Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgłoszenie pożyczki do urzędu skarbowego

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-09-18

Czy udzieloną pożyczkę rodziców dla jednego z synów należy wykazać na formularzu SD-Z2 składanym do urzędu skarbowego w związku z notarialnym poświadczeniem dziedziczenia po zmarłym jednym z rodziców?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena

Treść Pana pytania zawiera bardzo skąpy opis stanu faktycznego. Proszę zauważyć, że podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. dziedziczenia. Natomiast podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy pożyczki.

Zatem samo przyjęcie pożyczki (o wartości przekraczającej kwotę wolną) rozlicza się na druku PCC-3, natomiast nabycie w drodze dziedziczenia własności rzeczy lub praw majątkowych na druku SD-Z2 (jeśli korzysta się ze zwolnienia z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn) lub SD-3.

W podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy powstaje co do zasady z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży na biorącym pożyczkę, który winien jako podatnik bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-3, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Więc jeśli rodzice (rodzic) udzielili pożyczki synowi i zmarli, nie zwalnia go to z obowiązku rozliczenia w podatku od czynności cywilnoprawnych – z tym, że zwalnia się od tego podatku pożyczki udzielane w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami, o których mowa w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768), czyli także między rodzicami a dziećmi, w wysokości przekraczającej kwotę 9637 zł, pod warunkiem:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

– złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności,

– udokumentowania otrzymania przez biorącego pożyczkę pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jego spadkobierców. Tym samym w razie śmierci pożyczkodawcy spadkobiercy dziedziczą wierzytelność jako prawo majątkowe, ergo również odziedziczona wierzytelność podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn i jako podlegająca opodatkowaniu może korzystać ze zwolnienia z art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (a w tym celu należy złożyć właśnie SD-Z2).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »