Zaświadczenie z urzędu skarbowego

Autor: Aleksander Słysz

Od kilku lat pracuję w Niemczech, tam się rozliczam. W Polsce wynajmuję mieszkanie (płacę ryczałt). Co roku pobierałem z polskiego urzędu skarbowego zaświadczenie EU/EWR, które przedkładałem w niemieckim urzędzie. W tym roku US w Polsce robi problemy z wydaniem tego zaświadczenia. Czy coś się zmieniło w prawie w ostatnich latach? Co zrobić, aby jednak uzyskać to zaświadczenie z urzędu skarbowego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaświadczenie z urzędu skarbowego

Uzyskanie z urzędu skarbowego zaświadczenia o wysokości dochodów na formularzu EU/EWR

Pyta Pan o możliwość uzyskania zaświadczenia z urzędu skarbowego. Poniżej wyjaśniam Pana wątpliwości w tym temacie.

 

W prawie, szczególnie podatkowym, zmienia się każdego roku wiele. Niemniej jednak nadal istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o wysokości dochodów na formularzu EU/EWR (i UE/EOG), ale trzeba pamiętać, iż nie jest to polski oficjalny druk. Przepisy polskie o wydawaniu zaświadczeń nie uległy zmianie w ostatnim czasie.

 

Zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe „na żądanie wnioskodawcy zaświadczenie jest wydawane na przedłożonym przez niego formularzu, jeżeli na tym formularzu jest możliwe zamieszczenie przez organ podatkowy wydający zaświadczenie adnotacji dotyczącej opłaty skarbowej”.

 

Wydawanie zaświadczeń na żądanie wnioskodawcy przez urząd skarbowy

Powyższe wiąże się z art. 306a § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej:

 

„Art. 306a. § 1. Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

 

§ 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

 

1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;

 

2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego”.

 

Zgodnie z art. 306b § 1 Ordynacji:

 

„Art. 306b. § 1. W przypadkach, o których mowa w art. 306a § 2, organ podatkowy jest obowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odmowa wydania zaświadczenia przez urząd skarbowy

Zaś na mocy art. 306c Ordynacji:

 

„Art. 306c. Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie”.

 

Zatem powinien Pan zażądać zaświadczenia na wskazanym druku (Pan ów druk winien przedłożyć), a urząd skarbowy winien je wydać. Jeśli organ odmówi (a nie powinien), uczyni to postanowieniem, na które będzie Panu przysługiwało zażalenie.

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »