Wyjazd za granicę a kara za brak aktualizacji adresu miejsca zamieszkania w urzędzie skarbowym

Autor: Aleksander Słysz

Mam pytanie odnośnie aktualizacji danych w urzędzie skarbowym. Mieszkamy z mężem na stałe w Irlandii, gdzie opłacamy podatki. Na wakacje często jeździmy do Polski i w ubiegłym roku, właśnie w czasie takiej wizyty, zakupiliśmy w Polsce auto. Wynikł z tego problem, bo z niewiedzy spóźniliśmy się z zapłatą podatku PCC i zostaliśmy ukarani karą grzywny. Przy płaceniu tego opóźnionego podatku mąż zarejestrował się w urzędzie skarbowym (bo dotychczas nie był) i podał adres meldunku w Polsce, nie nadmieniając nic o miejscu zamieszkania za granicą. Czy jest to wykroczenie i czy mąż musi wysłać aktualizację adresu zamieszkania do US z czynnym żalem? Czy należy to zrobić osobiście? Jakie mogą być konsekwencje niepodania adresu z innego kraju? Dodam, iż urząd skarbowy dysponuje informacją, że mąż jest po za granicami kraju, gdyż konsultował się telefonicznie z US w sprawie opóźnienia podatkowego.

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyjazd za granicę a kara za brak aktualizacji adresu miejsca zamieszkania w urzędzie skarbowym

Zmiana adresu miejsca zamieszkania przez podatnika - aktualizacja w US miejsca zamieszkania

W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania przez podatnika będącego osobą fizyczną objętą rejestrem PESEL nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niebędącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, za dokonanie aktualizacji uznaje się podanie przez tego podatnika aktualnego adresu miejsca zamieszkania w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym. Podatnicy mogą również dokonać aktualizacji adresu miejsca zamieszkania według wzoru określonego na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających [Dz.U.2014.1665] określa wzór formularza zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej dla celów podatkowych

Zap-3 nie składa się w trybie korekty, więc uważam, iż mąż powinien złożyć ZAP-3, tj. zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem, w którym wskaże aktualny adres zamieszkania dla celów podatkowych. W formularzu ZAP-3 nie można wskazać historycznej daty zmiany miejsca zamieszkania (wcześniej taką możliwość oferował formularz NIP-3), więc by uniknąć niepotrzebnego zamieszania, myślę, że dobrze byłoby złożyć ZAP-3 wraz z pismem wyjaśniającym, kiedy zmieniono miejsce zamieszkania. Nawet gdyby uznać, że niezgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania przy wyjeździe stanowiło wykroczenie, to co do zasady karalność wykroczenia skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok, zatem na ogół po upływie roku można dokonać aktualizacji poprzez złożenie ZAP-3 bez jakichkolwiek konsekwencji karnoskarbowych.

Naruszenie obowiązku meldunkowego

 

Innym problemem jest tzw. meldunek. Nie jestem ekspertem z zakresu ewidencji ludności ale prawa podatkowego. Pozwolę sobie jednak zauważyć, na marginesie rozważań, że z Kodeksu wykroczeń w 2010 r. usunięto sankcję za naruszenie obowiązku meldunkowego. W rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców gromadzone są m.in. dane takie jak: data wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy i wskazanie kraju wyjazdu oraz data powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. Sam obowiązek meldunkowy polega m.in. na zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. W efekcie czego obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd.

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego. Wymienionego zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego:

 

  1. w formie pisemnej w organie gminy, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
  2. w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

 

Proszę zauważyć, że w PCC-3 wpisuje się adres zamieszkania a nie adres zameldowania, jeśli nie wpisano adresu zamieszkania, należy skorygować PCC-3.

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »