Kategoria: Podatek od spadków i darowizn

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup samochodu w prezencie dla siostry

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-01-13

Mieszkam w UK, ale kupiłem samochód w prezencie dla siostry (na jej dane, mieszka w Polsce, ja w UK i tam się rozliczam z podatków). Samochód używany od dilera o wartości 80 tys. zł. Jak wygląda sprawa z US w Polsce, tak aby moja siostra nie miała problemów (nie pomyślałem o tym, aby to sprawdzić wcześniej)?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat
Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa

Nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi od spadków i darowizn, jeżeli w chwili zawarcia umowy darowizny nabywca jest obywatelem polskim.

Darowizna pomiędzy rodzeństwem może korzystać ze zwolnienia od podatku, jeśli nabywca (czyli Pana siostra) dopełni następujących, wymienionych w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, warunków:

  • zgłosi (druk SD-Z2) nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–8 i ust. 2 (czyli tu od dnia wykonania darowizny),
  • w przypadku, gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł, udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Niedochowanie tych warunków powoduje, że nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. Czyli opodatkowanie – powyżej 9637 zł (w uproszczeniu liczonych za okres 5 lat łącznie) według skali progresywnej 3%, 5% i 7%, co od 100 000 zł dałoby około 5700 zł podatku – wymagane jest złożenie zeznania SD-3 w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Innymi słowy jeśli siostra dostała od Pana samochód, a nie pieniądze na samochód, to od dnia, kiedy miało to miejsce, ma 6 miesięcy na złożenie SD-Z2, co pozwoli jej uniknąć podatku od spadków i darowizn.

Jeśli zaś dostała od Pana pieniądze, to podatku uniknęłaby wtedy, gdyby składając SD-Z2, dołączyła dokument ich otrzymania na jej rachunek płatniczy, na jej rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

W sytuacji „mieszanej”, gdy nabywcą samochodu jest siostra, ale Pan za niego zapłacił przelewem na konto sprzedawcy, sytuacja jest trudna, bowiem na ogół organy podatkowe nie uznają takiej sytuacji za uprawniającą do zwolnienia. Sądy administracyjne niekiedy interpretują takie zdarzenia na korzyść podatnika, ale generalnie jest to już sytuacja sporna.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Opodatkowanie darowizny budynku usługowego

Chciałabym przekazać w formie darowizny budynek usługowy mojej córce. Budynek ten został wybudowany w ramach działalności gospodarczej, którą...

Dwa przelewy na konta małżonków

Wspólnie ze swoją narzeczoną w 2006 kupiliśmy w udziałach 50/50 lokal użytkowy. W 2009 wzięliśmy ślub. W 2012 dokonaliśmy...

Sprzedaż mieszkania nabytego w części w drodze darowizny

Razem z małżonką mamy rozdzielność majątkową. W 2011 roku, w czasie trwania rozdzielności oboje w częściach równych nabyliśmy...

Przekazanie samochodu w formie darowizny

Żona chce przekazać w formie darowizny samochód (wartość 19 500 zł) dla córki i zięcia w równych częściach po 50%. Żona jest jedynym...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »