Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup nieruchomości w innym kraju a zwolnienie z podatku po sprzedaży nieruchomości w Polsce

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2019-04-03

Nieruchomość otrzymałam w spadku w Polsce. Chce ją sprzedać przed upływem 5 lat. Zwolnienie z podatku 19% jest możliwe, jeżeli zainwestuję w inną nieruchomość. Czy mogę zakupić taką nieruchomość w innym kraju Unii? Czy muszę w niej mieszkać? Czy muszę być zameldowana w tym kraju?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwolnienie, do którego się Pani odnosi, to zwolnienie ustanowione przez ustawodawcę w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych doprecyzowane w art. 21 ust. 25.

Tym samym wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Pyta Pani:

1. Czy mogę zakupić taka nieruchomość w innym kraju unii?

2. Czy muszę w niej mieszkać?

3. Czy muszę być zameldowana w tym kraju?

1. Nabywana nieruchomość o charakterze mieszkalnym (dom, mieszkanie) musi być położone w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

2. Tak (z zastrzeżeniami), bowiem zwolnienie dotyczy realizacji własnego celu mieszkaniowego, więc nabywając nieruchomość trzeba nabywać ją z zamiarem zamieszkiwania w niej (niekoniecznie przez 12 miesięcy każdego roku). Zwolnienie nie dotyczy bowiem po prostu nabycia nieruchomości mieszkalnej, a nabycia jej w realizacji celu mieszkalnego, a nie inwestycyjnego czy gospodarczego itd.

3. Nie, miejsce zameldowania jest dla warunków zwolnienia bez znaczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Budowa domów na sprzedaż bez działalności gospodarczej

Budowa domów na sprzedaż bez działalności gospodarczej

Mam pytanie dotyczące budowy i sprzedaży domów bez założonej działalności gospodarczej. Czy osoba fizyczna może budować domy i je sprzedawać?...

Sprzedaż mieszkania w Irlandii a podatek

Pracuję i mieszkam w Irlandii. W tym roku zamierzam przeprowadzić się do Polski. Jestem właścicielem, razem z żoną (oboje posiadamy...

 

Sprzedaż lasu a podatki

Zawarłam notarialną umowę o dział spadku i zniesienie współwłasności. W jej wyniku zostałam jedyną właścicielką działki z domem...

 

Kupno nowego mieszkania przed sprzedażą starego a podatek

Sprzedałem starego mieszkanie mniej niż po 5 latach od zakupu. Zakupiłem za te pieniądze nowe mieszkanie. Sprzedaż jednak była z wcześniejszą...

 

Rozliczenia spółki typu general partnership zarejestrowanej w USA

Moje pytanie dotyczy rozliczenia zysków (i strat) spółki typu General Partnership zarejestrowanej w USA przez polskiego rezydenta zamieszkującego...

 

Udzielanie pożyczek a rozliczenie z urzędem skarbowym

Mój problem dotyczy kwestii rozliczania z urzędem skarbowym dochodów osiągniętych z udzielania pożyczek. Sytuacja wygląda w ten sposób, że...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »