Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej 2018

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-08-24

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą*. Moja firma świadczy usługi tokarskie, ślusarskie i dodatkowo mam wypożyczalnię przyczepek samochodowych lekkich. Podatek płacę ryczałtowo 8,5% i 17%. Przychód z działalności w 2017 r. wyniósł ok. 14 000 zł z tego ok. 11 500 zł dla osób prawnych (na fakturę) i ok. 2500 zł dla osób fizycznych (bez faktury), co stanowi ok. 18%. Czy w związku z tym od 1 stycznia 2018 r. będę musiał posiadać kasę fiskalną? Czy dalej będzie mnie obowiązywało zwolnienie ze względu na obroty (20 tys. zł) dla osób fizycznych?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestię zwolnienia z obowiązku prowadzenia kasy fiskalnej reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zgodnie z tym rozporządzeniem:

„§ 2. 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

2. W odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

§ 3. 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł; (…).”

Jak wynika z przepisu, zwolnienie traci moc w przypadku, gdy w ciągu roku obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych przekroczy 20 000 zł. Dopiero wtedy powstanie konieczność zainstalowania kasy fiskalnej. We wskazanym przypadku podał Pan, że obrót na rzecz osób fizycznych w 2017 r. wynosił 2500 zł. Oznacza to, że w kolejnym roku nadal może Pan korzystać ze zwolnienia od obowiązku prowadzenia kasy fiskalnej.

Podatnicy, których obroty na rzecz osób fizycznych przekraczają (nawet znacznie) kwotę 20 000 zł, mają możliwość korzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania w zakresie całej działalności pod warunkiem, że przeważająca część ich obrotów dotyczy sprzedaży zwolnionej przedmiotowo z ewidencjonowania.

Powyższe zwolnienie określone jest w § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień i stanowi, że – zwalnia się w danym roku podatkowym podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług zwolnionych z ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia (poz. 1-34), w przypadku, gdy w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w całkowitym obrocie podatnika (zwanym „udziałem procentowym obrotu”) realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności, był wyższy niż 80%.

Należy jednak zauważyć, że po pierwsze w Pana przypadku obrót nie przekroczył kwoty 20 000 zł, a po drugie – wykonywane przez Pana czynności nie są wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia. W konsekwencji przepisy mówiące o strukturze obrotu nie znajdą zastosowania. Podsumowując, stwierdzić należy, że może Pan nadal korzystać ze zwolnienia od obowiązku prowadzenia kasy rejestrującej w 2018 r.

* Opis sprawy z listopada 2017 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »