Weryfikacja US darowizny dużej kwoty pieniędzy od ojca

Autor: Aleksander Słysz

Dostałam dużą darowiznę środków pieniężnych od ojca w kwocie 200 000 zł. Zostało to zgłoszone do US. Roczny przychód taty to ok. 70 000. Kwota darowizny pochodzi z oszczędności z ostatnich kilku lat. Jak na taką darowiznę popatrzy urząd? Czy przy weryfikacji prze US pod kątem nieujawnionych źródeł będą patrzeć na dochód z jednego roku, czy też będą uwzględnione dochody z ostatnich kilku lat?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Weryfikacja US darowizny dużej kwoty pieniędzy od ojca

Przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych

Z przekonaniem graniczącym z pewnością mogę napisać, że organ podatkowy będzie tę sytuację weryfikował. Czy weryfikacja ta przybierze postać zewnętrznie widoczną, np. postępowania podatkowego, czy kontroli podatkowej (niekiedy wystarczają czynności sprawdzające), trudno powiedzieć, zależy to od rozliczeń z lat poprzednich.

 

Za przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych uważa się przychody:

 

  1. nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach obejmujące przychody ze źródeł wskazanych przez podatnika, ujawnione w nieprawidłowej wysokości,
  2. ze źródeł nieujawnionych obejmujące przychody ze źródeł niewskazanych przez podatnika i nieustalonych przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej

    – w kwocie odpowiadającej nadwyżce wydatku nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi, uzyskanymi przed poniesieniem tego wydatku.

 

Za ww. wydatek, zgodnie z obowiązującym prawem, uznaje się wartość zgromadzonego w roku podatkowym mienia lub wysokość wydatkowanych w roku podatkowym środków, w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie roku podatkowego, w którym zgromadzono te środki.

Przychód według ustawy

Zgodnie z art. 25b ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych „za przychody (dochody) opodatkowane uznaje się wartości pozostające w dyspozycji podatnika przed poniesieniem wydatku, spełniające łącznie następujące warunki:

 

1) ich pochodzenie zostało ustalone co do tytułu, kwoty i okresu uzyskania;

2) jest możliwe określenie lub ustalenie zobowiązania podatkowego w odniesieniu do wartości, które mają wpływ na ustalenie takiego zobowiązania, albo zobowiązanie takie zostało określone lub ustalone, albo zostały zgłoszone do opodatkowania”.

 

Zgodnie z art. 25b ust. 4 ustawy za przychody (dochody) nieopodatkowane uznaje się wartości pozostające w dyspozycji podatnika przed poniesieniem wydatku, których pochodzenie zostało ustalone co do tytułu, kwoty i okresu uzyskania, oraz które:

 

1) były wolne od podatku lub zwolnione od opodatkowania na podstawie przepisów ustawy innych niż przepisy niniejszego rozdziału lub przepisów odrębnych ustaw albo

2) nie podlegały opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy innych niż przepisy niniejszego rozdziału lub przepisów odrębnych ustaw, albo

3) były objęte obowiązkiem podatkowym w zakresie właściwego podatku, jednak zobowiązanie podatkowe nie powstało albo wygasło wskutek:

a) zaniechania poboru podatku,

b) umorzenia zaległości podatkowej,

c) zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku,

d) przedawnienia”.

Wysoka darowizna a dochody darczyńcy

Upraszczając powyższe – nie będziemy mieć do czynienia z przychodami nieznajdującymi pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzącymi ze źródeł nieujawnionych, jeśli nie powstanie nadwyżka wydatku nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi, uzyskanymi przed poniesieniem tego wydatku. Jeszcze to upraszczając, jeśli tata w poprzednich latach zarobił tyle, że miał opodatkowanie lub nieopodatkowanie (zgodnie art. 25b ust. 4, czyli np. zwolnione z podatku, ale nie „ukryte”) środki przewyższające nie tylko wartość darowizny, ale i wszystkich innych jego wydatków wraz z kosztami utrzymania i potrafi tego dowieść (np. wynika to z zeznań podatkowych), nie ma się czego obawiać.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »