Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zlecanie podwykonawcom usług transportowych a stawka ryczałtu

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-06-13

Świadczę usługi transportowe, mam pojazdy o ładowności powyżej 2 ton. Formą opodatkowania jest ryczałt ze stawką 5,5%. Czy zlecając podwykonawcom usługi transportowe w moim imieniu (dostaję fakturę VAT i ja też wystawiam fakturę zleceniodawcy), zachowam stawkę 5,5%, czy muszę stosować wyższą?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stawkę 5,5% stosuje się do 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, co wynika z art. 12 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Warunkiem do zastosowania stawki 5,5% jest zatem przy transporcie:

  • przewóz ładunków, nie osób,
  • taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Ustawodawca nie wskazuje, iż tabor ten ma być własnością podatnika ani że nie może on korzystać z usług podwykonawców.

W piśmie z dnia 20 kwietnia 2012 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy (sygnatura: ITPB1/415-116/12/DP) jasno wskazuje, że wykonywanie usługi nie musi odbywać się za pomocą taboru będącego własnością świadczącego usługę. W tej interpretacji czytamy:

„Przenosząc opisane wcześniej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy oraz mając na względzie przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż dla zastosowania właściwej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej w zakresie przewozów ładunków samochodem ciężarowym, istotne znaczenie ma sama techniczna możliwość łącznego przewiezienia ładunku o określonym tonażu z uwzględnieniem ciągniętej za samochodem przyczepy, naczepy, itp.

Jeżeli w istocie jak wskazano w złożonym wniosku, Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zamierza przewozić ładunki samochodem ciężarowym o ładowności powyżej 2 ton, a usługi te w świetle odrębnych przepisów, nie będących przepisami prawa podatkowego, a tym samym nie mogących być przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, mogą być świadczone powierzonym środkiem transportowym (nie stanowiącym własności Wnioskodawcy), to przychód uzyskany ze świadczenia tych usług podlega opodatkowaniu 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych”.

Reasumując, moim zdaniem, zachowuje Pan w opisanej sytuacji prawo do 5,5% stawki. Organy skarbowe mogą mieć tu inne zdanie i wskazywać, ze właściwa jest stawka 8,5%, dowodząc, że Pan nie jest wykonawcą usługi, a jedynie pośrednikiem – moim zdaniem nie jest to prawidłowe podejście, niemniej jednak nie można wykluczyć, iż ewentualna kontrola w ten właśnie sposób zinterpretuje przepisy. Może Pan wystąpić z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji w trybie zdarzenia przyszłego do Ministra Finansów celem zminimalizowania ryzyka konfliktu z fiskusem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Grunt pod budowę budynku mieszkalnego

W 2007 r. sprzedałem nieruchomość i złożyłem oświadczenie, że kwotę uzyskaną ze sprzedaży przeznaczę na zakup gruntu pod budowę budynku...

Koszty uzyskania przychodu od umowy-zlecenia

Jakie są koszty uzyskania przychodu od umowy-zlecenia obejmującej wykonanie strony internetowej bez zbycia praw autorskich – 20% czy 50%?

Rozliczenie przychodów z wynajmu mieszkania

Pół roku temu odziedziczyłam mieszkanie; od tego czasu reguluję czynsz i wszystkie inne opłaty. W tym miesiącu znalazłam chętnych na wynajem nieruchomości...

Kwota zmniejszająca podatek

Jakiś czas temu rozpocząłem pracę w pewnej warszawskiej firmie. Podczas okresu próbnego miałem zarabiać 3200 zł, zaś później 3700 zł. Teraz jednak...

Podatek od odszkodowania otrzymanego od prezydenta miasta

W 2006 r. sąd w Warszawie przyznał mi prawo dziedziczenia spadku po zmarłej w 1941 r. matce. Zgłosiłem to do urzędu skarbowego, ale...

Sprzedaż towaru poniżej ceny rynkowej

Jesteśmy firmą handlową. Kupowaliśmy u naszego dostawcy 3 projektory i dostaliśmy kamerę za kwotę 1 zł netto. Na fakturze pierwsza pozycja to projektory, a...

Rozliczanie ryczałtem

Wykonuję konserwacje elektryczne dla spółdzielni. Niedawno zlecono mi wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych (jednorazowo) dla pewnej wspólnoty. Czy ta...

Opodatkowanie przychodów z najmu na zasadach ogólnych

Moje pytanie dotyczy opodatkowania przychodów z najmu na zasadach ogólnych. Otóż kupiłam mieszkanie o powierzchni 53 m 2 . Na zakup nieruchomości...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »