Zgłoszenie w urzędzie skarbowym spadku po mężu

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Jestem jedyną osobą dziedziczącą spadek po mężu, mieliśmy wspólny majątek, konto w banku założyliśmy jako współwłaściciele. Czy mam obowiązek zgłoszenia tego w urzędzie skarbowym, chociaż zawsze był to też mój majątek? Pasierb męża (dorosły) miał jego zapis w banku na wypadek śmierci. Z tego tytułu bank wypłacił mu gotówką 10 000 zł i zgłosił to do urzędu skarbowego. Czy pasierb ma też zgłosić do US druk SD-Z2? Czy darowizny, które zostały już zgłoszone, sumują się i wchodzą do limitu, do którego nie trzeba ich zgłaszać do urzędu skarbowego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgłoszenie w urzędzie skarbowym spadku po mężu

Dziedziczenie przez wdowę po śmierci męża

Mimo, że mieliście Państwo wspólnotę majątkową, to po śmierci męża odziedziczyła Pani tę połowę majątku, która była niejako męża (tj. przy wspólności majątkowej udziały małżonków w majątku wspólnym wynoszą 50%). A więc połowa majątku była Pani, a połowa męża. Teraz zaś po jego śmierci (jeśli jest Pani jedynym spadkobiercą) odziedziczyła Pani również połowę męża i w związku z tym ma prawo do całości majątku.

Zgłoszenie nabycia spadku do US

Tak, powinna Pani zgłosić to nabycie spadku do urzędu skarbowego na druku SD-Z2. Jeśli chodzi np. o pieniądze na wspólnym koncie – powinna Pani zgłosić połowę tych środków, które znajdowały się na koncie w dniu śmierci męża.

Rozumiem, że pasierb męża nabył środku bankowe na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. Tak, pasierb powinien złożyć w urzędzie skarbowym druk SD-Z2 i wskazać tam otrzymanie tych środków, aby zwolnić się z obowiązku uiszczenia podatku od spadków i darowizn.

Wynika to z faktu, że zgodnie z ustawą podatkowi od spadków i darowizn podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Darowizny w I grupie podatkowej a zgłoszenie do US

Osoby należące do 1. grupy podatkowej (małżonek, zstępni, wstępni, pasierbowie, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie) nie muszą zgłaszać darowizn do wartości 9637 zł – do tej kwoty darowizny bowiem są wolne od podatku i nie trzeba składać druków do US.

Art. 9 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowi, że jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi. Nabywcy obowiązani są w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w podanym wyżej okresie.

A zatem nie ma znaczenia, czy wcześniejsze darowizny zostały zgłoszone do US czy też nie – zgłoszenie takie „nie zeruje” wartości nabytych praw. Należy zgłaszać wszelkie darowizny, które przekroczą limit 9637 zł – a limit ten obowiązuje przez 5 lat.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »