Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wystawianie faktur z dochodu pozafirmowego

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-07-17

Jestem rolnikiem, dodatkowo prowadzę działalność. W tym roku wydzierżawiam część gruntu pod fermę fotowoltaiczną, za co będę otrzymywał dzierżawę – mam raz na kwartał wystawiać fakturę vatowską. Wynajem gruntu nie wiąże się z prowadzoną działalnością, jest najmem prywatnym. Jak mam księgować wystawianie faktur z dochodu pozafirmowego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedstawiony przez Pana problem należy rozpatrywać na gruncie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą często wykorzystują swoje prywatne składniki majątku do działań firmowych. Nie ma bowiem przeszkód aby prywatny składnik majątku stał się składnikiem firmowym. Powoduje to, że osoba fizyczna może posiadać dwa majątki – jeden związany z prowadzoną działalnością gospodarczą i drugi prywatny.

Ustawa o podatku dochodowym wyodrębnia dwa źródła przychodów: z działalności gospodarczej oraz z najmu. Oznacza to, że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby podatnik prowadził działalność gospodarczą i oprócz tego wynajmował prywatny składnik majątku poza tą działalnością. W rezultacie na gruncie podatku PIT dochód uzyskany z wynajmu nieruchomości prywatnej opodatkowuje Pan osobno i nie łączy z działalnością gospodarczą. W zakresie wynajmu majątku prywatnego może Pan stosować zasady ogólne według skali podatkowej lub też podatek ryczałtowy.

Inaczej kwestia ta wygląda na gruncie podatku VAT. Tutaj organy podatkowe stoją na stanowisku, że najem prywatnego składnika majątku należy sumować z działalnością gospodarczą, ewidencjonować w rejestrze sprzedaży, wykazywać w deklaracji VAT-7 oraz wystawiać faktury.

Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 01.02.2013 r., sygn. IPTPP4/443-769/12-2/UNR wskazał:

 

„Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT - prowadzi działalność gospodarczą. Jednocześnie jednak oprócz przychodów z tej działalności Zainteresowany uzyskał i uzyskuje dochody/przychody z tytułu najmu lokalu. Najem ten związany jest z lokalem wchodzącym w skład majątku prywatnego. Wnioskodawca przychody osiągane z tytułu wspomnianego wyżej najmu lokalu prywatnego doliczał do obrotu osiąganego w ramach działalności prowadzonego przedsiębiorstwa i wystawiał stosowne faktury oraz ujmował wartości czynszu w deklaracji VAT-7.

Mając na uwadze opis stanu faktycznego oraz przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca jest już podatnikiem podatku od towarów i usług, to wszystkie wykonywane czynności mieszczące się w zakresie przedmiotowym opodatkowania tym podatkiem, będą podlegały opodatkowaniu. Brak jest bowiem podstaw prawnych do uznania, iż opodatkowanie podatkiem od towarów i usług następuje w sposób wybiórczy, tzn. niektóre czynności objęte zakresem przedmiotowym realizowane przez podatnika podatku od towarów i usług są opodatkowane, a niektóre nie. Charakter usług najmu wyczerpuje znamiona działalności gospodarczej, o której mowa w ww. art. 15 ust. 2 ustawy, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bez względu na to, czy przedmiot najmu lub dzierżawy stanowi własność prywatną.

Wskazać należy również, że w okolicznościach, w których właściciel majątku wykorzystuje go w sposób ciągły do celów zarobkowych przesądza o tym, iż majątek nie jest majątkiem prywatnym. Zatem, nie można uznać aby świadczenie usług najmu było czynnością z zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym.

 

Reasumując, Wnioskodawca wynajmując prywatny lokal działa w charakterze podatnika podatku VAT, gdyż czynność ta wyczerpuje znamiona działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Wobec powyższego, świadczenie przez Wnioskodawcę ww. usług najmu, za które jest pobierana należność od nabywcy tej usługi stanowi obrót w rozumieniu przepisów podatku od towarów i usług, opodatkowany stawką właściwą dla świadczonej usługi”.

Podobnie też Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w piśmie z dnia 08.01.2014 r., nr IPTPP4/443-777/13-2/UNR:

„Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Zainteresowany wynajmuje dwa lokale podmiotom gospodarczym. Przychody z tytułu tego najmu Wnioskodawca dokumentuje fakturami VAT. Od sierpnia 2013 r. Wnioskodawca wynajmuje otrzymane w ramach spadku mieszkanie. Mieszkanie to Zainteresowany wynajmuje na cele mieszkalne osobom fizycznym w ramach najmu prywatnego. Czynność ta jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

Biorąc powyższe pod uwagę na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, z tytułu usług najmu lokalu mieszkalnego, Wnioskodawca jest uważany za podatnika podatku od towarów i usług.

Wskazać należy, iż skoro Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, to wszystkie wykonywane czynności mieszczące się w zakresie przedmiotowym opodatkowania tym podatkiem, będą podlegały opodatkowaniu. Brak jest bowiem podstaw prawnych do uznania, iż opodatkowanie podatkiem od towarów i usług następuje w sposób wybiórczy, tzn. niektóre czynności objęte zakresem przedmiotowym realizowane przez podatnika podatku od towarów i usług są opodatkowane, a niektóre nie. Charakter usług najmu wyczerpuje znamiona działalności gospodarczej, o której mowa w ww. art. 15 ust. 2 ustawy, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bez względu na to, czy przedmiot najmu stanowi własność prywatną.

Wskazać należy również, że w okolicznościach, w których właściciel majątku wykorzystuje go w sposób ciągły do celów zarobkowych przesądza o tym, iż majątek nie jest majątkiem prywatnym. Zatem, nie można uznać aby świadczenie usług najmu było czynnością z zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym.

Wobec powyższego, Wnioskodawca wynajmując prywatny lokal działa w charakterze podatnika podatku VAT, gdyż czynność ta wyczerpuje znamiona działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2ustawy o VAT. Wobec powyższego, świadczenie przez Wnioskodawcę ww. usług najmu, za które jest pobierana należność od nabywcy tej usługi stanowi obrót w rozumieniu przepisów podatku od towarów i usług, opodatkowany stawką właściwą dla świadczonej usługi. Reasumując, w przypadku gdy Wnioskodawca będąc podatnikiem podatku VAT jest stroną zawartej umowy najmu lokalu mieszkalnego, winien w ewidencji VAT oraz w deklaracji VAT-7 w poz. 20 jako sprzedaż zwolniona od podatku VAT, wykazać kwotę należną od najemcy za świadczone usługi”.

Podsumowując:

  1. Na gruncie podatku dochodowego PIT dochód z najmu prywatnego można rozliczać osobno poza działalnością.
  2. Na gruncie podatku VAT należy wynajem prywatnego składnika ewidencjonować łącznie z działalnością gospodarczą (tutaj nie wskazał Pan, czy jest Pan podatnikiem VAT czynnym, czy zwolnionym).

Fakturę natomiast wystawia Pan bez pieczątki firmowej. Podaje Pan swoje imię, nazwisko i numer NIP (numer ten jest ten sam dla prywatnego najmu i dla działalności gospodarczej). Na takiej fakturze nie podaje Pan nazwy firmy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »