Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup połowy domu od teściowej a podatek

Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 2014-12-12

Żona po ślubie sprzedała swoje (wyłącznie) mieszkanie panieńskie za kwotę 90 tys. zł i zadeklarowała zakup kolejnej nieruchomości, by uniknąć podatku. Chcemy kupić za tę kwotę połowę domu należącego do mojej mamy. Czy jeżeli kupi część nieruchomości od swojej teściowej, to uniknie podatku? Czy skoro już jesteśmy małżeństwem, to musielibyśmy kupić np. połowę domu za minimum 180 000 zł (jej 90  00 zł i moje drugie 90 000 zł), ewentualnie czy mogłaby kupić część domu za 90 000 zł, a ja drugą część mógłbym dostać w darowiźnie od mamy?

Elżbieta Jędruczyk

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

Zakup udziału w nieruchomości za całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży mieszkania będzie wypełniał warunki pozwalające na skorzystanie z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2012 r., poz. 361 ze zm.), zwolnione z opodatkowania są między innymi dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Za wydatki poniesione własne cele mieszkaniowe uważa się między innymi (art. 21 ust. 25 ustawy) wydatki poniesione na:

 • nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 • nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 • rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

  – położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

W Państwa sytuacji – na tyle, na ile mogę stwierdzić z podanych przez Pana informacji – najprostszym rozwiązaniem byłoby:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 1. zakup przez żonę części ułamkowej nieruchomości za kwotę co najmniej 90 tys. złotych – przy czym z uwagi na to, że majątek żony ze sprzedaży mieszkania uzyskanego w spadku stanowi jej majątek odrębny – nabycie musiałoby być do jej majątku odrębnego (byłaby wyłączną właścicielką zakupionej części domu);
 2. drugą część domu matka może przekazać Panu w darowiźnie (również do Pana majątku odrębnego) – tym sposobem byliby Państwo współwłaścicielami w częściach ułamkowych (nie na zasadach współwłasności łącznej małżeńskiej) całego domu.

Rozwiązanie takie byłoby o tyle korzystne, o ile:

 • żona uniknęłaby konieczności odprowadzania podatku dochodowego od dochodu ze zbycia mieszkania;
 • darowizna dla Pana skorzystałaby ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn.

Jeżeli proponowane przeze mnie rozwiązanie doprowadziłoby ostatecznie do skutku, do którego Państwo zmierzacie – rekomendowałabym właśnie taką formę przeniesienia własności.

Jeżeli z jakiegoś względu tego rodzaju rozwiązanie Państwu nie odpowiada, ewentualnie jeżeli miałby Pan jeszcze jakieś wątpliwości lub pytania, proszę o informację.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Darowizna dla dziecka mieszkającego w Niemczech

Synowi, który jest zameldowany w Polsce, ale od kilkunastu lat mieszka i pracuje w Niemczech i tam płaci podatki, podarowałem samochód....

Podatek od wzbogacenia się

W 1998 r. zmarła moja babcia, zostawiła mi mieszkanie. Zajęłam się tą sprawą dopiero niedawno. Mam orzeczenie o spadku, wszystko załatwiłam...

Jak uniknąć podatku od darowizny mieszkania?

Mąż w drodze darowizny otrzymał mieszkanie od swoich rodziców. Chcielibyśmy oddać je mojemu bratu. Jakie jest korzystne dla mnie rozwiązanie, które...

Przekazanie po intercyzie darowizny na rzecz żony

Wraz z mężem nabyłam w 1984 r. mieszkanie. Dwa lata temu podpisaliśmy intercyzę. Obecnie mąż chce w ramach darowizny przekazać mi swoją...

Wspólny zakup mieszkania, ale zapłata tylko z konta partnera

Razem ze swoją dziewczyną chcemy kupić mieszkanie na rynku wtórnym. Chcemy oboje być współwłaścicielami tego mieszkania. Zapłata za mieszkanie byłaby...

Co nie podlega podatkowi od darowizn?

Czy przelewy, które otrzymuję od siostry, muszą być opodatkowane? Czy dotyczy to kwot powyżej 10 tys. zł z ostatniego roku? Jak obliczyć kwotę,...

Podwójne obywatelstwo a zwolnienie podatkowe

Posiadam podwójne obywatelstwo (USA i Polska). Rok temu sprzedałam mieszkanie odziedziczone kilka miesięcy wcześniej po rodzicach. Wystąpiłam...

Przedawnienie prawa do wydania decyzji ustalającej podatek od spadków i darowizn

W 1990 roku otrzymałam spadek po mamie – część domu. W 2007 roku dowiedziałam się, że w masę spadkową po mamie wchodziła również...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »