Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana formy opodatkowania na kartę podatkową przy usługi naprawy

Marcin Sądej • Opublikowane: 2020-03-27

Prowadzę działalność gospodarczą świadczącą usługi naprawy (z wykorzystaniem własnych części, w tym oleju) kosiarek do trawy, traktorków do trawy, odśnieżarek, kos, pił, wiertnic, pomp oraz usługi sprzątania ogólnego. Obecnie prowadzę PKPiR bez VAT-u, skala podatkowa. Czy mogę zmienić formę opodatkowania na kartę podatkową? Jeżeli nie mogę, to co muszę zmienić w swoje działalności (czego nie robić, a co mogę robić), żebym mogła przejść na kartę podatkową? Czy mogę też wykonywać ogólne usługi sprzątania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana formy opodatkowania na kartę podatkową przy usługi naprawy

Dla jakich usług można wybrać kartę podatkową?

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym podatek w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej „tabelą”, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy – przy zatrudnieniu nieprzekraczającym stanu określonego w tabeli.

W konsekwencji można wybrać opodatkowanie w formie karty podatkowej wyłącznie dla usług wskazanych w załączniku nr 3.

W załączniku tym odnajdziemy pod pozycją:

11. usługi w zakresie mechaniki maszyn – Wyrób, naprawa, konserwacja, montaż i demontaż maszyn i urządzeń mechanicznych przemysłowych, hydraulicznych i gospodarstwa domowego oraz pomp. Wyrób części zamiennych do maszyn. Obróbka ręczna i maszynowa części maszyn. Regulacja nowych, naprawianych i konserwowanych maszyn, urządzeń oraz kontrola ich sprawnego działania. Projektowanie wytwarzanych maszyn i urządzeń mechanicznych i hydraulicznych. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

12. usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych – Wyrób, naprawa i konserwacja maszyn rolniczych i urządzeń zmechanizowanego sprzętu rolniczego. Wyrób części zamiennych. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

20. usługi w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej – Wyrób i naprawa silników i prądnic elektrycznych. Wyrób i naprawa zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego, spawarek i zgrzewarek elektrycznych, prostowników, stabilizatorów i transformatorów, aparatury łączeniowej (łączników), urządzeń elektromechanicznych. Wyrób i naprawa urządzeń grzejnych i oświetleniowych. Wyrób i montaż zapalarek piezoelektrycznych. Wykonywanie instalacji elektrycznych do maszyn i urządzeń elektrycznych. Naprawa i konserwacja instalacji elektrycznych. Wyrób podzespołów i urządzeń elektromechanicznych i elektronicznych oraz rozdzielni elektroenergetycznych do 1 kV. Pomiary elektryczne i badania odbiorcze odbiorników elektrycznych. Wyrób, regeneracja, naprawa i ładowanie akumulatorów. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

21. naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych Naprawa zespołów i kompletnych urządzeń stosowanych w elektronicznym sprzęcie powszechnego użytku, w energetyce, elektronice, elektrotechnice i automatyce przemysłowej, jak np. zasilacze, urządzenia sygnalizacyjne, alarmowe, sterownicze, wzmacniacze elektroakustyczne, magnetowidy, kamery, aparatura diagnostyczna, naukowa, elektroniczny sprzęt pomiarowo-kontrolny, urządzenia cyfrowe służące do zbierania i przetwarzania informacji itp. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń pomocniczych. Naprawa zegarków i zegarów elektronicznych (z wyłączeniem analogowych). Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia świadczonej usługi.

92. sprzątanie wnętrz – Czyszczenie, mycie i odkurzanie pomieszczeń oraz mebli. Czyszczenie i mycie urządzeń sanitarnych. Czyszczenie dywanów itp. Pastowanie – froterowanie podłóg.

W mojej ocenie świadczone przez Panią usługi naprawy (z wykorzystaniem własnych części, w tym oleju) kosiarek do trawy, traktorków do trawy, odśnieżarek, kos, pił, wiertnic, pomp mieszczą się w powyższych pozycjach.

Sprzątanie a karta podatkowa

Odnośnie natomiast usługi ogólnego sprzątania, to w ramach karty podatkowej można korzystać jedynie w przypadku sprzątania wnętrz. Natomiast usługi sprzątania obiektów (PKWiU 81.2) są wyłączone z karty podatkowej. Trzeba zatem zwrócić na to uwagę.

Warunki uprawniające do wybrania karty podatkowej

Dodatkowe warunki uprawniające do korzystania z kart podatkowej są określone w art. 25 ust. 1 ustawy. Przepis podaje, że „podatnicy prowadzący działalność podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

1) złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie (PIT-16);

2) we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli;

3) przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne (chodzi tu o to aby nie korzystać z usług innych firm, usługi w ramach karty podatkowej powinny być prowadzone co do zasady samodzielnie);

4) nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej;

5) małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie;

6) nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym;

7) pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, PIT-16, na dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego.

Zmiana formy opodatkowania na kartę podatkową

W mojej ocenie może Pani wybrać od przyszłego roku kartę podatkową. Wykonywane przez Panią usługi mieszczą się w ramach usług dopuszczalnych określonych w załączniku nr 3 do ustawy. W tym celu najpóźniej do 20 stycznia 2020 r. musi Pani złożyć wniosek o zastosowanie wobec Pani karty podatkowej (PIT-16).

Trzeba także pamiętać, że zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy podatnicy, którzy w poprzednim roku nie byli opodatkowani kartą podatkową, a którzy złożyli wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, do czasu wydania i doręczenia im decyzji ustalającej opodatkowanie w tej formie, nie są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg oraz zapłaty zaliczek na podatek. Do czasu wydania (doręczenia im) decyzji przyznającej kartę podatkową podatnicy ci powinni kontynuować dotychczasową formę opodatkowania. Należy zatem prowadzić stosowne księgi, obliczać i wpłacać należne zaliczki za okresy, w których nie byli jeszcze opodatkowani kartą podatkową. Kwoty podatku dochodowego zapłacone w okresie przed doręczeniem decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty podatkowej zalicza się na poczet podatku wynikającego z tej decyzji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »