Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zbycie udziału w nieruchomości po zapłaceniu podatku

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-11-14

Nabyłam udział w spadku w 1992 r. Sprawa spadkowa odbyła się w 2011 r. Zapłaciłam podatek od spadku. Niedawno, tj. w 2013 r., zbyłam swoją część nieruchomości. Czy od uzyskanej kwoty mam zapłacić podatek dochodowy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

O ile dobrze odczytuję stan faktyczny, który Pani chciała przedstawić – nabyła Pani po zmarłym w 1992 roku  udział w nieruchomości, który w roku 2013 Pani sprzedała. Jeśli tak było, rzeczy mają się następująco.

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 i art. 925 ustawy Kodeks cywilny) –orzeczenie sądu z 2012 roku jedynie fakt ten potwierdza – zatem spadek nabyła Pani w roku 1992.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „nie stanowi w ogóle przychodu odpłatne zbycie:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a–c po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie”.

Zatem w przypadku nabycia w 1992 roku sprzedaż w roku 2013, jako dokonana znacznie po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie powoduje powstania zobowiązania podatkowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »