Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wystawienie faktury osobie prywatnej przez firmę B2B

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-06-24

Moja firma świadczy usługi wyłącznie w formie B2B. Okazało się jednak, że wystawiliśmy w tym roku fakturę klientowi indywidualnemu, który przedstawił się jako firma. Czy to zmusza nas do założenia kasy fiskalnej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli nie przekroczono limitów zwolnienia ani przedmiotem sprzedaży nie jest usługa lub rzecz wyłączająca ze zwolnienia, to jednorazowa sprzedaż osobie fizycznej nie powoduje konieczności rozpoczęcia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej.

Zasadą jest, iż podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Od zasady tej istnieje jednak szereg wyjątków i zwolnień.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (§ 3 ust. 1 pkt 1) „zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł”. Ponadto (§ 3 ust. 1 pkt 2) zwalnia się również podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2012 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Przywołane tu zwolnienie (pkt 1) traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczony zostaje obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł. Natomiast zwolnienie z pkt 2 traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20 000 zł.

Na marginesie pozwolę sobie zauważyć, iż w ogóle, przedmiotowo, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia, czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia, a jedną z takich czynności są grupowane jako PKWiU 64-66 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe (pozycja 23 załącznika).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »