Kategoria: Podatek VAT

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup mieszkania na siedzibę firmy

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-12-07

Prowadzę działalność, rozliczam się na zasadzie KPiR, jestem podatnikiem VAT. Zastanawiam się nad zakupem mieszkania na siedzibę firmy. Czy to się opłaca? A może lepiej wydzielić część domu? Planuję oszczędności, ponieważ najem biura jest bardzo drogi. Co mogę zyskać?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat
Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa

Mieszkanie w firmie to dwie główne korzyści – odpis amortyzacyjny będący kosztem uzyskania przychodu i odliczenie podatku naliczonego (odliczenie VAT), gdy mieszkanie służy w całości działalności opodatkowanej. Pozwala to efektywnie „zaoszczędzić” ponad 40% z wydanej na jego zakup kwoty brutto, przy czym VAT „wraca” szybko, a korzyść w podatku dochodowym rozłożona jest w latach. Ponadto wydatki związane z mieszkaniem również będą, przy spełnieniu ogólnych warunków, kosztem uzyskania przychodu (lub ewentualnie zwiększą jego wartość i trafią w koszty poprzez odpis amortyzacyjny) i będzie można odliczyć podatek naliczony.

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, m.in. lokale będące odrębną własnością, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Ponadto amortyzacji podlegają, co do zasady, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Czyli firmowe mieszkanie podlega amortyzacji. Podstawowa stawka amortyzacji dla lokali mieszkalnych to 1,5% - co wynika wprost z załącznika nr 1, poz. 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podwyższenie tej stawki, czyli przyspieszenie amortyzacji możliwe jest przy użyciu mechanizmu indywidualnego ustanawiania stawek, tego jednak nie da się zrobić dla mieszkania nowego. Na art. 22j ust. 1 pkt 3 „podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy dla budynków (lokali) i budowli [innych od budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5%] niż 10 lat, z wyjątkiem:

a) trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,

b) kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych

– dla których okres amortyzacji – nie może być krótszy niż 3 lata”.

Tym samym w 10 lat możliwe jest zamortyzowanie mieszkania przy stosowaniu stawki 10%, jeśli jest to mieszkanie, które można uznać za używane lub ulepszone. Mieszkanie uznać można za:

  • używane – jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy, lub
  • ulepszone – jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Dodam, że wydatki na lokal podnoszą jego wartość początkowa będącą podstawą odpisu, aż do momentu, gdy lokal jest zdatny do użytku, w koszty trafiają poprzez odpis; natomiast natychmiast, tj. bezpośrednio w koszty, trafiają te wydatki, które nie zwiększają wartości początkowej. Innymi słowy wydatki, które ulepszają lokal, podlegają amortyzacji. Mieszkanie można wycofać z działalności, tj. przeznaczyć na własne potrzeby, czy też darować, co wiąże się w podatku dochodowym z zaprzestaniem dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Odnośnie podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, czyli tzw. odliczenie. Tu również nie ma formalnych problemów z zmianą przeznaczenia mieszkania, lecz wiąże się to w uproszczeniu z „oddaniem” VAT, gdy jest to czynność podlegająca opodatkowaniu jak dostawa towarów lub korekta odliczenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Import usług

Firma polska (ma VAT-UE) poszukuje firm, które będą dla niej świadczyły usługi pośrednictwa sprzedaży (agencyjne): firma zrejestrowana na Litwie na terenie...

Darowizna maszyny rolniczej a VAT

Jestem rolnikiem, płacę podatek rolny a podatek VAT rozliczam na zasadach ogólnych. 5 lat temu kupiłem ciągnik rolniczy i odliczyłem podatek VAT....

Odpłatne pobieranie aplikacji i dochody z tego tytułu

Problem dotyczy podatku od towaru i usług ze sprzedaży – odpłatnego udzielania licencji na korzystane z oprogramowania z aplikacji...

Jak rozliczyć wynajem garażu?

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i płacę podatek VAT. Razem z mężem posiadamy mieszkanie, które chcielibyśmy wynająć osobie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »