Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot odliczonych kwot za ulgę prorodzinną

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-04-22

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym wprowadziła niekorzystną dla niektórych rodziców i opiekunów dorosłych niepełnosprawnych dzieci zmianę w możliwości odliczenia tzw. ulgi prorodzinnej. Nowelizacja uzależniła tę możliwość od dochodów z roku 2014 i dotyczyła już rozliczeń PIT 2014. Urzędy skarbowe żądają zwrotu odliczonych kwot. Czy można się w tym przypadku powoływać na zasadę, że niekorzystne dla podatnika prawo nie działa wstecz, i odmówić zwrotu?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

W uldze prorodzinnej, tj. w art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczenie związano (uzależniono) z dochodami nie od 1 stycznia 2015 roku, a od 1 stycznia 2013 r. Artykuł 27f ust. 2 zmieniony został z dniem 1 stycznia 2013 r. przez ustawę z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W 2015 roku również miała miejsce zmiana art. 27f – dodano ustępy 8 do 12 i zmieniono część ust. 2, a stało się to ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta ma zastosowanie do dochodów uzyskanych (straty poniesionej) od dnia 1 stycznia 2014 r. (art 6).

Wprowadzono m.in. zasady dotyczące sytuacji, gdy różne są kwoty odliczeń, zasady te wprowadzono do ust.:

„8. Jeżeli kwota przysługującego odliczenia na podstawie ust. 2, 3 i 4 jest wyższa od kwoty odliczonej z tytułu, o którym mowa w ust. 1, w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podatnikowi przysługuje kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym.

9. Kwota stanowiąca różnicę, o której mowa w ust. 8, nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a, oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 27b ust. 1 i 2, podlegających odliczeniu, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2, lub na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw ogłoszoną 25 listopada, weszły w życie 1 stycznia 2015 r., mimo że obejmuje rok podatkowy 2014. Proszę jednak pamiętać, że zakaz dokonywania zmian prawa podatkowego w czasie trwania roku podatkowego nie jest wprost wyrażony ani w Konstytucji, ani w żadnej ustawie. Jego ewentualne istnienie opiera się na orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego i wiąże z zasadą zakazu retroakcji, pewności prawa i państwa prawa. Ponadto omawiany zakaz nie jest regułą bezwzględną, nie dotyczy np. przypadków, gdy sytuacja podatnika ulega poprawie, czy też przepisów technicznych. Konstytucja w art. 8 ust. 2 stanowi, że jej przepisy stosuje się bezpośrednio, chyba że sama stanowi inaczej. W omawianym zakresie to bezpośrednie stosowanie jest o tyle trudne, że bezpośrednio na ten temat konstytucja nic nie stanowi i trzeba powoływać się np. na art. 2, który stanowi jedynie ogólnie, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Jeśli zatem rzeczywiście ustawa z dnia z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw pogorszyła Pani sytuację odnośnie do tej, jaką miałaby Pani, gdyby ustawa ta nie weszła w życie, w odniesieniu do 2014 r. jako roku podatkowego, to uzasadnione jest twierdzenie, że norm „nowego prawa” pogarszających Pani sytuację nie należy stosować. W praktyce jednak postępowania w tym przedmiocie, jeśli fiskus twierdzi inaczej, są ciężkie, skomplikowane i trwają latami. W Pani przypadku – tu nie znam trybu, w którym organ domaga się zwrotu, ale zakładam, że zasygnalizowano to w czynnościach sprawdzających – jeśli rzeczywiście ustawa z dnia z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw zwiększyła swymi postanowieniami kwotę zobowiązania podatkowego za 2014 r., to odmowa zwrotu (choć uzasadniona) spowoduje prawdopodobnie wszczęcie postępowania podatkowego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wspólny zakup nieruchomości z małżonką a prawo do ulgi podatkowej

Niecałe 2 lata temu odziedziczyłem mieszkanie po mamie. Niedawno je sprzedałem. Obecnie chcę kupić dom, wydając całą uzyskaną sumę. Czy mogę go kupić go...

Kłopotliwy podatek od sprzedaży

Niedawno zmarł mój ojciec. Wraz z bratem dziedziczymy jego mieszkanie. Chcemy je jak najszybciej sprzedać. Jestem zameldowana w tym mieszkaniu od 2011...

Skorzystanie z tzw. ulgi meldunkowej

Czy mogę skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej po sprzedaży mieszkania? W dniu 2007 r. moja mama wykupiła lokal na własność z zasobów...

Ulga podatkowa dla rodzica samotnie wychowującego dziecko

Moje pytanie dotyczy ulgi od podatku dla rodzica samotnie wychowującego dziecko. Jeżeli moja 20-letnia córka (do tej pory studentka biologii) podejmie studia...

Kiedy dochód z wynajmu pięciu pokoi nie podlega PIT?

Rodzice prowadzili wynajem pokoi przy gospodarstwie rolnym; pokoi jest pięć, co zwalniało z podatku dochodowego. Od miesiąca gospodarstwo należy już do...

Sprzedaż mieszkania za cenę nieco niższą niż cena rynkowa

Mam klienta na zakup mieszkania nieco poniżej wartości rynkowej za m 2 . Mieszkanie jest do częściowego remontu. Czy z tego tytułu grożą mi...

Osoba władająca mieszkaniem na podstawie umowy dożywocia a dochód z najmu

Przekazałem mieszkanie synowi w ramach zawartej u notariusza umowy dożywocia, która gwarantuje mi dożywotnią służebność tego mieszkania....

Sprzedaż nieruchomości i zakup działki siedliskowej, czy będzie ulga w PIT?

Cztery lata temu wykupiłam strych od wspólnoty za 30 tys. zł, dzisiaj chciałabym go sprzedać ze znacznym zyskiem, mimo że 5-letni okres zwalniający...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »