Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zamiana domu na mieszkanie a podatek

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-03-15

Razem z żoną zamieniliśmy swój dom na mieszkanie. Cena naszego domu to 620 000 zł, cena mieszkania 185 000 zł. Różnicę pomiędzy wartością domu a mieszkania otrzymaliśmy od zamieniającego w taki sposób, że z części pieniędzy spłaciliśmy kredyt hipoteczny, a pozostałą kwotę otrzymaliśmy na nasze konto w banku. Zamierzamy szybko sprzedać to mieszkanie. Czy po sprzedaży mieszkania będziemy musieli zapłacić podatek, jeżeli to mieszkanie nabyliśmy na zasadzie zamiany?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa zamiany jest umową jednocześnie konsensualną, odpłatną i wzajemną a świadczenia obu stron tejże umowy mają charakter niepieniężny mimo że nie są świadczeniami pod tytułem darmym. Przecież każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własności rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Z tego właśnie powodu, w prawie podatkowym przyjmuje się, że umowa zamiany jest umową „(…) o podobnym charakterze, co umowa sprzedaży, nie można jej jednak utożsamiać ze sprzedażą. Obie umowy stanowią o odpłatnym zbyciu” (pismo z dnia 17 lutego 2010 r., Izba Skarbowa w Warszawie; IPPB4/415-777/09-5/SP]) Podobnie oceny znaleźć można w orzecznictwie, przykładowo w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 maja 2006 r. (sygn. akt II FSK 777/05), w którego tezie czytamy, że „nabycie nieruchomości w drodze sprzedaży i zamiany (…) wywiera identyczne skutki prawnopodatkowe. Bez znaczenia w sprawie pozostaje przyczyna zamiany (…).” Nie ulega więc wątpliwości, że mamy tu do czynienia z odpłatnością i czynnością w wyniku której dochodzi do odpłatnego zbycia nieruchomości, więc z drugiej, dokładniej dla drugiej strony mamy do czynienia więc z odpłatnym nabyciem nieruchomości. Podobnie wskazuje się w doktrynie: „zamiana więc podobnie jak umowa sprzedaży stanowi formę odpłatnego zbycia, a tym samym formę odpłatnego nabycia nieruchomości” (K. Różycki, Lex, QA 548856).

Innymi słowy nabył Pan z żoną mieszkanie i jego odpłatne zbycie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, spowoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »