Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wypłata udziałowcom spółki z o.o. dywidendy a podatek

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-11-16 • Aktualizacja: 2022-01-05

Czy wypłata udziałowcom spółki z o.o. dywidendy z kapitału zapasowego może powodować powstanie obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypłata udziałowcom spółki z o.o. dywidendy a podatek

Wypłacenie zysku z kapitału zapasowego

W pierwszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z art. 192 KSH możliwe jest wypłacenie zysku z kapitału zapasowego.

Nie sprecyzował Pan tej kwestii w opisie sytuacji, ale zakładam, że chodzi o sytuację, w której jedna spółka z o.o. będąca udziałowcem innej spółki z o.o. otrzymuje dywidendę (jeżeli bowiem spółka z o.o. wypłaca dywidendę osobom fizycznym to po stronie wypłacającej spółki nie powstanie podatek CIT).

Podatek od dywidendy

Dywidendy stanowią dla spółki dochody z udziału w zyskach osób prawnych. Dywidendy są opodatkowane podatkiem 19% CIT i dotyczą wyłącznie kwot faktycznie otrzymanych (a nie jedynie należnych lecz niewypłaconych). Opodatkowanie w formie ryczałtowej powoduje, że tych przychodów nie łączy się z dochodami (przychodami) opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Ich podstawą opodatkowania jest przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Podatek pobiera spółka wypłacająca, która odprowadza ten podatek do US oraz przesyła odbiorcy dywidendy informację CIT-7. Kwoty otrzymanej dywidendy nie uwzględnia się potem w rocznym zeznaniu CIT-8 (ponieważ kwota ta została już raz opodatkowana i podatek został pobrany przez płatnika).

W zakresie otrzymywania dywidendy przez jedną spółkę handlową od drugiej spółki handlowej istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku od dywidendy, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy CIT.

Zwolnienie z podatku dywidendy wypłaconej przez polską spółkę

Dywidenda wypłacona przez polską spółkę może być zwolniona z podatku, jeżeli spółka ją uzyskująca:

1) Podlega w Polsce lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

2) Posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale spółki wypłacającej dywidendę co najmniej przez nieprzerwany okres dwóch lat. Okres ten może jednak upływać po dniu uzyskania wskazanych przychodów.

3) Nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Dodatkową, formalną przesłanką zastosowania zwolnienia jest:

1) posiadanie przez spółkę wypłacającą certyfikatu rezydencji podatkowej podatnika (tj. udziałowca, akcjonariusza – w praktyce, w przypadku wypłat pomiędzy polskimi rezydentami podatkowymi, warunek posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej nie jest egzekwowany), oraz

2) pisemne oświadczenie wspólnika potwierdzającego, że nie korzysta on ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania.

Podsumowując należy stwierdzić, że co do zasady, jeżeli spółka z .o.o. otrzymuje dywidendę od innej spółki z o.o. powstaje przychód z udziału w zyskach osób prawnych. Przy spełnieniu warunków ustawowych istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia dywidendy od podatku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »