Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup działki na firmę

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-01-14

Chcę kupić działkę, aby wybudować na niej budynek wielorodzinny i następnie sprzedać mieszkania w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej. Z uwagi na różne i często rozbieżne informacje, mam wątpliwości, jak zrobić to prawidłowo. Do tej pory kupowałem działkę na akt notarialny, w akcie notarialnym wymieniony byłem ja i żona (jako strona kupująca). Następnie wartość działki wstawiałem w kolumnie „zakup materiałów”, a koszty aktu notarialnego i podatku cywilno-prawnego w kolumnie „koszty uboczne zakupu” w księdze KPiR. Czy ten sposób jest prawidłowy (poprawny)? Czy w akcie notarialnym winna być wymieniona moja firma, którą i tak ja reprezentuję?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

Przyjmuje się, że działki nabywane celem budowy i sprzedaży traktuje się analogicznie jak towary handlowe, czyli należy ująć je w dacie zakupu w kolumnie 10 księgi, a w przypadku niesprzedania do końca roku uwzględnić w remanencie. Koszty „akty” natomiast powinny znaleźć się w kolumnie 11 księgi.

Podobnie wskazuje np. w piśmie z dnia 11 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie (sygnatura: IPPB1/415-915/09-2/JB), zgodnie z którym zakup działki „(…) należy uznać za towar handlowy, który wraz z materiałami budowlanymi winny być ujęte w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, tj. zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu w dacie zakupu. (…) gdy podatnik (…) nie osiągnie przychodu ze zbycia wybudowanych mieszkań, zobowiązany jest do ujęcia produkcji w toku i wyrobów gotowych w spisie z natury sporządzanym na koniec roku. Niesprzedane mieszkania w zależności od stopnia ich zaawansowania będą produkcją w toku, bądź wyrobami gotowymi podlegającymi spisowi z natury na koniec okresu sprawozdawczego i wycenie według kosztów wytworzenia. Tym samym w spisie tym zostaną ujęte towary handlowe (działki, materiały) nabyte w związku z wybudowaniem mieszkań, niesprzedanych w danym roku podatkowym. Składniki objęte remanentem wyłączone zostają z kosztów uzyskania przychodów danego okresu sprawozdawczego, w którym nie uzyskano przychodu z ich sprzedaży”. Tak też ten sam organ wskazywał we wcześniejszych pismach: „Reasumując, wydatki poniesione na zakup działek budowlanych są kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej w momencie poniesienia i powinny być zaksięgowane w kolumnie 10 »zakup towarów handlowych« w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, natomiast kolumna 11 przeznaczona jest na zaksięgowanie »kosztów ubocznych zakupu« np. kosztów aktu notarialnego, opłat sądowych” (Pismo z dnia 21 listopada 2008 r., sygnatura: IPPB1/415-1007/08-5/EC).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Co do aktu notarialnego, „firma” jako oznaczenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną nie jest wymaganą jego częścią. Normalną rzeczą jest zakup we współwłasności małżeńskiej, wtedy i Pan i żona widnieją w akcie notarialnym, można ale nie trzeba umieścić w nim zapis, że nieruchomość ma służyć działalności gospodarczej męża. Gdy nabywa się nieruchomość od podatnika VAT taki zapis ułatwia mu wystawienie faktury tylko na jednego małżonka, mimo iż w akcie notarialnym widnieje małżeństwo.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Księgowanie dotacji unijnych

Nasza spółka otrzymała z Unii Europejskiej dotacje na 5 szkoleń dla pracowników. Jakie obostrzenia obowiązują przy księgowaniu dotacji...

Wynajem prywatnej nieruchomości dla własnej spółki cywilnej

Wraz z żoną prowadzimy działalność w formie spółki cywilnej. Niedawno zakupiliśmy nieruchomość. Czy możemy (lub jedno z nas) wynająć ją...

Aport do spółki z o.o. a podatek dochodowy

Kilka lat temu wniosłem do spółki z o.o. nieruchomość gruntową, którą wyceniłem na 60 000 zł (wartość rynkowa). W zamian za aport objąłem udziały w...

Ustanowienie nieodpłatnego użytkowania a podatki

Moja żona posiada własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu (należące do jej majątku osobistego) na którym zamierza ustanowić dla mnie nieodpłatne...

Podatek od dochodów z najmu

Osoba fizyczna, obywatel Republiki Czeskiej, kupuje we współwłasności 50% nieruchomości położonej na terenie Polski. Drugim współwłaścicielem jest...

PIT osoby ubezwłasnowolnionej

Jestem od lutego 2014 r. opiekunem prawnym osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, która otrzymuje rentę i w 2013 miała dochód ze sprzedaży działki....

Amortyzacja 10% przy wynajmie mieszkania

Za kilka miesięcy zacznę wynajmować mieszkanie, chciałbym płacić jak najniższy podatek. Wyczytałem, że przy rozliczeniu na zasadach ogólnych do kosztów...

Od jakiej kwoty płaci się PCC w przetargu?

Biorę udział w przetargu ograniczonym na zakup mieszkania z bonifikatą z zasobów Lasów Państwowych. Od jakiej kwoty płacę podatek od...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »