnej a spółką byłaby ważna (nieważna z mocy prawa jest umowa zawarta z samym sobą) to podatkowo może okazać się nieopłacalna, bowiem, jak słusznie wskazuje A. Bartosiewicz „Podatnikami podatku dochodowego pozostają wspólnicy tych spółek. W związku z tym koszty ponoszone przez spółkę w istocie są kosztami uzyskania przychodów dla wspólników prowadzących działalność w formie spółki; podobnie przychody nie są przychodami spółki, lecz są przychodami wspólników prowadzących działalność w formie spółki.

Należy przy tym zauważyć, że ewentualna umowa najmu będzie wywierać skutki podatkowe tylko względem tego wspólnika spółki, który nie wynajmuje nieruchomości. Tylko dla niego ponoszone wydatki będą kosztem podatkowym.

Dla wspólnika, który wynajmuje nieruchomość koszt podatkowy nie powstanie. Nie ponosi on bowiem faktycznie kosztów. Nie jest obciążany kosztami, bowiem »pobiera« te koszty sam od siebie. W tej części, w jakiej koszt jest wynagrodzeniem dla samego siebie, nie jest on kosztem faktycznie poniesionym.

W związku z tym tylko przychody z najmu otrzymane od drugiego wspólnika (tego, który nie wynajmuje nieruchomości) będą przychodami podatkowymi.

Przykładowo: dwóch wspólników – udziały w spółce 60% (wspólnik wynajmujący) i 40% (drugi wspólnik); czynsz najmu 1000 zł; dla drugiego wspólnika kosztem w działalności (z tytułu wynajmu) będzie 400 zł; pierwszy wspólnik nie rozpozna w ogóle kosztów z tego tytułu; dla drugiego wspólnika przychodem z wynajmu będzie tylko 400 zł.” (Vademecum Doradcy Podatkowego, 132818).

Co do podatku od wynajmu, to osoba fizyczna, która chce uzyskiwać przychody z tytułu wynajmu nieruchomości, ma możliwość wyboru z jakiego źródła, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie przychód ów pochodzić; do wyboru są dwie opcje:

1) najem itp. jako odrębne źródło przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz

2) pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

W pierwszym przypadku można wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (opodatkowanie przychodu, bez odliczania kosztów uzyskania przychodu i odpisów amortyzacyjnych, stawką 8,5%) lub zasady ogólne (odliczamy koszty, amortyzujemy, podatek do dochodu 18% i 32%).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-pracy.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »