Zaległości podatku od nieruchomości wobec gminy

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

W trakcie rozmowy telefonicznej z urzędem gminy dowiedziałam się, że zalegam z podatkiem od nieruchomości za lata 2014–2015 w wysokości 1800 zł. Nie dostawałam żadnych wezwań do zapłaty. Rok temu kiedy byłam w gminie, bo otrzymałam potwierdzenie salda za rok 2019. Widniała inna kwota do uregulowania. Podpisałam z gminą ugodę i spłaciłam zaległość w ratach. Ponoć wcześniej to były zaległości, a teraz podatek. Napisałam pismo o rozłożenie części długu na raty i umorzenie reszty. Zastanawiam się jednak, czy zaległości wobec gminy nie uległy przedawnieniu. Proszę o pomoc.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaległości podatku od nieruchomości wobec gminy

Decyzja o podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości powstaje z mocy prawa, nie musi Pani czekać na decyzję gminy co do obowiązku jego zapłaty, a sama zgłosić nieruchomość do opodatkowania i czekać jedynie na decyzję z wymiarem podatku do zapłaty. Zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy lub nie została w ogóle doręczona. Jeśli zatem do 2017 i 2018 roku nie otrzymała Pani decyzji, to zobowiązanie podatkowe nie powstało.

Zobacz też: Wezwanie do zapłaty podatku od nieruchomości

Przedawnienie zobowiązania wobec gminy

Jeśli zaś została doręczona w tym okresie lub to Pani nie złożyła wniosku niezbędnego do wydania decyzji o wysokości podatku, to wówczas zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej powstałe zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. A zatem skoro podatek dotyczy lat 2014 i 2015, to przedawnił się w 2019 i 2020 roku. Natomiast musi Pani zwrócić uwagę na art. 70 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, który to wskazuje, że bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu od dnia wydania decyzji, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 1 lub 2, do dnia terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej, ostatniej raty podatku lub ostatniej raty zaległości podatkowej. Ów art. 67a stanowi o odroczeniu terminu płatności podatku lub rozłożeniu go na raty. Jeśli zatem organ wyda już taką decyzję o odroczeniu lub rozłożeniu na raty w ciągu owego 5-letniego terminu przedawnienia, to termin przedawnienia ulega zawieszeniu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Brak decyzji o wymiarze podatku

Podsumowując, jeśli nie otrzymała Pani decyzji o wymiarze podatku w ciągu 3 lat, tj. do końca 2017 i do końca 2018 roku, to zobowiązanie nie powstało i powstać już nie może. Wynika to z art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej.

Jeśli zaś Pani nie złożyła deklaracji w sprawie wymierzenia podatku lub nie otrzymała decyzji o odroczeniu płatności/rozłożeniu na raty podatku od nieruchomości za lata 2014 i 2015, to winna Pani podnieść zarzut przedawnienia zobowiązania podatkowego z lat 2014 i 2015, opierając się na art. 68 § 2 Ordynacji podatkowej (gdy to Pani nie złożyła deklaracji) lub art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej (gdy złożyła pani deklarację, otrzymała decyzję podatkową, ale podatku nie zapłaciła).

Jak Pani widzi, jest kilka scenariuszy – musi Pani odnieść się do swojej sytuacji, jako że tej nie znam.

Tutaj cytuję przepisy:

„Art. 68.

§ 1. Zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 21 § 1 pkt 2, nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

§ 2. Jeżeli podatnik:

1) nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego,

2) w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego,

zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w § 1, nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Art. 70. § 1. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od nieruchomości?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »