Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zgłoszenie spadku do US po obojgu rodzicach

Autor: Aleksander Słysz

Chodzi o złożenie formularza SD-Z2 w celu zgłoszenia spadku po obojgu rodzicach. Tata zmarł 4 lata temu, a mama 2 miesiące temu. Oba poświadczenia dziedziczenia sporządziliśmy, jednak dopiero po śmierci mamy, a dlatego oba, bo bank zażądał tego do przekazania nam środków z konta rodziców, które było wspólne. Ze strony mamy w grę wchodzi jeszcze działka z domem (zapisana była tylko na mamę). Spadek nabyliśmy z siostrą, czyli od mamy było to po 1/2, a od taty po 1/3. Czy mam rację, że jeśli chodzi o kwotę z banku, mamy użyć w obu zeznaniach (od mamy i od taty) jako podstawy stanu konta na dzień powstania obowiązku podatkowego, tj. śmierci mamy? Skoro urzędem właściwym jest US terytorialnie obejmujący jej położenie, ile w takim razie zeznań muszę złożyć i gdzie, jeśli moje miejsce zamieszkania jest zupełnie inne?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgłoszenie spadku do US po obojgu rodzicach

Dokument potwierdzający nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych

Zgłoszenie SD-Z2 składa się w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, a jeżeli dokumentem potwierdzającym nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych jest akt poświadczenia dziedziczenia, termin 6 miesięcy należy liczyć od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia. Proszę jednak pamiętać, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy, a nie z chwilą potwierdzenia nabycia czy powstania obowiązku podatkowego. Z tego właśnie powodu co do zasady podstawę opodatkowania ustala się dla stanu z dnia nabycia (czyli stanu jaki miały w momencie śmierci spadkodawcy) i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Proszę zobaczyć, że w druku SD-Z2 w części G „Dane dotyczące nabytych rzeczy i praw majątkowych” kolumna (a) zatytułowana jest „Rzeczy lub prawa majątkowe według stanu w dniu nabycia”, a dopiero kolumna (c) odwołuje się do wartości rynkowej z dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

Odnośnie właściwości składa się jedno zeznanie i zgodnie z § 7 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od spadków i darowizn ustala się w sprawach dziedziczenia, jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość i jednocześnie inne prawa majątkowe lub rzeczy ruchome, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego - według miejsca położenia nieruchomości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info