Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zobowiązanie podatkowe a początek biegu przedawnienia

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-10-09

Kiedy dojdzie do przedawnienia zobowiązania podatkowego w przypadku otrzymania przez córkę mieszkania w spadku po rodzicach na mocy wyroku sądu, który uprawomocnił się w marcu 2010 r., jeśli nabycie nie zostało zgłoszone do urzędu skarbowego? Czy przepisy umożliwiają zwolnienie z podatku, gdyby nastąpiło zgłoszenie do 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

W opisanym przypadku nie powstało jeszcze zobowiązanie podatkowe, więc nie rozpoczął się bieg przedawnienia. W podatku od spadków i darowizn zobowiązanie podatkowe powstaje dopiero z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania. Tym samym jeśli nie doręczono takiej decyzji zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn w ogóle nie powstało. Jeśli powstanie zobowiązanie podatkowe, to termin przedawnienia wynosi standardowe 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Obecnie można omawiać jedynie ewentualne niemożliwość powstania zobowiązania podatkowego na skutek upływu terminu na doręczenie decyzji ustalającej zobowiązanie.

Ordynacja podatkowa stanowi, że jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego, zobowiązanie podatkowe nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Obowiązek podatkowy powstał w przedstawionym stanie faktycznym dwukrotnie, raz w chwili przyjęcia spadku i ponownie w 2010 r., bowiem gdy nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. Zatem do końca 2015 r. organ może wydać decyzję ustalającą zobowiązanie podatkowe z ww. tytułu. W pewnych sytuacjach, obowiązek podatkowy może się jeszcze odnowić i organ może mieć kolejne 5 lat na wydanie decyzji, to jednak zależy od daty śmierci spadkodawcy.

Czy istniała możliwość skorzystania ze zwolnienia z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, składając SD-Z2 naczelnikowi urzędu skarbowego? To zależy od daty śmierci spadkodawców, jeśli zmarli po 1 stycznia 2007 roku ze zwolnienia można było skorzystać.

Opis stanu faktycznego z marca 2015 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Darowizna z majątku wspólnego małżonków opodatkowana w połowie

Żona przekazała siostrze darowiznę pieniężną. Przelew został wykonany ze wspólnego rachunku bankowego (żony i mojego). Gdy szwagierka zgłosiła...

Brak zgłoszenia w terminie 6 miesięcy nieruchomości spadkowej do urzędu skarbowego

Jestem spadkobiercą po ojcu wraz z mamą i bratem. Sąd wydał prawomocne postanowienie o nabyciu spadku, ale niestety nie złożyliśmy...

Zgłoszenie otrzymania darowizny na formularzu SD-Z2

Podarowałem mojej mamie 40 tys. zł w formie przelewu na jej konto bankowe. Proszę o podanie terminu zgłoszenia tej czynności w US...

Podatek od nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie

Dziadek zasiedlił gospodarstwo rolne w 1946 r. Następnie przekazał gospodarstwo moim rodzicom. Rodzice, tuż przed śmiercią mamy, przekazali nam dom wraz...

Darowizna niezgłoszona do opodatkowania

Przed ok. 10 laty dostałam od mamy działkę o wartości 15 tys. zł, akt darowizny został sporządzony u notariusza. Mieszkałam w tym okresie za...

Opodatkowanie darowizny budynku usługowego

Chciałabym przekazać w formie darowizny budynek usługowy mojej córce. Budynek ten został wybudowany w ramach działalności gospodarczej, którą...

Jak pogodzić zakupy mieszkań?

Jesteśmy z żoną na emeryturze, mamy dwie dorosłe córki. Chcemy kupić nowe mieszkanie na rynku pierwotnym, które za jakieś 16 lat dostanie wnuczka...

Sprzedaż mieszkania nabytego w części w drodze darowizny

Razem z małżonką mamy rozdzielność majątkową. W 2011 roku, w czasie trwania rozdzielności oboje w częściach równych nabyliśmy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »