Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zgłoszenie pożyczki do urzędu skarbowego

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-09-18 • Aktualizacja: 2022-01-24

Czy udzieloną pożyczkę rodziców dla jednego z synów należy wykazać na formularzu SD-Z2 składanym do urzędu skarbowego w związku z notarialnym poświadczeniem dziedziczenia po zmarłym jednym z rodziców?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgłoszenie pożyczki do urzędu skarbowego

Umowa pożyczki w rodzinie a podatek od czynności cywilnoprawnych

Treść Pana pytania zawiera bardzo skąpy opis stanu faktycznego. Proszę zauważyć, że podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. dziedziczenia. Natomiast podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy pożyczki.

Zatem samo przyjęcie pożyczki (o wartości przekraczającej kwotę wolną) rozlicza się na druku PCC-3, natomiast nabycie w drodze dziedziczenia własności rzeczy lub praw majątkowych na druku SD-Z2 (jeśli korzysta się ze zwolnienia z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn) lub SD-3.

Złożenie deklaracji w sprawie podatku od umowy pożyczki - PCC-3

W podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy powstaje co do zasady z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży na biorącym pożyczkę, który winien jako podatnik bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-3, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Więc jeśli rodzice (rodzic) udzielili pożyczki synowi i zmarli, nie zwalnia go to z obowiązku rozliczenia w podatku od czynności cywilnoprawnych – z tym, że zwalnia się od tego podatku pożyczki udzielane w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami, o których mowa w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768), czyli także między rodzicami a dziećmi, w wysokości przekraczającej kwotę 9637 zł, pod warunkiem:

– złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności,

– udokumentowania otrzymania przez biorącego pożyczkę pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jego spadkobierców. Tym samym w razie śmierci pożyczkodawcy spadkobiercy dziedziczą wierzytelność jako prawo majątkowe, ergo również odziedziczona wierzytelność podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn i jako podlegająca opodatkowaniu może korzystać ze zwolnienia z art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (a w tym celu należy złożyć właśnie SD-Z2).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »