Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zobowiązanie podatkowe a początek biegu przedawnienia

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-10-09

Kiedy dojdzie do przedawnienia zobowiązania podatkowego w przypadku otrzymania przez córkę mieszkania w spadku po rodzicach na mocy wyroku sądu, który uprawomocnił się w marcu 2010 r., jeśli nabycie nie zostało zgłoszone do urzędu skarbowego? Czy przepisy umożliwiają zwolnienie z podatku, gdyby nastąpiło zgłoszenie do 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W opisanym przypadku nie powstało jeszcze zobowiązanie podatkowe, więc nie rozpoczął się bieg przedawnienia. W podatku od spadków i darowizn zobowiązanie podatkowe powstaje dopiero z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania. Tym samym jeśli nie doręczono takiej decyzji zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn w ogóle nie powstało. Jeśli powstanie zobowiązanie podatkowe, to termin przedawnienia wynosi standardowe 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Obecnie można omawiać jedynie ewentualne niemożliwość powstania zobowiązania podatkowego na skutek upływu terminu na doręczenie decyzji ustalającej zobowiązanie.

Ordynacja podatkowa stanowi, że jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego, zobowiązanie podatkowe nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Obowiązek podatkowy powstał w przedstawionym stanie faktycznym dwukrotnie, raz w chwili przyjęcia spadku i ponownie w 2010 r., bowiem gdy nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. Zatem do końca 2015 r. organ może wydać decyzję ustalającą zobowiązanie podatkowe z ww. tytułu. W pewnych sytuacjach, obowiązek podatkowy może się jeszcze odnowić i organ może mieć kolejne 5 lat na wydanie decyzji, to jednak zależy od daty śmierci spadkodawcy.

Czy istniała możliwość skorzystania ze zwolnienia z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, składając SD-Z2 naczelnikowi urzędu skarbowego? To zależy od daty śmierci spadkodawców, jeśli zmarli po 1 stycznia 2007 roku ze zwolnienia można było skorzystać.

Opis stanu faktycznego z marca 2015 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »