Zakup mieszkania na siedzibę firmy

Autor: Aleksander Słysz

Prowadzę działalność, rozliczam się na zasadzie KPiR, jestem podatnikiem VAT. Zastanawiam się nad zakupem mieszkania na siedzibę firmy. Czy to się opłaca? A może lepiej wydzielić część domu? Planuję oszczędności, ponieważ najem biura jest bardzo drogi. Co mogę zyskać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup mieszkania na siedzibę firmy

Zakup mieszkania na siedzibę firmy

Mieszkanie w firmie to dwie główne korzyści – odpis amortyzacyjny będący kosztem uzyskania przychodu i odliczenie podatku naliczonego (odliczenie VAT), gdy mieszkanie służy w całości działalności opodatkowanej. Pozwala to efektywnie „zaoszczędzić” ponad 40% z wydanej na jego zakup kwoty brutto, przy czym VAT „wraca” szybko, a korzyść w podatku dochodowym rozłożona jest w latach. Ponadto wydatki związane z mieszkaniem również będą, przy spełnieniu ogólnych warunków, kosztem uzyskania przychodu (lub ewentualnie zwiększą jego wartość i trafią w koszty poprzez odpis amortyzacyjny) i będzie można odliczyć podatek naliczony.

Czy firmowe mieszkanie podlega amortyzacji?

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, m.in. lokale będące odrębną własnością, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Ponadto amortyzacji podlegają, co do zasady, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Czyli firmowe mieszkanie podlega amortyzacji.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Stawka amortyzacji dla lokali mieszkalnych

Podstawowa stawka amortyzacji dla lokali mieszkalnych to 1,5% - co wynika wprost z załącznika nr 1, poz. 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podwyższenie tej stawki, czyli przyspieszenie amortyzacji możliwe jest przy użyciu mechanizmu indywidualnego ustanawiania stawek, tego jednak nie da się zrobić dla mieszkania nowego. Na art. 22j ust. 1 pkt 3 „podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy dla budynków (lokali) i budowli [innych od budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5%] niż 10 lat, z wyjątkiem:

a) trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,

b) kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych

– dla których okres amortyzacji – nie może być krótszy niż 3 lata”.

Tym samym w 10 lat możliwe jest zamortyzowanie mieszkania przy stosowaniu stawki 10%, jeśli jest to mieszkanie, które można uznać za używane lub ulepszone. Mieszkanie uznać można za:

  • używane – jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy, lub
  • ulepszone – jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Dodam, że wydatki na lokal podnoszą jego wartość początkowa będącą podstawą odpisu, aż do momentu, gdy lokal jest zdatny do użytku, w koszty trafiają poprzez odpis; natomiast natychmiast, tj. bezpośrednio w koszty, trafiają te wydatki, które nie zwiększają wartości początkowej. Innymi słowy wydatki, które ulepszają lokal, podlegają amortyzacji. Mieszkanie można wycofać z działalności, tj. przeznaczyć na własne potrzeby, czy też darować, co wiąże się w podatku dochodowym z zaprzestaniem dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Odnośnie podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, czyli tzw. odliczenie. Tu również nie ma formalnych problemów z zmianą przeznaczenia mieszkania, lecz wiąże się to w uproszczeniu z „oddaniem” VAT, gdy jest to czynność podlegająca opodatkowaniu jak dostawa towarów lub korekta odliczenia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »