Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakłady sportowe za granicą a rozliczenie z US

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-04-11

Mam zamiar wyjechać na około 1-2 miesiące za granicę, do Anglii. Podczas pobytu zamierzam brać udział w zagranicznych zakładach sportowych (typu bet365, betfair), działających legalnie w tym kraju. Przyjmijmy, że obstawiając tam mecze uzyskałbym dochód w wysokości 30 000 zł. Na tą sumę złożyłyby się wygrane z kilkudziesięciu kuponów, jednakże wygrana z każdego, pojedynczego kuponu nie przekroczyłaby kwoty 2280 zł. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem? Czy po powrocie do kraju musiałbym ujawniać ten dochód przed urzędem skarbowym? Czy w tej sytuacji obowiązuje zwolnienie z podatku (art. 21 ust. 1 pkt 6a)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności należy ustalić, w którym kraju powinien Pan rozliczyć podatek dochodowy z tytułu wygranych w grach. Miejsce opodatkowania oraz miejsce, gdzie należy rozliczyć podatek, uzależnione jest od rezydencji podatkowej. W przypadku osób fizycznych ich rezydencję podatkową wyznaczają dwa kryteria:

  1. przebywanie na terenie Polski dłużej niż 183 dni w roku,
  2. posiadanie ośrodka interesów życiowych na terenie Polski.

W świetle powyższego Pana rezydencja podatkowa będzie znajdować się w Polsce, ponieważ tutaj będzie Pan przebywał dłużej niż 183 dni w roku (w Anglii jedynie 2 miesiące). W Polsce powinien Pan wykazać cały uzyskany dochód, zarówno polski (jeżeli jakikolwiek wystąpi), jak i ten osiągnięty w Anglii z tytułu zakładów wzajemnych.

Jeżeli chodzi natomiast o dochody uzyskane z gier hazardowych, to należy sięgnąć do treści art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy PIT. Zgodnie z tym przepisem z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

W myśl art. 30 ust. 9 ustawy PIT przepis powyższy stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania przez podatnika jego miejsca zamieszkania dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji.

Ustawodawca zwolnił od podatku dochodowego wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o PIT). Zwolnione z podatku dochodowego są jedynie wygrane w zakładach wzajemnych, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł. Zwrócić należy uwagę, że zwolnienie to rozpatruje się odrębnie dla każdego zdarzenia (pojedynczego kuponu).

Zgodnie z art. 21 ust. 23 ustawy PIT zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 6a, w odniesieniu do wygranych uzyskanych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium loterie, gry lub zakłady wzajemne są urządzane i prowadzone.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta pomiędzy Polską a Wielką Brytanią reguluje te kwestię w art. 21. Otóż części dochodu, inne niż dochód wypłacany przez trust lub z majątku spadkowego w wyniku zarządzania tym majątkiem, bez względu na to gdzie powstają, osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, które nie zostały objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Na tej podstawie można wskazać, że skoro ma Pan miejsce zamieszkania w Polsce, to wygrane w zakładach wzajemnych podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce. Zatem do opodatkowania przedmiotowej nagrody należy wziąć pod uwagę przepisy polskiego prawa podatkowego. Z mocy art. 21 ust. 1 pkt 6a naszej ustawy o PIT – dochód nieprzekraczający kwoty 2280 zł z każdego kuponu jest wolny od podatku.

Potwierdzenie powyższej tezy odnajdziemy w interpretacji indywidualnej z 09.06.2011 r. Nr IBPBII/1/415-247/11/BJ, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał, że:

„Zgodnie z art. 21 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840) części dochodu, inne niż dochód wypłacany przez trust lub z majątku spadkowego w wyniku zarządzania tym majątkiem, bez względu na to gdzie powstają, osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, które nie zostały objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Wobec powyższego, skoro wnioskodawca ma miejsce zamieszkania w Polsce, wygrana przez niego nagroda pieniężna w turnieju pokera w Londynie podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Zatem do opodatkowania przedmiotowej nagrody należy wziąć pod uwagę przepisy polskiego prawa podatkowego.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są wygrane w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na automatach o niskich wygranych oraz grach w bingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wnioskodawca wskazał, iż organizatorem tego turnieju był P. P. działający na podstawie wewnętrznego prawa brytyjskiego.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, tj. m.in. wskazanie wnioskodawcy, iż organizator turnieju działa na podstawie wewnętrznego prawa brytyjskiego (jest uprawniony do jego urządzenia i prowadzenia na podstawie przepisów Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej), oraz powołane wyżej przepisy prawa, należy zatem stwierdzić, iż wygrana pieniężna w turnieju pokera, który odbył się na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

Wprawdzie interpretacja dotyczy art. 21 ust. 1 pkt. 6 ustawy PIT, jednak tezy w niej zawarte można odnieść również do zwolnienia, o którym mowa w pkt. 6a ustawy.

Podsumowując, dochód uzyskany z tytułu zakładów wzajemnych prowadzonych na terenie Wielkiej Brytanii podlega opodatkowaniu w Polsce. Jeżeli jednak dochód z pojedynczego kuponu nie przekroczy kwoty 2280 zł, będzie zwolniony od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 6a ustawy PIT. W świetle ustawy, umowy międzynarodowej oraz przytoczonej interpretacji jest to działanie prawidłowe i zgodne z prawem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »