Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zapłata za fakturę jako darowizna

Autor: Aleksander Słysz

Wpłaciłem na konto komisu kwotę za samochód. W tytule przelewu podałem nr faktury i dane mojego zięcia i córki. Chciałem to potraktować jako darowiznę dla córki. Czy mogłem tak zrobić? Czy mam jakieś zobowiązania wobec US?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zapłata za fakturę jako darowizna

Czy darowiznę przekazaną córce i jej mężowi należy zgłosić do urzędu skarbowego?

Jeśli córka i zięć dostali od Pana mniej niż 9637 zł każde (i nie było w okresie 5 lat innych darowizn), nic nie trzeba robić. Jeśli Pan razem z małżonką darowali środki córce i jej mężowi, to mogli oni dostać w sumie 4 x 9637 zł bez podatku i obowiązku składania jakiegokolwiek zeznania czy zgłoszenia. Jeśli kwoty te przekroczono, sprawa jest bardziej skomplikowana.

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny. Obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze darowizny – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń. Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych niemniej jednak opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy pokrewieństwa (do grupy I zalicza ustawa małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).

Zobacz też: Co zrobić gdy komis nie zapłaci akcyzy

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn

Nabywca może skorzystać ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn jeśli spełni warunki przewidziane w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 2015 r. poz. 86 j.t ze zm) zgodnie z którym: zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę (proszę zauważyć iż nie ma w tym kręgu zięcia) jeżeli w przypadku pieniężnej darowizny dokonanej nie w formie aktu notarialnego:

  1. obdarowani zgłoszą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycie w terminie 6 miesięcy od dnia spełnienia przyrzeczonego świadczenia (SD-Z2) i
  2. gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne (i wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9.637 zł) udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Niezłożenia w terminie SD-Z2

W przypadku niespełnienia warunków zwolnienia, tj. niezłożenia w terminie SD-Z2 lub niepotwierdzenia otrzymania w ww sposób (tj. np. dowodem otrzymania przelewu), nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. W mojej ocenie córka nie spełni tych warunków bowiem przelew wykonano na rachunek komisu i to nie rachunek specjalnie prowadzony dla córki. Dodatkowo środki otrzymał, jeśli dobrze odczytuję stan faktyczny, także zięć. W takiej sytuacji należy złożyć w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru, tj. SD-3. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania. Do do grupy I zalicza się zstępnych (dzieci) i m.in. zięcia, a podatek w tej grupie wynosi od progresywnie 3%, 5% i 7%. Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku – czyli od nadwyżki ponad 9637 zł – według następującej skali:

  • nadwyżka do 10 278 podatek 3% od tejże nadwyżki;
  • nadwyżka ponad 10 278 zł do 20 556 podatek 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł;
  • nadwyżka ponad 20 556 zł 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20.556 zł.

Jeśli składa się SD-3 po terminie, należy dołączyć tzw. czynny żal, by uniknąć konsekwencji karnoskarbowych (np. grzywny), o czynnym żalu więcej dowie się Pan tu: http://www.eporady24.pl/czynny_zal,artykuly,15,93,569.html

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info