Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zbycie udziałów i praw w spółce jawnej

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-07-28

Moje pytanie dotyczy wyjścia wspólnika ze spółki jawnej. Wspólnik zbył swoje udziały za kwotę 1000 zł na podstawie umowy zbycia udziałów. Spółka działa dalej, a w miejsce tego wspólnika wszedł inny. Czy kwota zbycia 1000 zł stanowi przychód wspólnika do rozliczenia w rocznym PIT? Z jaką datą liczy się wyjście i rozliczenie dochodów wspólnika uzyskanych w ramach spółki – z datą podpisania umowy zbycia, czy z datą wprowadzenia zmiany w KRS? Chodzi o rozliczenie dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w rocznym PIT.

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

Zagadnienie jest dość ciekawe, a zdania w tym zakresie bywają podzielone. Na ogół wspólnikiem spółki osobowej przestaje się być albo klasycznie występując ze spółki, albo zbywając tzw. udział, a dokładniej ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej, który może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi (po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej).

W kwestii podatkowej związanej z wystąpieniem, na mocy art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych [Dz.U.2016.2032 t.j. z późn. zm. – dalej jako u.PIT] przychodem z działalności gospodarczej są środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki. Jednakże pamiętać należy, że (art. 14 ust. 3 pkt 11 u.PIT) nie zalicza się do przychodów środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania (o których mowa w art. 8), pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce. Dochodem, na mocy art. 24 ust. 3c u.PIT, z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej w przypadku otrzymania środków pieniężnych jest różnica między opisanym powyżej przychodem z tego tytułu, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Inaczej jest w przypadku odpłatnego przeniesienie udziału (ogółu praw), generalnie tu uznaje się, że przychód z tego tytułu stanowi przychód ze źródła „kapitały pieniężne i prawa majątkowe” (art. 10 ust. 1 pkt 7 u.PIT). Podobnie wskazuje np. K. Radosław [Lex/el QA 93178]: „W świetle takiej definicji należy stwierdzić, ze zbycie udziałów w spółce jawnej – pomimo iż faktycznie jest to zbycie źródła uzyskiwania przychodów umiejscawianych w źródle »pozarolnicza działalność gospodarcza« – nie powinno, samo w sobie, być uznane za wykonywanie działalności gospodarczej.

Brak jest bowiem tutaj chociażby wykonania świadczenia w ramach działalności prowadzonej w sposób zorganizowany i ciągły. Jednocześnie fakt, że w rzeczywistości podatnik czerpie korzyść majątkową z tego tytułu, że dokonał zbycia grupy praw, które mu przysługiwały jako wspólnikowi spółki jawnej, moim zdaniem przesądza o tym, iż przychód, jaki uzyskuje, wypełnia warunki do zaliczenia go do źródła »przychód z praw majątkowych«. Zbycie udziałów i praw w spółce jawnej generuje przychód z praw majątkowych i jako taki musi być opodatkowany.” Podobnie czytamy w piśmie z dnia 23 października 2008 r., gdzie Izba Skarbowa w Warszawie [sygn. IPPB1/415-839/08-4/AŻ] wskazała, że „(…) sprzedaż ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej należy zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 7 oraz 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Odpowiadając więc na pytanie, tak, przychód ten zostanie rozliczony w zeznaniu rocznym. K. Kamiński wskazuje, że: „Jak już wyżej ustalono, odpłatne zbycie udziałów w spółce osobowej generuje przychód z praw majątkowych. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie obligują podatników uzyskujących dochody z takich praw bez pośrednictwa płatników do odprowadzania zaliczek na podatek. Jedynym więc skutkiem podatkowym uzyskania takiego dochodu będzie jego wykazanie w rocznym zeznaniu podatkowym w terminie do 30 kwietnia następnego roku podatkowego i odprowadzenie w tym terminie podatku” [Kamiński, Krzysztof. Zbycie udziałów w spółce osobowej. Publikacje Elektroniczne ABC.]

Z jakim momentem zmiana wspólników ma miejsce, w mojej ocenie nie mamy tu do czynienia z wpisem konstytutywnym a deklaratoryjnym (istnieją jednak i przeciwne teorie), więc uważam iż zmiana – poprawnie przeprowadzona – ma miejsce we wskazanej w umowie dacie zbycia. Podobnie np. wskazywała „Gazeta Podatkowa” [nr 38 (1079) z dnia 12.05.2014].

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny a podatek

W tym roku latem otrzymałam od ubezpieczyciela odszkodowanie, o które walczyłem 5 lat, w wysokości 20 tys. złotych. Był to wypadek komunikacyjny....

Darowizna firmowej nieruchomości córce i późniejszy najem

Jako osoba fizyczna prowadzę działalność gospodarczą. Posiadam nieruchomość, którą chciałbym przekazać córce w formie darowizny. Nieruchomość ta...

Niezgłoszenie w terminie oświadczenia o wyborze ryczałtu za najem

Nie zgłosiłem na czas, czyli do 20 stycznia, informacji o wyborze formy opodatkowania. Jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej...

Po jakim okresie będziemy zwolnieni z podatku od sprzedaży mieszkania?

Proszę o dokładne wyjaśnienie odnośnie podatku od sprzedaży mieszkania. W 2013 r. zmarła moja mama. Pozostało po niej mieszkanie do podziału na...

Nieodpłatne użyczenie lokalu na działalność gospodarczą a podatek

Mój pytanie dotyczy nieodpłatnego użyczenia lokalu na cele działalności gospodarczej. Obecnie mieszkam z teściami w ich domu. Chciałbym, żeby...

Jaką stawkę podatku dochodowego będę musiał zapłacić US sprzedając halę

W roku 1995 kupiłem jako osoba fizyczna wraz z małżonką nieruchomość o pow. 0,6 ha, na której jest hala oraz towarzyszące pomieszczenia. Tę...

Czy spłata kredytu jest wydatkiem na cele mieszkaniowe?

Moja matka wspólnie z rodzeństwem sprzedaje dom po rodzicach (jest właścicielką 1/3 domu). Aby nie zapłacić podatku, matka chce podarować mi swoją...

Rozliczenie PIT jako samotnie wychowująca matka

Mam pytanie odnośnie rozliczenia PIT za ubiegły rok*. Od prawie 3 lat mam rozdzielność majątkową z mężem. Rozwód uprawomocnił się w tym...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »