Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup samochodu w prezencie dla siostry

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-01-13

Mieszkam w UK, ale kupiłem samochód w prezencie dla siostry (na jej dane, mieszka w Polsce, ja w UK i tam się rozliczam z podatków). Samochód używany od dilera o wartości 80 tys. zł. Jak wygląda sprawa z US w Polsce, tak aby moja siostra nie miała problemów (nie pomyślałem o tym, aby to sprawdzić wcześniej)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi od spadków i darowizn, jeżeli w chwili zawarcia umowy darowizny nabywca jest obywatelem polskim.

Darowizna pomiędzy rodzeństwem może korzystać ze zwolnienia od podatku, jeśli nabywca (czyli Pana siostra) dopełni następujących, wymienionych w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, warunków:

  • zgłosi (druk SD-Z2) nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–8 i ust. 2 (czyli tu od dnia wykonania darowizny),
  • w przypadku, gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł, udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Niedochowanie tych warunków powoduje, że nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. Czyli opodatkowanie – powyżej 9637 zł (w uproszczeniu liczonych za okres 5 lat łącznie) według skali progresywnej 3%, 5% i 7%, co od 100 000 zł dałoby około 5700 zł podatku – wymagane jest złożenie zeznania SD-3 w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Innymi słowy jeśli siostra dostała od Pana samochód, a nie pieniądze na samochód, to od dnia, kiedy miało to miejsce, ma 6 miesięcy na złożenie SD-Z2, co pozwoli jej uniknąć podatku od spadków i darowizn.

Jeśli zaś dostała od Pana pieniądze, to podatku uniknęłaby wtedy, gdyby składając SD-Z2, dołączyła dokument ich otrzymania na jej rachunek płatniczy, na jej rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

W sytuacji „mieszanej”, gdy nabywcą samochodu jest siostra, ale Pan za niego zapłacił przelewem na konto sprzedawcy, sytuacja jest trudna, bowiem na ogół organy podatkowe nie uznają takiej sytuacji za uprawniającą do zwolnienia. Sądy administracyjne niekiedy interpretują takie zdarzenia na korzyść podatnika, ale generalnie jest to już sytuacja sporna.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »