Zwolnienie z podatku od darowizny

Autor: Elżbieta Jędruczyk

Siostra otrzymała od rodziców mieszkanie. W ramach rozliczenia ze mną ma mi przekazać 80 tys. zł. Obecnie może mi przelać na raz 40 tys. zł, a resztę np. w miesięcznych ratach. Jak rozwiązać sprawę najwygodniej, by skorzystać ze zwolnienia z podatku od darowizny?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Istnieje kilka sposobów takiego rozwiązania sprawy, aby podatek od spadków i darowizn nie wystąpił:

 

  1. potraktowanie każdej wpłaty jako odrębnej darowizny, składanie raz na 6 miesięcy zgłoszeń SD-Z2 w celu skorzystania z ulgi (zwolnienia z podatku od darowizny),
  2. poczekanie, aż siostra uzbiera całą sumę; jeden przelew na całą sumę, złożenie jednego zgłoszenia SD-Z2 w celu skorzystania z ulgi,
  3. zawarcie umowy darowizny w formie aktu notarialnego (plusy – nie ma konieczności późniejszego składania zgłoszeń do urzędu, minus – koszty notarialne).

 

Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.) „zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:


1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, oraz

2) udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę wolną od podatku – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym”.


Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

 

„1) wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty wolnej od podatku lub

2) nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego”.

 

Jeżeli więc zależy Państwu na kompleksowym, jednorazowym rozwiązaniu sprawy i skorzystaniu ze zwolnienia z podatku od darowizny – właśnie forma aktu notarialnego będzie najwygodniejsza (pomijając oczywiście opłatę). Po podpisaniu umowy wystarczy już tylko dopilnować, aby środki pieniężne przekazywane były przelewem na Pana rachunek bankowy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »