Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaświadczenie z urzędu skarbowego

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2013-10-02

Od kilku lat pracuję w Niemczech, tam się rozliczam. W Polsce wynajmuję mieszkanie (płacę ryczałt). Co roku pobierałem z polskiego urzędu skarbowego zaświadczenie EU/EWR, które przedkładałem w niemieckim urzędzie. W tym roku US w Polsce robi problemy z wydaniem tego zaświadczenia. Czy coś się zmieniło w prawie w ostatnich latach? Co zrobić, aby jednak uzyskać to zaświadczenie z urzędu skarbowego?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

Pyta Pan o możliwość uzyskania zaświadczenia z urzędu skarbowego. Poniżej wyjaśniam Pana wątpliwości w tym temacie.

 

W prawie, szczególnie podatkowym, zmienia się każdego roku wiele. Niemniej jednak nadal istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o wysokości dochodów na formularzu EU/EWR (i UE/EOG), ale trzeba pamiętać, iż nie jest to polski oficjalny druk. Przepisy polskie o wydawaniu zaświadczeń nie uległy zmianie w ostatnim czasie.

 

Zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe „na żądanie wnioskodawcy zaświadczenie jest wydawane na przedłożonym przez niego formularzu, jeżeli na tym formularzu jest możliwe zamieszczenie przez organ podatkowy wydający zaświadczenie adnotacji dotyczącej opłaty skarbowej”.

 

Powyższe wiąże się z art. 306a § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej:

 

„Art. 306a. § 1. Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

 

§ 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

 

1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;

 

2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Zgodnie z art. 306b § 1 Ordynacji:

 

„Art. 306b. § 1. W przypadkach, o których mowa w art. 306a § 2, organ podatkowy jest obowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu”.

 

Zaś na mocy art. 306c Ordynacji:

 

„Art. 306c. Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie”.

 

Zatem powinien Pan zażądać zaświadczenia na wskazanym druku (Pan ów druk winien przedłożyć), a urząd skarbowy winien je wydać. Jeśli organ odmówi (a nie powinien), uczyni to postanowieniem, na które będzie Panu przysługiwało zażalenie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Obowiązek składania zeznania podatkowego

W ubiegłym roku podatkowym rozpocząłem pracę kontraktową na statku z zarządem w Niemczech. Wcześniej prowadziłem działalność gospodarczą, którą...

Wysokość podatku od sprzedaży nieruchomości

Moi dziadkowie byli właścicielami mieszkania. Po śmierci babci przeprowadzone zostało postępowanie spadkowe. Prawa do lokalu nabyli mój ojciec, ciocia oraz...

Podatek liniowy

Jestem lekarzem. Do lipca 2012 r. z gabinetu prywatnego rozliczałem się podatkiem liniowym . Ponieważ w lipcu zawarłem umowę kontraktową na...

Grunt pod budowę budynku mieszkalnego

W 2007 r. sprzedałem nieruchomość i złożyłem oświadczenie, że kwotę uzyskaną ze sprzedaży przeznaczę na zakup gruntu pod budowę budynku...

Podatek ryczałtowy od najmu mieszkania

Mąż wynajął mieszkanie od stycznia do lipca 2013 r. i złożył oświadczenie o wyborze podatku ...

Opodatkowanie najmu mieszkania

Chcielibyśmy wynająć mieszkanie za niewielką kwotę, która będzie pokrywała tylko czynsz i ratę pożyczki. Czy musimy zgłosić...

Cena nabycia środka trwałego

Wynająłem dom, w którym mieszkałem przez 8 lat z rodziną. Dom jest moją własnością, zakupiony został razem z działką od spółdzielni. Teraz chciałbym...

Sprzedaż nieruchomości po upływie 5 lat

Planuję sprzedać nieruchomość przed końcem 2014 r. Nieruchomość otrzymałam w akcie darowizny w 2009 r. Uzyskane w ten sposób dochody...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »