Złożony PIT po terminie - co zrobić?

Autor: Artykuł Partnera

Przekroczenie terminu złożenia deklaracji podatkowej nie musi się skończyć karą finansową. Sprawdź, jak możesz jej uniknąć.

Złożony PIT po terminie - co zrobić?

Czynny żal - kiedy ma zastosowanie?

Termin złożenia deklaracji podatkowej jest sztywny i przekroczenie go może skutkować mandatem, grzywną, a nawet karą pozbawienia wolności. Jest jednak sposób na to, by tego uniknąć. Co zrobić, by uchronić się przed konsekwencjami? Możesz złożyć pismo, w którym wyrazisz czynny żal. Warto pamiętać, że w pewnych sytuacjach, tego rodzaju dokument nie będzie skuteczny. To przypadki gdy:

  • podatnik dopuścił się oszustwa podatkowego, urząd je udokumentował i wezwał podatnika do złożenia wyjaśnień,
  • toczy się postępowanie kontrolne wobec podatnika,
  • podatnik nakłaniał osoby trzecie do popełnienia przestępstwa podatkowego.

Czynny żal pozwoli jednak uniknąć kary temu, kto nie złożył swojej deklaracji PTI w terminie. To pismo, w którym podatnik przyznaje się do winy. Stosuje się je także w takich sytuacjach jak: nieopłacenie należnego podatku, brak lub nierzetelne prowadzenie ksiąg, błędne wypełnienie formularza PIT. Podstawą prawną czynnego żalu jest art.16 kodeksu karnego skarbowego.

Jak przygotować i złożyć czynny żal?

Aktualnie istnieją 3 drogi złożenia czynnego żalu. Możesz to zrobić, wysyłając pismo drogą pocztową do właściwego urzędu skarbowego, zgłosić się do niego osobiście lub skorzystać z formy elektronicznej bez wychodzenia z domu, korzystając z platformy ePUAP.

Jak napisać czynny żal? Aby był skuteczny, muszą się w nim znaleźć:

  • dane podatnika - imię i nazwisko, adres, NIP lub PESEL,
  • dane adresata - naczelnik właściwego urzędu skarbowego,
  • datę i miejsce złożenia dokumentu,
  • tytuł pisma "czynny żal",
  • charakter popełnionego czynu wraz z towarzyszącymi mu okolicznościami oraz wyjaśnieniem,
  • informację o tym, czy czyn został już naprawiony, ewentualnie termin, w jakim podatnik zobowiązuje się uregulować zaległe wpłaty, złożyć dokumenty itp.
  • podpis podatnika.

Dobra wiadomość dla osób rozliczających się za pośrednictwem e-PIT, a przy tym nie korzystają z ulg, nie muszą zmieniać żadnych danych, jest taka, że jeśli ich deklaracja nie zostanie zaakceptowana do końca kwietnia, system zrobi to automatycznie.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »