Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot odliczonych kwot za ulgę prorodzinną

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-04-22

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym wprowadziła niekorzystną dla niektórych rodziców i opiekunów dorosłych niepełnosprawnych dzieci zmianę w możliwości odliczenia tzw. ulgi prorodzinnej. Nowelizacja uzależniła tę możliwość od dochodów z roku 2014 i dotyczyła już rozliczeń PIT 2014. Urzędy skarbowe żądają zwrotu odliczonych kwot. Czy można się w tym przypadku powoływać na zasadę, że niekorzystne dla podatnika prawo nie działa wstecz, i odmówić zwrotu?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena

W uldze prorodzinnej, tj. w art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczenie związano (uzależniono) z dochodami nie od 1 stycznia 2015 roku, a od 1 stycznia 2013 r. Artykuł 27f ust. 2 zmieniony został z dniem 1 stycznia 2013 r. przez ustawę z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W 2015 roku również miała miejsce zmiana art. 27f – dodano ustępy 8 do 12 i zmieniono część ust. 2, a stało się to ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta ma zastosowanie do dochodów uzyskanych (straty poniesionej) od dnia 1 stycznia 2014 r. (art 6).

Wprowadzono m.in. zasady dotyczące sytuacji, gdy różne są kwoty odliczeń, zasady te wprowadzono do ust.:

„8. Jeżeli kwota przysługującego odliczenia na podstawie ust. 2, 3 i 4 jest wyższa od kwoty odliczonej z tytułu, o którym mowa w ust. 1, w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podatnikowi przysługuje kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym.

9. Kwota stanowiąca różnicę, o której mowa w ust. 8, nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a, oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 27b ust. 1 i 2, podlegających odliczeniu, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2, lub na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw ogłoszoną 25 listopada, weszły w życie 1 stycznia 2015 r., mimo że obejmuje rok podatkowy 2014. Proszę jednak pamiętać, że zakaz dokonywania zmian prawa podatkowego w czasie trwania roku podatkowego nie jest wprost wyrażony ani w Konstytucji, ani w żadnej ustawie. Jego ewentualne istnienie opiera się na orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego i wiąże z zasadą zakazu retroakcji, pewności prawa i państwa prawa. Ponadto omawiany zakaz nie jest regułą bezwzględną, nie dotyczy np. przypadków, gdy sytuacja podatnika ulega poprawie, czy też przepisów technicznych. Konstytucja w art. 8 ust. 2 stanowi, że jej przepisy stosuje się bezpośrednio, chyba że sama stanowi inaczej. W omawianym zakresie to bezpośrednie stosowanie jest o tyle trudne, że bezpośrednio na ten temat konstytucja nic nie stanowi i trzeba powoływać się np. na art. 2, który stanowi jedynie ogólnie, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Jeśli zatem rzeczywiście ustawa z dnia z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw pogorszyła Pani sytuację odnośnie do tej, jaką miałaby Pani, gdyby ustawa ta nie weszła w życie, w odniesieniu do 2014 r. jako roku podatkowego, to uzasadnione jest twierdzenie, że norm „nowego prawa” pogarszających Pani sytuację nie należy stosować. W praktyce jednak postępowania w tym przedmiocie, jeśli fiskus twierdzi inaczej, są ciężkie, skomplikowane i trwają latami. W Pani przypadku – tu nie znam trybu, w którym organ domaga się zwrotu, ale zakładam, że zasygnalizowano to w czynnościach sprawdzających – jeśli rzeczywiście ustawa z dnia z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw zwiększyła swymi postanowieniami kwotę zobowiązania podatkowego za 2014 r., to odmowa zwrotu (choć uzasadniona) spowoduje prawdopodobnie wszczęcie postępowania podatkowego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »