Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Załatwienie spraw majątkowych na korzyść żony

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-11-18

Około 8 lat temu wykupiliśmy z żoną mieszkanie komunalne, którego była ona najemcą. W ubiegłym roku zawarliśmy notarialnie umowę o rozdzielności majątkowej. Miesiąc temu sprzedaliśmy to mieszkanie, a mnie zależy na tym, żeby żonie przypadły wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania. Co powinienem zrobić w tej sytuacji? Jak wyglądają w tym przypadku kwestie podatkowe? Planujemy wkrótce rozwód.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadą jest, że w razie ustania wspólności udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Umowa majątkowa małżeńska, która Państwo zawarli, może stanowi inaczej. Co do zasady zatem z chwilą ustania wspólności, w pewnym uproszczeniu, do Pana majątku osobistego wszedł udział wynoszący połowę mieszkania, następnie udział Pan ten zbył (analogicznie żona) i do Pana majątku osobistego weszły środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży tego udziału. Jeśli zatem chce Pan, by żonie przypadła całość środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania, to może Pan darować te środki pieniężne żonie; dokonując tego przed rozwodem, żona nie zapłaci podatku od darowizny (przy spełnieniu opisanych poniżej warunków).

Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 2015 r., poz. 86 j.t ze zm.) zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. małżonkę jeżeli w przypadku pieniężnej darowizny dokonanej nie w formie aktu notarialnego:

  • obdarowana zgłosi właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycie w terminie 6 miesięcy od dnia spełnienia przyrzeczonego świadczenia (SD-Z2) i
  • gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne (i wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł) udokumentuje ich otrzymanie dowodem przekazania na swój rachunek płatniczy, rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Zatem by żona mogła skorzystać ze zwolnienia, musi złożyć, w terminie 6 miesięcy od dnia wykonania darowizny, druk SD-Z2, ale jednocześnie udokumentować otrzymanie środków w powyższy sposób, tj. np. dowodem przekazania na rachunek płatniczy. W przypadku niespełnienia warunków zwolnienia nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej, a po ustaniu małżeństwa podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »