Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgłoszenie spadku do US po obojgu rodzicach

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-08-11

Chodzi o złożenie formularza SD-Z2 w celu zgłoszenia spadku po obojgu rodzicach. Tata zmarł 4 lata temu, a mama 2 miesiące temu. Oba poświadczenia dziedziczenia sporządziliśmy, jednak dopiero po śmierci mamy, a dlatego oba, bo bank zażądał tego do przekazania nam środków z konta rodziców, które było wspólne. Ze strony mamy w grę wchodzi jeszcze działka z domem (zapisana była tylko na mamę). Spadek nabyliśmy z siostrą, czyli od mamy było to po 1/2, a od taty po 1/3. Czy mam rację, że jeśli chodzi o kwotę z banku, mamy użyć w obu zeznaniach (od mamy i od taty) jako podstawy stanu konta na dzień powstania obowiązku podatkowego, tj. śmierci mamy? Skoro urzędem właściwym jest US terytorialnie obejmujący jej położenie, ile w takim razie zeznań muszę złożyć i gdzie, jeśli moje miejsce zamieszkania jest zupełnie inne?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgłoszenie SD-Z2 składa się w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, a jeżeli dokumentem potwierdzającym nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych jest akt poświadczenia dziedziczenia, termin 6 miesięcy należy liczyć od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia. Proszę jednak pamiętać, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy, a nie z chwilą potwierdzenia nabycia czy powstania obowiązku podatkowego. Z tego właśnie powodu co do zasady podstawę opodatkowania ustala się dla stanu z dnia nabycia (czyli stanu jaki miały w momencie śmierci spadkodawcy) i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Proszę zobaczyć, że w druku SD-Z2 w części G „Dane dotyczące nabytych rzeczy i praw majątkowych” kolumna (a) zatytułowana jest „Rzeczy lub prawa majątkowe według stanu w dniu nabycia”, a dopiero kolumna (c) odwołuje się do wartości rynkowej z dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

Odnośnie właściwości składa się jedno zeznanie i zgodnie z § 7 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od spadków i darowizn ustala się w sprawach dziedziczenia, jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość i jednocześnie inne prawa majątkowe lub rzeczy ruchome, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego - według miejsca położenia nieruchomości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wsparcie finansowe dla rodziców mieszkających za granicą a podatek w Polsce

Moi rodzice mieszkają na stałe za granice w Niemczech. Mają również polskie obywatelstwo, ale bez dowodów osobistych i bez zameldowania...

 

Podział majątku po rozwodzie bez konsekwencji podatkowych

Moje pytanie dotyczy podatku od darowizny samochodu. Właścicielem samochodu jest moja była żona, z którą po rozwodzie mamy rozdzielność majątkową....

 

Crowdfunding a podatki

Moim znajomym spłonął dom, stracili większość dobytku. Z grupą przyjaciół chcielibyśmy im pomóc i zorganizować zbiórkę na jednym...

 

Darowizna dla syna a podatek

W najbliższym czasie mam zamiar przekazać darowiznę dla mojego syna na zakup mieszkania. Dodatkowo chciałbym przekazać drugą darowiznę dla tego samego syna....

 

Uzasadnienie czynnego żalu

Otrzymałam darowiznę (pieniądze od mamy). Minął termin 6 miesięcy do zgłoszenia tego faktu. Zwyczajnie o tym zapomniałam przez problemy rodzinne. Jakie...

 

Zakup samochodu dla żony przy rozdzielności majątkowej a US

Mamy z żoną rozdzielność majątkową. Chciałbym jej kupić samochód o wartości ok. 200 tys. zł. To ja będę płacił za auto z własnej...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »