Kategoria: Podatek od spadków i darowizn

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Formularz SD-3 po terminie

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-10-17

Mój brat zmarł 10 lat temu. Prowadzone jest postępowanie spadkowe. Wiem, że będę musiał złożyć formularz SD-3 w ciągu 30 dni. Co się stanie, jeśli złożę formularz SD-3 po terminie? Czy muszę go składać osobiście?

Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena
Opinia kompetentna. W ciągu 24 godzin miałem pełną informację co należy mi się od zakładu pracy i jak mogę to uzyskać. Polecam.
Piotr

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn nabywca spadku ma  obowiązek złożyć w ciągu 30 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu zeznanie SD-3.

W przypadku niezłożenia zeznania w terminie naraża się Pan na odpowiedzialność z Kodeksu karnego skarbowego. Art. 54 stanowi, że „podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie”.

Nie zawsze jednak podatnik będzie ponosił odpowiedzialność z Kodeksu karnego skarbowego, ponieważ może złożyć w urzędzie skarbowym tzw. czynny żal. W dokumencie tym należy wyjaśnić przyczyny niezłożenia zeznania w terminie (np. choroba, wyjazd za granicę) oraz dołączyć wypełnione zeznanie SD-3.

W zakresie samego podatku od spadków i darowizn złożenie zeznania SD-3 po terminie nie wywołuje negatywnych konsekwencji. Przede wszystkim nie powstają odsetki za zwłokę. Wynika to z tego podatek od spadku wymierza urząd skarbowy w drodze decyzji podatkowej. Termin płatności podatku to 14 dni od dnia otrzymania decyzji podatkowej (która wydawana jest na podstawie złożonego SD-3). Dopiero jeżeli podatnik nie zapłaci podatku w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji, zaczynają biec odsetki za zwłokę.

Podsumowując:

  • niezłożenie w terminie zeznania SD-3 może narazić na odpowiedzialność karnoskarbową (karę grzywny);
  • można uniknąć tej odpowiedzialności, składając czynny żal do US (choć zastrzegam, że nie w każdym przypadku taki czynny żal można złożyć, np. nie można w toku kontroli podatkowej);
  • złożenie SD-3 po terminie nie spowoduje naliczania odsetek za zwłokę;
  • odsetki za zwłokę powstaną dopiero, gdy nie zapłaci Pan podatku w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji od urzędu skarbowego (jak już zaznaczyłem, decyzja wydawana jest na podstawie zeznania SD-3).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »