Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wynajem samochodu a koszty uzyskania przychodu

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-09-23

Chciałbym wynająć na firmę nowy samochód osobowy. Jakie koszty tego wynajmu mogę dać w koszty uzyskania przychodu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Porusza Pan temat kontrowersyjny w ostatnich latach. Niejednolite podejście jest tu widoczne zarówno pośród podatników jak i sądów, rozchwiane orzecznictwo jest tego dowodem. Zarzewiem konfliktu jest treść wykluczenia z kosztów, artykuł 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż nie uważa się za koszt uzyskania przychodu poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika – w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Cześć sądów i doktryny odczytuje powyższe tak, że czynsz najmu i inne wydatki mogą być kosztem uzyskania przychodu do limitu wynikającego z ewidencji przebiegu; inni zaś uznają, że wydatki z tytułu czynszu najmu samochodu osobowego używanego w działalności gospodarczej są kosztem bez względu na ww. limit, który dotyczy jedynie kosztów z tytułu używania wynajętego samochodu.

Wątpliwości, odnośnie właściwego postępowania, postanowiło rozwiać Ministerstwo Finansów. W piśmie z dnia 8 listopada 2013 r. Ministerstwo Finansów (sygnatura: DD2/033/55/MWJ/13/RD-111005) w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej – wskazano, że „Mając na uwadze powyższe oraz kierując się wykładnią językową art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy PIT i art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy CIT uznać należy, że wydatki z tytułu czynszu najmu samochodu osobowego używanego dla potrzeb działalności gospodarczej nie są ograniczone limitem określonym w tych przepisach. (...) wydatki z tytułu czynszu najmu samochodu osobowego używanego dla potrzeb działalności gospodarczej należy kwalifikować do kosztów uzyskania przychodów na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PIT i art. 15 ust. 1 ustawy CIT.”

Konkludując, czynsz może być kosztem uzyskania przychodu, jeśli poniesiony jest w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Pozostałe koszty tj. koszty używania (np. paliwo, naprawy, opłaty parkingowe etc.) niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego stanowią koszt do kwoty limitu wynikającego z prowadzonej ewidencji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »