Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zgłoszenie wynajmu

Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 2013-01-08

Od kilku tygodni wynajmuję swoje mieszkanie, a sam mieszkam za granicą. Jak dokonać zgłoszenia wynajmu? Czy obowiązuje jakiś formularz? Kiedy i jak odprowadzać podatek i jaki urząd skarbowy wybrać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z polskimi przepisami nie ma obowiązku zgłaszania organom podatkowym faktu rozpoczęcia uzyskiwania przychodów z tytułu najmu, czyli zgłoszenia wynajmu (wyjątkiem jest korzystanie z instytucji tzw. najmu okazjonalnego).

 

Ma Pan natomiast obowiązek rozliczania podatku dochodowego z tego tytułu (czyli to jest swoiste zgłoszenie wynajmu), co oznacza samodzielne obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz ich wpłatę do urzędu oraz złożenie do 30 kwietnia roku następującego po roku uzyskania przychodów zeznania rocznego.

 

W pierwszym rzędzie jednak należałoby ustalić, czy jest Pan polskim rezydentem podatkowym (a co za tym idzie, czy obejmuje Pana w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy). Jeżeli nie jest Pan polskim rezydentem, należy ustalić, jakiego kraju jest Pan rezydentem oraz czy z tym krajem Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

Jeżeli zgodnie zapisami stosownej umowy okaże się, że ma Pan obowiązek rozliczyć dochody w Polsce, do momentu uzyskania pierwszego przychodu z najmu będzie Pan miał prawo (ale nie obowiązek) wybrać opodatkowanie najmu w formie ryczałtu (8,5%) – w tym celu należy złożyć pismo do właściwego urzędu skarbowego. Niezłożenie tego pisma spowoduje, że będzie Pan w Polsce opodatkowany na zasadach ogólnych.

 

Nie jestem w stanie stwierdzić, która wersja byłaby dla Pana korzystniejsza, nie znając dokładnej sytuacji, a mianowicie:

 

  • kraju rezydencji podatkowej (ma on również wpływ na ustalenie właściwego urzędu skarbowego);
  • czy uzyskuje Pan inne (oprócz najmu) dochody w Polsce;
  • z jakiego źródła uzyskuje Pan dochody za granicą (ważne w przypadku polskiej rezydencji);
  • jakiego rzędu przychody będą uzyskiwane z najmu;
  • jakie koszty będą ponoszone w związku z najmem;
  • czy mieszkanie jest wynajmowane na cele mieszkaniowe, czy na cele działalności gospodarczej.

 

Jeżeli uzupełniłby Pan opis sytuacji, byłabym w stanie doradzić coś konkretniej w zakresie nie tyle zgłoszenia wynajmu, ile wyboru formy opodatkowania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »