Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zagraniczna umowa o dzieło a podatek dochodowy

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-01-22

Pracuję na podstawie umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich zawartej z firmą mającą swoją siedzibę na Słowacji. Jestem obywatelką RP, tutaj również jestem zameldowana, pracę opisaną w umowie wykonuję w formie zdalnej na terenie RP. W związku z tym rozumiem, że rozliczam się również w Polsce. Słowacka firma nie odprowadza od moich dochodów żadnego podatku. Czy jestem zobowiązana do wpłacania do US comiesięcznej zaliczki na rzecz podatku dochodowego? Czy może wystarczy coroczne rozliczenie odpowiedniego druku PIT?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

Dokładna kwalifikacja zależy od szczegółów umowy, bazując jednak na Pani opisie, moim zdaniem mamy tu do czynienia z dochodem z pracy najemnej i prawdopodobnie mamy (bądź będziemy mieć) do czynienia z przychodem z należności licencyjnych. Jest Pani osobą mającą miejsce zamieszkania w Polsce, zgodnie więc z umową między Rzecząpospolitą Polską a Republika Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzoną w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r. praca najemna będzie opodatkowana w kraju Pani miejsca zamieszkania (art. 15 ust. 1 – jest tak, bowiem praca nie jest wykonywana poza Polską).

„Należności licencyjne (tj. wszelkiego rodzaju należności uzyskiwane w związku z korzystaniem lub prawem do korzystania z wszelkich praw autorskich (obejmujących dzieła literackie, artystyczne lub naukowe, włącznie z filmami dla kin oraz filmami lub taśmami transmitowanymi w radio lub telewizji), każdego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego, w związku z korzystaniem lub prawem do korzystania z jakiegokolwiek urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego lub za informacje związane z doświadczeniem zawodowym w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej) powstające na Słowacji, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania W Polsce, mogą być opodatkowane w Polsce – z takie należności licencyjne mogą być także opodatkowane na Słowacji ale gdy odbiorca tych należności jest ich właścicielem, ustalony na terytorium Słowacji podatek nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto należności licencyjnych” (art. 12 umowy międzynarodowej).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Z tytułu umowy o dzieło, która zawarta została przez Panią ze słowackim przedsiębiorcą, w Polsce rozpozna Pani przychód ze źródła „działalność wykonywana osobiście” (art. 13 pkt 9 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 2) i jako podatnik osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z tytułu określonego w art. 13 pkt 9 jest Pani obowiązana bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w art. 44 ust. 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem w uproszczeniu winna Pani wpłacić zaliczkę miesięczną, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania podatkowego, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, tj. 18%. Za dochód uważa się tu uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów uzyskania zgodnie z powyższym przepisem.

Inaczej jest w części wynagrodzenia związanej z prawami majątkowymi. Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Normalnie zaliczkę pobiera płatnik, jednak jak w Pani przypadku, gdy płatnik nie występuje, przepisy nie przewidują obowiązku uiszczania zaliczek w ciągu roku podatkowego. Taka jest zasada. Wielu autorów uważa, że modyfikuje ją art. 44 ustawy, który stanowi, że podatnicy, o których mowa w art. 31, 33, 34 i 35, jeżeli osiągają inne dochody, od których płatnicy nie mają obowiązku poboru zaliczek na podatek, są obowiązani wpłacić zaliczki na podatek należny od tych dochodów według zasad określonych w art. 44 ust. 3a. Jak wskazuje się w doktrynie „(…) przepis dotyczy przypadków, w których podatnik, rozliczany z zaliczek na podatek przez płatnika, uzyskuje inne jeszcze dochody, od których podatnicy nie mają obowiązku płatności zaliczek. Ustawodawca przyjmuje wówczas swego rodzaju omnipotencję zaliczek względem wszystkich dochodów takiego podatnika - jeśli bowiem dochód nie jest opodatkowany w sposób zryczałtowany, a podatnik nie jest obowiązany na innej podstawie prawnej (wynikającej w szczególności z przepisów art. 43 i 44) do samodzielnego opłacenia zaliczki na podatek, wówczas na podstawie niniejszej regulacji będzie musiał odprowadzić zaliczkę na podatek [A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Komentarz do art. 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, PIT. Komentarz, LEX, 2014, 352604]. Zatem zgodnie z powyższym np. osoba uzyskujących od zakładów pracy przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy musiałaby odprowadzić w trakcie roku zaliczkę nawet od przychodu z praw majątkowych (gdy nie ma płatnika).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Podatek od darowizny a budowa domu

Rodzice przepisali na mnie działki rolne w formie darowizny. Od tego czasu minęły dwa lata, chciałabym sprzedać te działki i rozpocząć budowę...

Sprzedaż darowizny a zwolnienie z podatku

W 2011 r. ojciec aktem darowizny przekazał mnie i bratu mieszkanie po połowie. Obecnie zdecydowaliśmy z bratem, że sprzedamy to mieszkanie...

Brak PIT-11 i problem z rozliczeniem rocznym

Otrzymałem wyrok sądu pracy, w którym zostały zasądzone kwoty za niewypłacone wynagrodzenie. Sprawa trafiła do komornika, lecz niestety komornik nie...

Usługi pośrednictwa w dostawie towarów

Mam zamiar pośredniczyć w zakupie towaru pomiędzy klientem indywidualnym a sprzedawcą z zagranicy. Wyglądałoby to tak. Na swojej stronie...

Ulga mieszkaniowa a wyliczenie dochodu zwolnionego z opodatkowania

Sprzedałem nieruchomość, której części były nabywane w różnym czasie. Część nabyta w spadku została zwolnione z podatku, gdyż minęło...

Cele mieszkaniowe a zakup w transzach

W 2009 otrzymałem mieszkanie A (darowizna). W 2013 roku sprzedałem mieszkanie A. W roku 2015 podpisuję umowę deweloperską na zakup mieszkania B...

Rozliczenie podatku wspólnie z małżonkiem

Mój zakład pracy wysłał już roczny PIT do urzędu skarbowego. Czy można to jakoś odkręcić i złożyć rozliczenie wspólnie z małżonkiem?

Skorzystanie z tzw. ulgi meldunkowej

Czy mogę skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej po sprzedaży mieszkania? W dniu 2007 r. moja mama wykupiła lokal na własność z zasobów...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »